Wanneer kan ik calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen?

Calamiteitenverlof, ook bekend als kort verzuimverlof, is een verlofsoort die werknemers kunnen opnemen wanneer er sprake is van een calamiteit. Voorbeelden van situaties wanneer calamiteitenverlof kan worden ingezet, zijn persoonlijke omstandigheden, overlijden van een dierbare of een noodsituatie in een huishuoden. Calamiteitenverlof biedt een oplossing voor de werknemer om dringende zaken te regelen. We vertellen je er graag meer over!

Wat is calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof is een regeling in de Nederlandse wetgeving die werknemers het recht geeft op een korte, onmiddellijke onderbreking van hun werk wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden. Deze omstandigheden variëren van dringende familiezaken, zoals het overlijden van een direct familielid, tot noodsituaties in het huishouden, zoals een gesprongen waterleiding.

Gedurende deze periode van verlof wordt het loon door de werkgever doorbetaald, waardoor de werknemer zonder financiële zorgen de noodsituatie kan adresseren.

Het calamiteitenverlof verschilt wezenlijk van andere verlofvormen, zoals het kortdurend zorgverlof of bijzonder verlof, doordat het specifiek bedoeld is voor onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen. Hierbij kan ook gedacht worden aan overheid opgelegde verplichtingen, zoals het gaan stemmen tijdens werktijd, of het halen van een ziek kind van school.

Wanneer calamiteitenverlof opnemen?

De wet is duidelijk over wanneer een werknemer recht heeft op calamiteitenverlof: het moet gaan om onverwachte situaties die niet tot na het werk kunnen wachten. Dit omvat niet alleen persoonlijke noodgevallen, maar ook bepaalde wettelijke verplichtingen die tijdens werktijd vervuld moeten worden.

Het belangrijkste criterium is dat de situatie een directe actie of aanwezigheid vereist, wat inhoudt dat de werknemer geen andere keuze heeft dan het werk te onderbreken.

De wettelijke grondslagen en verplichtingen omtrent calamiteitenverlof

Volgens de Nederlandse wet is de werkgever verplicht om calamiteitenverlof toe te kennen wanneer de werknemer hierom vraagt. Dit verzoek moet redelijk zijn en gerelateerd aan een van de vooraf gedefinieerde omstandigheden, zoals een onvoorziene persoonlijke situatie die onmiddellijke aandacht vereist.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om hier op een menselijke en redelijke manier mee om te gaan, waarbij zowel de belangen van het bedrijf als die van de werknemer worden gewogen. Het niet naleven van deze wettelijke verplichting kan leiden tot juridische consequenties voor de werkgever.

In de praktijk betekent dit dat HR-managers en ondernemers duidelijke richtlijnen moeten hebben over hoe om te gaan met aanvragen voor calamiteitenverlof, inclusief de procedure voor het melden en documenteren van dergelijke verzoeken.

Door het beleid rondom calamiteitenverlof helder te communiceren, kunnen werknemers met vertrouwen handelen in noodsituaties, wetende dat hun rechten worden beschermd.

Al je HR zaken stroomlijnen met HoorayHR?Probeer nu 2 weken gratis

Wat valt onder kort verzuimverlof?

Kort verzuimverlof biedt werknemers de mogelijkheid om vrij te nemen van werk voor onverwachte persoonlijke situaties die directe aandacht vereisen, maar die niet noodzakelijkerwijs onder calamiteitenverlof vallen.

Dit type verlof kan worden opgenomen voor situaties zoals het zorgen voor een plotseling ziek kind, een partner die bevalt, of het bijwonen van een begrafenis. Het unieke aan kort verzuimverlof is dat het, net als calamiteitenverlof, recht geeft op loondoorbetaling door de werkgever. Dit ondersteunt de werknemer in bijzondere persoonlijke omstandigheden zonder de zorg van financiële lasten.

De aanvraagprocedure en vereisten bij kort verzuimverlof:

 • Aanvragen: Werknemers dienen hun verzoek voor kort verzuimverlof zo snel mogelijk aan te geven bij hun werkgever, bij voorkeur voordat het verlof ingaat.
 • Documentatie: Afhankelijk van de situatie kan de werkgever om bewijs of documentatie vragen om de reden voor het verlof te onderbouwen.
 • Duur van het verlof: De exacte duur van het verlof kan variëren afhankelijk van de persoonlijke situatie en de cao of het arbeidscontract.
 • Communicatie met HR: Het is belangrijk dat er duidelijke communicatie is tussen de werknemer en de HR-afdeling over de aanvraag en goedkeuring van het verlof.
 • Terugkeer naar werk: Werknemers en werkgevers moeten afspraken maken over de terugkeer naar het werk na het verlof, om een soepele overgang te waarborgen.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Complexiteit binnen aanvragen voor calamiteitenverlof

In de praktijk kan het onderscheid tussen calamiteitenverlof en kort verzuimverlof soms onduidelijk zijn, omdat beide bedoeld zijn voor onvoorziene of dringende persoonlijke situaties. Het belangrijkste verschil ligt in de aard en duur van de situatie die het verlof noodzakelijk maakt. Calamiteitenverlof gaat er specifiek om dat werknemers de tijd krijgen om de juiste zaken te regelen bij een calamiteit of ernstige situatie.

Calamiteitenverlof is meestal voor zeer kortdurende, acute situaties, terwijl kort verzuimverlof kan worden ingezet voor iets langere persoonlijke omstandigheden. In beide gevallen is het cruciaal dat de werkgever een redelijk verzoek van de werknemer respecteert, rekening houdend met de buitengewone persoonlijke omstandigheden die zich voordoen.

Een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof bij bijzondere persoonlijke omstandigheden

Elke situatie waarin verlof wordt aangevraagd is uniek, en soms vallen deze situaties niet netjes binnen de bestaande definities van calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Heeft een direct familielid zorg nodig, kan je hiervoor dan ook calamiteitenverlof krijgen? Soms is het erg lastig om te bepalen wanneer een medewerker calamiteitenverlof kan krijgen, omdat er ook geen concrete afspraken staan beschreven. Hierdoor is het belangrijk dat HR-managers en ondernemers flexibel en empathisch zijn in hun benadering en openstaan voor maatwerkoplossingen. Dit kan inhouden:

 • Overwegen van buitengewoon verlof voor situaties die niet direct onder de standaardcategorieën vallen, zoals langdurige zorg voor een zieke naaste.
 • Erkenning van de impact van bijzondere persoonlijke situaties op het welzijn en de prestaties van de werknemer.
 • Aanpassingen in het werkrooster of tijdelijk thuiswerken toestaan als alternatieve oplossingen.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

 • Perfect voor het MKB
 • ISO 27001 & AVG-proof
 • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje