Alle verlofsoorten op een rij

Alle verlofsoorten op een rij

Ramon Glebbeek21/02/2024
5 MIN

Tegenwoordig zijn er verschillende soorten verlof en kan het voor de HR manager erg lastig zijn om overzicht te houden in de soorten verlof die medewerkers mogen opnemen. Zo is er betaald verlof, verlof dat wordt vergoed en verlof dat door de werknemers wordt opgebouwd, ook wel bekend als de vakantiedagen. Daarentegen is het ook mogelijk om verlof op te bouwen met ATV en ADV-dagen. Kortom; zonder de kennis te hebben van deze soorten verlof kan het nog wel eens erg ingewikkeld worden om overzicht te houden in je HR administratie.

Met HoorayHR is het mogelijk om eenvoudig verlofuren te registreren en bieden we flexibele verloftypes om al het verlof op een juiste wijze te noteren. In dit blog vertellen we je graag wat de verschillende soorten verlof inhouden!

Alle verlofsoorten op een rij:

We hebben alle soorten verlof voor je verzameld en staan we hier graag bij stil. Wil je meer informatie over een specifieke soort verlof? Lees dan het kennisartikel in onze HR kennisbank!

Wettelijk en bovenwettelijk verlof

Om te beginnen kennen we natuurlijk het bovenwettelijk en wettelijk verlof. Deze soort verlof staat voornamelijk bekend als vakantieverlof, vakantiebudget of de zogeheten vrije dagen. In de arbeidsovereenkomst staat vermeld op hoeveel vrije dagen je recht hebt per jaar. In de meeste gevallen ontvangt de medewerker 200 uren verlof per FTE, per jaar.

80% van dit verlof is wettelijk verlof, terwijl 20% hiervan bovenwettelijk verlof is. Een medewerker bouwt 160 uren wettelijk verlof en 40 uren bovenwettelijk verlof op. Ontvangen de werknemers meer vakantiebudget? Dan worden de uren bijgeschreven bij het bovenwettelijke verlof.

Meer weten over deze soort verlof? Lees het kennisartikel over wettelijk en bovenwettelijk verlof.

Zorgverlof

Het doel van zorgverlof is om werknemers te helpen op het moment dat iemand in zijn/haar directe omgeving ziek is en hulp nodig heeft. Indien een kind, partner of ouder van een werknemer ziek is, is het voor de werknemer mogelijk om kortdurend zorgverlof op te nemen. Is een van hen voor een langere periode levensbedreigend ziek, dan is het mogelijk om langdurig zorgverlof aan te vragen bij de werkgever.

Voorwaarde voor kortdurend of langdurend zorgverlof is dat de medewerker de enige persoon is die zorg kan verlenen aan de persoon. Indien de partner of ouder in het ziekenhuis ligt of thuiszorg krijgt, dan kun je geen zorgverlof aanvragen. Deze persoon wordt namelijk verzorgt door het zorgpersoneel.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is maximaal 2 keer het aantal uren dat de medewerker per week werkt. Dit geldt voor een periode van 12 maanden. Werknemers mogen meer dan 1 keer per 12 maanden dit type zorgverlof opnemen. Maar het maximum aantal uren mag niet worden overschrijden. De periode van 12 maanden begint op de 1e dag van het verlof.

Langdurend zorgverlof

Werknemers hebben recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal uren dat zij per week werken. De werknemer neemt langdurend zorgverlof op in een aaneengesloten periode van maximaal 12 weken. Het maximale aantal uren verlof per week is de helft van de werkuren per week.

Wil je alles weten over zorgverlof? Hoe weet je nu wanneer je recht hebt op kort- of langdurend zorgverlof en hoe vraag je dit aan? Lees ons kennisartikel over zorgverlof berekenen!

Gemakkelijk en snel verlof registreren?HoorayHR gratis uitproberen

Calamiteitenverlof

Er is sprake van calamiteitenverlof wanneer er zeer bijzondere en onvoorziene omstandigheden zijn en een medewerker direct vrij nodig heeft. Calamiteitenverlof is hiervoor bestemd; als zij door omstandigheden in hun privéleven onmiddellijk vrij moeten nemen.

In de volgende gevallen heb je als werknemer recht op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof:

  • als medewerker door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen;
  • als medewerker een wettelijke of door de overheid opgelegde verplichting alleen kan vervullen als u vrij neemt;
  • als medewerker door bijzondere persoonlijke omstandigheden vrij moet nemen.
  • als medewerker naar de dokter moet en dit alleen mogelijk is tijdens werktijd
  • als medewerker alleen tijdens werktijd gebruik kan maken van stemrecht
  • als een direct familielid van de werknemer komt te overlijden

Het salaris loopt tijdens je calamiteitenverlof gewoon door, tenzij dit anders vermeld is in de CAO.

Meer weten? In ons kennisartikel over calamiteitenverlof lees je nog meer over calamiteitenverlof en wanneer je hiervoor in aanmerking komt!

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Medewerkers die zwanger zijn, hebben uiteraard recht op zwangerschapsverlof. Medewerkers met een kleine baby op komst hebben recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minimaal 10 weken bevallingsverlof. Dit is in totaal 16 weken. Het bevallingsverlof kan na 6 weken verspreid worden opgenomen, in overleg met de werkgever.

In sommige gevallen kan het bevallingsverlof langer duren. Bijvoorbeeld wanneer een kind later is geboren of indien de pasgeboren baby langer dan een week in het ziekenhuis verblijft. Direct zwangerschapsverlof berekenen kan via onze verlofcalculator!

Geboorteverlof of partnerverlof

Als je medewerker echtgenoot of partner is van de moeder met een pasgeboren baby dan heeft de medewerker recht op (aanvullend) geboorteverlof, eerder bekend als vader- of partnerverlof. (of partnerverlof). De werkgever zal het loon doorbetalen in de week waarin het geboorteverlof wordt opgenomen, en wordt het salaris deels vergoed tijdens de weken dat het aanvullende verlof bij geboorte wordt opgenomen.

Aanvullend geboorteverlof

Het aanvullende geboorteverlof voor partners bestaat uit een periode van 5 extra werkweken verlof. Ook hier kun je ervoor kiezen om het verlof aaneengesloten of gespreid op te nemen. Belangrijk bij het aanvullend geboorteverlof is dat je het aantal verlofuren in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind opneemt.

Alles over geboorteverlof lees je in het kennisartikel over geboorteverlof.

Ouderschapsverlof

Medewerkers met kinderen tot 8 jaar mogen ouderschapsverlof opnemen. In deze periode is het mogelijk om meer verlof op te nemen om zo meer aanwezig te zijn bij het kind en het verdere gezin. Vanuit de overheid wordt dit enorm gestimuleerd, dus is er vanaf 2 augustus 2022 een nieuwe wet in werking getreden. Waar ouderschapsverlof in eerste instantie niet doorbetaald werd, krijgen de werknemers nu een vergoeding voor het ouderschapsverlof.

Er zijn verschillende regels over ouderschapsverlof en komt ook niet iedere ouder hiervoor in aanmerking. In het kennisartikel over ouderschapsverlof vertellen we je alles over het ouderschapsverlof, wat en hoeveel je vergoed krijgt en wanneer je hiervoor in aanmerking komt.

Adoptieverlof en pleegverlof

Ook voor een geadopteerd kind en een pleegkind geldt er een speciale regeling voor verlof. Deze verlofsoort heet adoptie- of pleegzorgverlof. In deze periode kunnen ouder en kind aan elkaar wennen en naar elkaar toe groeien. Vanaf twee weken voordat het kind in huis komt dient het adoptieverlof of pleegverlof aangevraagd te worden. De beide ouders mogen verspreid over 26 weken maximaal 6 weken adoptieverlof of pleegzorgverlof opnemen.

Om meer te weten te komen over adoptieverlof, pleegzorgverlof en wat de eisen hiervoor zijn, verwijzen we je graag door naar het kennisartikel over adoptieverlof.

ADV- en ATV dagen

Arbeidsduurverkorting en arbeidstijdverkorting, beter bekent als adv-dagen en atv-dagen. Het zijn uren of dagen die je elke week meer werkt dan dat er in je contract staat. Je spaart op deze manier extra verlof naast je vakantiedagen; een mooi extraatje dus! In dit artikel vertellen we je specifiek meer over Arbeidsduurverkorting, ook wel bekend als ADV-uren!

Het doel van Arbeidsduurverkorting (ADV) en Arbeidstijdverkorting (ATV) is om het aantal werkdagen per jaar van een werknemer te verkorten. ADV- en ATV-dagen zijn dagen met roostervrije uren, uren die een medewerker eerder heeft opgebouwd. Er zit echter een verschil in de manier waarop een werknemer de vrije uren kan opnemen.

Bij Arbeidstijdverkorting (ATV) bepaald de werkgever de roostervrije dagen voor de werknemers. De werknemers kunnen zelf geen voorkeur opgeven en krijgen een vrije dag toegewezen.

Arbeidsduurverkorting (ADV) verkort de werkweek van een werknemer. Om de week kan de werknemer een dagdeel of een gehele dag vrij nemen met het opgebouwde budget.

Buitengewoon of bijzonder verlof

Rondom een aantal soorten verlof zijn geen wettelijke regels vastgelegd. Deze soorten verlof vallen onder de noemer buitengewoon verlof of bijzonder verlof. Bij bijzonder verlof kun je bijvoorbeeld denken aan verlof voor een examen, ondertrouw, een huwelijk- en tandartsbezoek.

In je CAO, arbeidsovereenkomst of het verlofreglement van je organisatie staat omschreven welke zaken er gelden voor bijzonder verlof of buitengewoon verlof.

Onbetaald verlof

Voor sommige soorten verlof geldt dat je mogelijk niet doorbetaald krijgt; onbetaald verlof. Daarnaast is het bij veel organisaties mogelijk om onbetaald verlof op te neme, bijvoorbeeld voor een wereldreis. De exacte regels rondom onbetaald verlof staan in je arbeidsovereenkomst, CAO of in het personeelshandboek.

Weten wat de gevolgen van onbetaald verlof zijn, bijvoorbeeld voor de opbouw van vakantiedagen? Check dan even de website van Rijksoverheid over onbetaald verlof.

De kracht van verlofregistratie van HoorayHR ontdekken?HoorayHR gratis uitproberen

Verlofregistratie in HoorayHR

Wil jij grip krijgen op alle verlofaanvragen in de organisatie? HoorayHR biedt een unieke verlof feature waarmee je alle verschillende soorten verlof kunt registreren. Het verlof wordt bijgehouden volgende de wettelijke verlofregeling en het verlof vervalt automatisch. Bovendien is het mogelijk om het verloftype aan te passen wanneer er andere afspraken staan in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst.

Een ander groot voordeel is dat het mogelijk is om jouw eigen verloftype aan te maken in HoorayHR! Zo kun je bijvoorbeeld verlof registreren voor opleidingsdagen, compensatiedagen en meer!

Medewerkers vragen eenvoudig verlof aan via de verlof app van HoorayHR. In de verlofaanvraag hgeeft de werknemer de duur van het verlof aan, waarna HoorayHR automatisch het aantal verlofuren berekend die de medewerker opneemt. Teamleiders en beheerders kunnen de aanvraag vervolgens goedkeuren of weigeren.