Geoorloofd verzuim betekenis voor medewerker en werkgever

wat is geoorloofd verzuim

Geoorloofd verzuim – wat houdt dat eigenlijk in? Voor een medewerker betekent geoorloofd verzuim simpelweg dat ze om geldige redenen afwezig zijn van het werk. Dit kan bijvoorbeeld zijn door ziekte, doktersbezoeken of calamiteiten zoals een sterfgeval in de familie.

Wat is geoorloofd verzuim?

Geoorloofd verzuim is een term die verwijst naar wettelijk toegestane afwezigheid van werk. Dit kan onder meer gaan om ziekte, zwangerschap, calamiteiten of geplande medische afspraken. In tegenstelling tot ongeoorloofd verzuim, waarbij de werknemer zonder geldige reden afwezig is, heeft geoorloofd verzuim een legale basis.

Het is belangrijk voor zowel medewerkers als werkgevers om goed op de hoogte te zijn van wat wel en niet onder geoorloofde ziekte of afwezigheid valt. Zo kunnen eventuele misverstanden of conflicten worden voorkomen. Werknemers dienen tijdig hun afwezigheid met reden aan te tonen volgens de regels die in het bedrijfsbeleid zijn vastgesteld.

Als werkgever dien je adequaat om te gaan met gevallen van geoorloofde afwezigheid bij je personeel. Het tonen van begrip en het bieden van ondersteuning kan helpen bij het bevorderen van een positieve werkomgeving en het behouden van goede relaties met je teamleden.

Hoe lang kan je geoorloofd afwezig zijn?

Geoorloofde ziekte is een onderwerp dat zowel voor medewerkers als werkgevers relevant is. Maar hoe lang kan iemand eigenlijk geoorloofd afwezig zijn? De duur van geoorloofde afwezigheid varieert afhankelijk van de reden en de afspraken binnen het bedrijf.

In Nederland hebben werknemers recht op verschillende soorten verlof, zoals vakantiedagen, ziektedagen en calamiteitenverlof. Deze worden vaak geregeld in de cao of arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om deze regels goed te kennen om misverstanden te voorkomen.

Als werkgever is het essentieel om begripvol en ondersteunend te zijn wanneer een medewerker geoorloofd afwezig is. Door open communicatie te stimuleren en duidelijke afspraken te maken, kan er samen naar passende oplossingen gezocht worden.

Het is cruciaal om rekening te houden met de balans tussen werk en privéleven van je personeel. Flexibiliteit tonen waar mogelijk en aandacht hebben voor individuele behoeften kan bijdragen aan een positieve werkomgeving.

Met de feature verzuimregistratie is het mogelijk om eenvoudig verzuim te registreren. Je ziet het verzuimpercentage van de organisatie, per team en zelfs per collega. Liever geoorloofd verzuim registreren? Met flexibibele verloftypes in de feature verlofregistratie is het mogelijk om een verloftype bijzonder verlof voor werknemers aan te maken. Op deze manier kunnen zij eenvoudig geoorloofd verzuim melden.

Hoe betrek je je, als werkgever, bij iemand die geoorloofd verzuim heeft?

Als werkgever is het van essentieel belang om betrokken te zijn bij een medewerker die geoorloofd verzuim heeft. Door open communicatie en begrip te tonen, kan je als werkgever de werknemer ondersteunen tijdens deze periode van afwezigheid.

Het is belangrijk om regelmatig contact te houden met de medewerker en oprecht interesse te tonen in zijn of haar welzijn. Dit draagt bij aan het creëren van een positieve werkomgeving waarin werknemers zich gehoord voelen.

Door actief mee te denken over mogelijke oplossingen en eventuele aanpassingen te bespreken, kan je als werkgever helpen om de terugkeer naar werk soepel te laten verlopen. Het tonen van begrip en flexibiliteit kan ervoor zorgen dat de medewerker zich gesteund voelt in zijn herstelproces.

Het is ook belangrijk om duidelijke afspraken te maken over hoe het geoorloofd verzuim wordt opgevolgd en wat er verwacht wordt van zowel de medewerker als de werkgever. Transparantie en heldere communicatie zijn cruciaal voor een succesvolle samenwerking tijdens deze periode.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje