Alle verlofsoorten op een rij

Alle verlofsoorten op een rij

Theo Schroen16/10/2020
5 MIN

Alle verlofsoorten op een rij; van partnerverlof tot ouderschapsverlof en van zorgverlof tot calamiteitenverlof

Overzicht houden over alle verlofsoorten is lastig. We hebben namelijk nogal wat verschillende verlofsoorten

Naast het opnemen van verlof voor bijvoorbeeld vakanties hebben werknemers recht op een aantal andere verlofsoorten. Het goede nieuws; met HoorayHR kun je eenvoudig alle verlofuren registreren op de juiste verlofsoort. En nog beter; je kunt ook direct verlofrapportages uitdraaien.

Een overzicht van alle verlofsoorten:

Zorgverlof

Zorgverlof heeft als doel om werknemers te helpen als iemand in zijn/haar directe omgeving ziek is en hulp nodig heeft. Als een kind, partner of ouder van een werknemer ziek is, kan een werknemer kortdurend zorgverlof opnemen. Is een van hen langere tijd levensbedreigend ziek, dan heeft de werknemer recht op langdurend zorgverlof.

– Voorwaarde voor kortdurend of langdurend zorgverlof is dat jouw medewerker de enige persoon is die zorg kan verlenen. Als bijvoorbeeld de partner of ouder in het ziekenhuis ligt, dan kun je geen zorgverlof aanvragen. Deze persoon wordt namelijk verzorgt in het ziekenhuis.

– Zorgverlof kun je enkel opnemen voor directe familie. Onder direct familie wordt verstaan; kinderen, partners, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten). Naast directe familie kun je ook zorgverlof aanvragen voor iemand die bij jou woont, bijvoorbeeld een tante of een bekende. Hierbij geldt wel de regel dat de relatie zodanig is dat jouw medewerker de enige is die zorg kan verlenen aan deze persoon.

– De werkgever mag in principe zorgverlof niet weigeren, tenzij het bedrijf in ernstige problemen komt.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is maximaal 2 keer het aantal uren dat jouw medewerker per week werkt. Dit geldt voor een periode van 12 maanden. Werknemers mogen meer dan 1 keer per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen. Maar het maximum aantal uren mag niet worden overschrijden. De periode van 12 maanden begint op de 1e dag van het verlof.

Langdurend zorgverlof

Werknemers hebben recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal uren dat zij per week werken. De werknemer neemt langdurend zorgverlof op in een aaneengesloten periode van maximaal 12 weken. Het maximale aantal uren verlof per week is de helft van de werkuren per week.

Wil je alles weten over zorgverlof? Bijvoorbeeld hoe het verlof moet worden aangevraagd en wat je rechten zijn als werkgever? Check even de website van de rijksoverheid om meer te lezen over het aanvragen van zorgverlof.

Calamiteitenverlof

Van deze verlofsoort is sprake wanneer er zeer bijzondere en onvoorziene omstandigheden zijn en een medewerker direct vrij nodig heeft. Calamiteitenverlof is hiervoor bestemd; als zij door omstandigheden in hun privéleven onmiddellijk vrij moeten nemen.

In de volgende gevallen heb je recht op calamiteitenverlof:

  • als medewerker door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen;
  • als medewerker een wettelijke of door de overheid opgelegde verplichting alleen kan vervullen als u vrij neemt;
  • als medewerker door bijzondere persoonlijke omstandigheden vrij moet nemen.

Voorbeelden van omstandigheden waarin u recht heeft op calamiteitenverlof:

  • het kind van de medewerker is opeens ziek en moet van school woorden gehaald;
  • jouw medewerker moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd.
  • de partner van de medewerker moet bevallen;
  • of bijvoorbeeld bij zaken als een gesprongen waterleiding bij medewerker thuis.

Het salaris loopt tijdens je calamiteitenverlof gewoon door, tenzij dit anders vermeld is in de CAO.

Wil je alles weten over calamiteitenverlof? Check dan even de website van de Rijksoverheid om alles te weten over calamiteitenverlof.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Medewerkers die zwanger zijn, hebben uiteraard recht op zwangerschapsverlof. Medewerkers met een kleine op komst hebben recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minimaal 10 weken bevallingsverlof. Dit is in totaal 16 weken. Het bevallingsverlof kan verspreid worden opgenomen.

Voor het berekenen wanneer je zwangerschapschapsverlof en bevallingsverlof opneemt gelden speciale regels. Dit hangt bijvoorbeeld af van de datum wanneer het kind geboren wordt. Check alle regels rondom zwangerschapsverlof en bevallingsverlof op de website van de Rijksoverheid.

Geboorteverlof of partnerverlof

Als je medewerker echtgenoot of partner is van de moeder met een pasgeboren baby dan heeft de medewerker recht op 1 week geboorteverlof (of partnerverlof). De werkgever betaald het loon door in deze periode.

Aanvullend geboorteverlof

Naast het geboorteverlof hebben medewerkers de mogelijkheid om maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. Je mag het aanvullend geboorteverlof verspreid opnemen, maar wel binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. De medewerker ontvangt voor deze periode geen verlof, maar een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon.

Alles weten over geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof? Bijvoorbeeld over de opbouw van vakantiedagen en pensioen tijdens dit verlof? Lees alle regels over geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof op de website van de Rijksoverheid.

Ouderschapsverlof

Medewerkers met kinderen tot 8 jaar mogen ouderschapsverlof opnemen, zodat ze tijdelijk minder werken. Medewerkers hebben recht op maximaal 26 keer het aantal werkuren per week. Voor elk kind heeft je medewerker recht op ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof geldt ook bij pleegkinderen, stiefkinderen en aspirant-adoptiekinderen.

Er zijn verschillende regels verbonden aan het aanvragen van ouderschapsverlof. Lees alle regels over ouderschapsverlof hier.

Adoptieverlof en pleegverlof

Om te zorgen dat ouders en kind aan elkaar kunnen wennen is er adoptieverlof of pleegverlof. Vanaf twee weken voordat het kind in huis komt mag het adoptieverlof of pleegverlof. starten. Beide ouders mogen verspreid over 26 weken macimaal 6 weken adoptieverlof of pleegverlof opnemen.

Lees alles over adoptieverlof en pleegverlof.

Bijzonder of buitengewoon verlof

Rondom een aantal soorten verlof zijn geen wettelijke regels vastgelegd. Deze verlofsoorten vallen onder de noemer buitengewoon verlof of bijzonder verlof. Denk bijvoorbeeld aan een examen, ondertrouw, een huwelijk en tandartsbezoek.

In je CAO, arbeidsovereenkomst of het verlofregelement van je organisatie staat omschreven welke zaken er gelden voor bijzonder of buitengewoon ver
lof.

Lees alles over buitengewoon verlof.

Onbetaald verlof

Voor sommige van bovenstaande verlofsoorten geldt dat je mogelijk niet doorbetaald krijgt; onbetaald verlof. Daarnaast is het bij veel organisaties mogelijk om onbetaald verlof op te neme, bijvoorbeeld voor een wereldrijs. De exacte regels rondom onbetaald verlof staan in je arbeidsovereenkomst, CAO of in het personeelshandboek.

Weten wat de gevolgen van onbetaald verlof zijn, bijvoorbeeld voor de opbouw van vakantiedagen? Check dan even de website van Rijksoverheid over onbetaald verlof.

De kracht van verlofregistratie van HoorayHR ontdekken?
Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR