Disclaimer

Wij van Hooray B.V. besteden de uiterste zorg aan de informatie op onze website en op ons Hooray platform. Voor ons staat voorop dat informatie correct, actueel en duidelijk moet zijn en dat toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zo veel mogelijk wordt gewaarborgd.

Wij informeren u op hoofdlijnen door op onze website en via het Hooray platform algemene informatie te gebruiken voor eigen gebruik. We beschrijven vanzelfsprekend niet alle mogelijke situaties en uitzonderingen. U blijft zelf verantwoordelijk voor alle informatie die u via ons Hooray platform verwerkt, alsook op de controle van de ingevoerde gegevens. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuiste, incomplete of tegenstrijdige informatie op onze website of via het Hooray platform, dan wel alle informatie en/of rapporten die daaruit voortkomen. Voor specifieke situaties en/of wensen kunt u contact met ons opnemen.

Voor de veiligheid willen wij u erop wijzen dat informatie die via de e-mail of het contactformulier op onze website, dan wel via het Hooray platform naar ons wordt verzonden, niet beveiligd is en om die reden niet als vertrouwelijk kan worden beschouwd.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat wij alle intellectuele eigendomsrechten hebben met betrekking tot onze website en het Hooray platform. Vanwege onze toegankelijkheid delen we graag informatie met u. Echter, ter voorkoming van misstanden en onjuistheden alsook ter bewaking van onze waarden kunnen wij de gebruiker van onze website en het Hooray platform niet toestaan om informatie van onze website en het Hooray platform te wijzigen, te bewerken, te vermenigvuldigen, te delen met derden en/of openbaar te maken, of een link te creëren tussen onze website en het Hooray platform en die van een andere website, dan wel softwareprogramma, zonder onze voorafgaande toestemming.

Heb je vragen over ons privacybeleid of deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op. We informeren je graag!