Wat is een verlofreglement?

wat is een verlofreglement

In een verlofreglement staan de voorwaarden voor het gehele verlof proces beschreven. Met het gehele verlof proces wordt bedoeld: het krijgen van verlof, het aanvragen van verlof tot aan de regels omtrent het annuleren van verlof. Kortom, het verlofreglement zorgt voor duidelijkheid in het bedrijf hoe alles rondom verlof is geregeld. Heel waardevol voor werkgever en werknemer; iedereen weet waar hij aan toe is als het om verlof gaat. De vervaldatum van wettelijke en bovenwettelijke verlof vakantiedagen is bij wet geregeld, maar in sommige gevallen kan het voorkomen dat de verlofregeling hiervan afwijkt. Hebben werknemers bijvoorbeeld recht op extra vakantiedagen, zijn er verschillende soorten vakantiedagen en zijn er wellicht andere afspraken gemaakt waar de werknemer recht op heeft?

Wat is een verlof reglement?

Een reglement voor verlof is een belangrijk document binnen iedere organisatie waarin de rechten en plichten rondom vakantie uren en verlofdagen zijn beschreven. Het omvat zowel de wettelijke vakantiedagen als wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen waarop de werknemers jaarlijks recht hebben.

Al je HR zaken stroomlijnen met HoorayHR?Probeer nu 2 weken gratis

Een reglement voor de wettelijke vakantie uren in de organisatie?

Verlof is een belangrijk element uit de arbeidsvoorwaarden van de medewerker. Het opnemen van verlof is belangrijk voor werkgever en werknemer; het voorkomt ziekteverzuim en het verminderd personeelsverloop. Om te zorgen dat iedereen snel en goed verlof opneemt, is het goed om kenbaar te maken aan medewerker en managers wat de regels zijn rondom verlof. Zo zorg je er samen voor dat verlof goed geregeld is!

Inhoud van een verlof reglement; wettelijk verlof en bovenwettelijke vakantiedagen

Zoals gezegd staan alle afspraken rondom het proces van verlof in het verlofreglement. Hieronder een enkele keer het aantal uren en onderdelen om vast te leggen in jouw verlofreglement.

Opbouw verlofsaldo en vervaldata

Allereerst staat er in een verlofreglement beschreven hoeveel verlofdagen je als medewerker krijgt. Het is belangrijk om het verlofbudget uit te splitsen naar wettelijk en bovenwettelijk verlof. Maar ook handig om vastgelegd te hebben: hoe wordt er omgegaan met het wettelijk verlof wat dreigt te vervallen?

Aanvragen van verlof

Daarnaast staat er in het verlofreglement beschreven hoe het proces rondom verlofdagen aanvragen werkt. Is er bijvoorbeeld een maximaal termijn voor het indienen van een verlofaanvraag (bij veel bedrijven minimaal 2 weken of 4 weken van te voren)? En wellicht een maximale lengte van een verlofaanvraag? Of het mogelijk is om halve dagen op te nemen, of dat juist alleen hele dagen zijn toegestaan?

Daarnaast staat er in het verlofreglement hoe je verlof moet aanvragen. Gebeurd dit per e-mail, via een Excel-bestand of juist met een handige HR-tool (bijvoorbeeld HoorayHR). En wie moet het verlof goedkeuren?

Zo weet iedereen vooraf de spelregels voor het aanvragen van verlof.

Feestdagen en verplichte vrije dagen

Ook goed om vast te leggen in een verlofreglement: hoeveel feestdagen zijn er, hoe wordt er omgegaan met feestdagen die in het weekend vallen en zijn er nog speciale dagen die toebehoren aan het bedrijf? Zo is het goed om het verlofreglement aan te geven als er verplichte vrije dagen worden ingezet. Het is hierbij goed om te weten dat bedrijven geen wettelijke maximum hebben als het gaat om het opleggen van verplichte vrije dagen.

Bijzonder verlof

In een verlofreglement staan ook de condities vastgelegd waaronder medewerkers van een bedrijf verlofaanvragen kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van buitengewoon verlof, kort of langdurend zorgverlof, verlof voor een begrafenis, verhuizing of regulier verlof. Voor sommige soorten verlof –soorten geldt dat wettelijk is vastgesteld of het van het verlofbudget wordt gehaald, in andere gevallen wordt dit vastgesteld in het verlofreglement. Het is sowieso waardevol voor de medewerker om dit vast te leggen in het reglement.

Ziekte en verlof

En wat te doen als een medewerker ziek is en tijdens ziekte heeft een verlofdag? Wat veel medewerkers niet weten is dat zij dan meestal recht hebben op een terugvordering van het verlof.

Intrekken van verlof

Als medewerker mag je niet zomaar je verlof intrekken. Toch is het prettig om dit te faciliteren als medewerker. In ongeveer 4 keer het aantal verlofreglement leg je vast onder welke voorwaarden verlof mag worden ingetrokken door medewerker en werkgever. Denk hierbij aan een termijn voor intrekken of wellicht redenen wanneer je verlof mag intrekken.

Samenvattend kunnen we dus zeggen dat het verlofreglement alles regels bevat over verlof. Zo zorg je er samen voor dat je met elkaar Dit om eventuele discussies uit de weg te gaan.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Bovenwettelijke en wettelijke vakantiedagen; hoe zat het ook alweer?

Zoals eerder genoemd, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Maar wat houden deze twee termen ook alweer precies in?

Wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waarop een werknemer volgens de wet jaarlijks recht heeft. Dit geldt voor alle medewerkers, ongeacht hun contracturen. Het wettelijk aantal wettelijke vakantiedagen houdbaar is 4 keer de wekelijkse arbeidsduur per week. Een werknemer met een fulltime dienstverband van 40 uur heeft dus recht op 20 vakantiedagen per jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de extra dagen bovenop de wettelijke vakantiedagen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden toegekend vanuit een arbeidsovereenkomst of cao – of individuele arbeidsovereenkomst. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen kan verschillen per organisatie.

Hoe lang zijn mijn bovenwettelijke vakantiedagen houdbaar?

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vijf jaar geldig na het opbouwjaar. Dit in tegenstelling tot de wettelijke vakantiedagen, die slechts zes maanden na het opbouwjaar geldig zijn tenzij anders overeengekomen.

Worden bovenwettelijke vakantie-uren door mijn werkgever doorbetaald?

Ja, bovenwettelijke vakantie-uren worden net als wettelijke vakantiedagen door de werkgever doorbetaald. Dit betekent dat je tijdens deze vakantiedagen je normale loon ontvangt. Het is belangrijk om te weten dat, ongeacht of je wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen opneemt, je recht hebt op doorbetaling door je werkgever.

Heb ik recht op doorbetaling van mijn vakantiedagen bij ziekte?

Ja, als je ziek wordt tijdens je ziekte vakantiedagen, dan heb je in principe recht om deze vakantiedagen terug te vorderen en om als ziektedagen geregistreerd te worden. Dit moet wel schriftelijk worden gemeld bij de werkgever.

Hoeveel vakantiedagen bouw ik op als ik fulltime werk?

Voor een fulltime werkweek heb je wettelijk recht op minimaal vier weken vrij vakantiedagen per jaar. Dit komt neer op 20 vakantiedagen op basis van een vijfdaagse werkweek. Afhankelijk van je cao of arbeidsovereenkomst kan dit aantal hoger zijn als er bovenwettelijke vakantiedagen worden toegekend.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.