Bijzonder verlof, wat is het en wanneer heb je hier recht op?

Bijzonder verlof

Wil je meer weten over bijzonder verlof en hoe dit geregeld is binnen jouw organisatie? Ontdek alles over de verschillende situaties waarbij bijzonder verlof kan worden aangevraagd en hoe je dit gemakkelijk kunt beheren met HoorayHR’s mogelijkheden tot verlofregistratie!

De begrafenis van een familielid, of je eigen trouwerij. Dat gaat niet altijd ten koste van jouw werknemers vakantiedagen. Bijzonder verlof kan worden aangesproken voor verschillende bijzondere gelegenheden in het leven van jouw werknemers. Hierover zijn verschillende afspraken gemaakt binnen het rijk en jouw organisatie. Deze afspraken kun je terugvinden in het CAO of in de bedrijfsreglementen. Wil jij jouw organisaties verlof gemakkelijk bijhouden? Check HoorayHR’s verlofregistratie mogelijkheden! 

Wat is bijzonder verlof?

Wettelijk zijn er verschillende vormen van verlof geregeld. Zo kun je recht hebben op kortdurend zorgverlof bij een ziek kind thuis, of een andere kortdurende ziektesituatie. Er zijn echter ook wettelijke verlofregelingen. Deze staan bijvoorbeeld in jouw CAO, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement. Bijzonder verlof, is een verlofsoort die hieronder valt. Bijzonder verlof, ook wel buitengewoon verlof, wordt aangevraagd bij bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij een verhuizing, een examen, een doktersafspraak, een begrafenis of huwelijk van een familielid, jouw transitie of activiteiten die je onderneemt voor een vakbond.

Wat is bijzonder verlof nu echt? Dit verloftype geeft aan dat de werknemer recht heeft op verlof bij een unieke persoonlijke situatie, waarbij doorbetaling mogelijk is. Bijzonder verlof wordt alleen aangesproken bij bijzondere situaties, zoals bovenstaande wanneer er afspraken binnen de organisatie zijn gemaakt. Staat het niet op papier? Dan heb je geen recht op verlof. Wil je je verlof gemakkelijk regelen en doorgeven? Check hier de mogelijkheden van HoorayHR’s verlof!

Wanneer heb je recht op bijzonder verlof?

Een doktersbezoek tijdens het werktijd

Er is geen wettelijk recht op doktersbezoeken en het valt niet onder bijzonder verlof. In de CAO van jouw organisatie staan de afspraken rondom de doktersbezoeken uitgeschreven. Veel werkgevers hebben er de voorkeur dat deze dokters- of tandartsbezoeken buiten werktijd vallen. Als dit niet mogelijk is, kun je recht hebben op kortverzuimverlof. 

Zwangerschapsonderzoek

Als je zwanger bent, moet er soms een onderzoek gedaan worden. Als dit onderzoek tijdens je werkuren valt, dan heb je recht op verlof. Dit valt namelijk onder de rechten die je hebt als zwanger persoon, zoals: het recht op rustmomenten, recht op aangepaste werkomstandigheden en het recht op doorbetaling en reiskostenvergoeding tijdens zwangerschapsonderzoeken.

Gendertransitieverlof en menstruatieverlof

In sommige gevallen maken werknemers gebruik van gendertransitieverlof als ze in transitie gaan, of in transitie zijn. Het recht hiertoe staat in het arbeidscontract of CAO. Dankzij deze verlofsoort hoeft de werknemer geen vakantie- of ziektedagen in te leveren. 

Er bestaat geen menstruatieverlof in Nederland en valt niet onder bijzonder verlof, terwijl veel mensen hier wel maandelijks mee te maken hebben. In sommige gevallen zijn de klachten van de werknemers zo heftig dat ze zich ziek moeten melden. De eerste stap is het bespreekbaar maken van menstruatieklachten en het taboe doorbreken. 

Wil je meer weten over de verlofregistratie en de mogelijkheden hiervoor binnen HoorayHR? Check dan HoorayHR’s opties voor verlofregistratie voor meer informatie!

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje