Wat is een arbeidsovereenkomst (of arbeidscontract)?

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Ontdek in dit artikel alles over de arbeidsovereenkomst, van contractduur tot secundaire voorwaarden, van verschillende contracttypes tot de rol van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) op de arbeidsmarkt. Je leest het hier!

Bij het begin van een nieuwe baan is het arbeidscontract, of de arbeidsovereenkomst, een essentieel document dat een belangrijke rol speelt in de relatie tussen werkgever en werknemer. Een arbeidsovereenkomst legt de voorwaarden vast waaronder de werknemer zijn of haar diensten levert aan de werkgever. Het is de sleutel tot een duidelijk en transparant arbeidsverband, waarin rechten en plichten worden beschreven over verschillende zaken in het arbeidscontract. Denk hierbij aan werktijden, salaris, vakantiedagen, en nog veel meer waar de werknemer recht op heeft. In de arbeidsovereenkomst staan primaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld de minimaal aantal afgesproken uren) en secundaire arbeidsvoorwaarden.

In dit kennisartikel vertellen we je alles over de arbeidsovereenkomst; van tijdelijke contract tot vast contract, en van bepaalde tijd tot onbepaalde tijd. Wist je bijvoorbeeld dat een bepaalde tijd arbeidsovereenkomst maar 2 keer mag worden verlengd in 3 jaar?

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidscontract is meer dan een stuk papier met alle afspraken over loondienst. Het bevat cruciale informatie en afspraken die tijdens het dienstverband van een werknemer van kracht zijn. Natuurlijk is de aard van het werk belangrijk: wat wordt er precies van de werknemer verwacht? Hierin zijn de duur van het contract, het aantal uren en het salaris de belangrijkste elementen. Echter zijn er nog vele andere onderwerpen die niet te missen zijn in een arbeidscontract. Het arbeidscontract omvat namelijk ook de afspraken over werktijden, vakantiedagen, pensioenregeling, de eventuele proeftijd, de opzegtermijn en de procedure bij ziekte. Elk van deze onderwerpen kan aanzienlijke invloed hebben op de ervaring van de werknemer, wat het belangrijk maakt dat deze afspraken duidelijk zijn vastgelegd in het arbeidscontract.

De arbeidsvoorwaarden worden vaak eerst besproken en mondeling afsluiten van de zaken die overeen zijn gekomen. Vanuit hier wordt er een schriftelijk contract opgesteld. De medewerker dient vaak algemene gegevens aan te leveren voor een arbeidsovereenkomst: naam en woonplaats, geboorteplaats, een kopie paspoort, soms een poststuk ter verificatie van de woonplaats. Na het tekenen van de overeenkomst door werkgever en werknemer, is de werknemer in loondienst.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen binnen een arbeidscontract?

Een arbeidscontract is meer dan een stuk papier. Het bevat cruciale informatie en afspraken die tijdens het dienstverband van een werknemer van kracht zijn. Natuurlijk is de aard van het werk belangrijk: wat wordt er precies van de werknemer verwacht? Hierin zijn de duur van het contract, het aantal uren en het salaris de belangrijkste elementen. Echter zijn er nog vele andere onderwerpen die niet te missen zijn in een arbeidscontract. Het arbeidscontract omvat namelijk ook de afspraken over werktijden, vakantiedagen, de eventuele proeftijd, de opzegtermijn en de procedure bij ziekte. Elk van deze onderwerpen kan aanzienlijke invloed hebben op de ervaring van de werknemer, wat het belangrijk maakt dat deze afspraken duidelijk zijn vastgelegd in het arbeidscontract.

Secundaire arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst

Naast de primaire voorwaarden die zijn opgesteld in het arbeidscontract, zijn er ook secundaire arbeidsvoorwaarden die je samen met de werkgever kunt vastleggen in het arbeidscontract. Deze kunnen sterk variëren, afhankelijk van het bedrijf en de sector. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld de pensioenopbouw, reiskostenvergoeding, opleidingsbudget en meer secundaire arbeidsvoorwaarden die van toepassing zouden kunnen zijn. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn niet wettelijk verplicht, maar kunnen een waardevolle toevoeging bieden aan het arbeidscontract en het uiteindelijke dienstverband.

Verschillende soorten arbeidsovereenkomsten

Er zijn veel verschillende soorten arbeidscontracten. Hieronder lichten we toe wat er in een arbeidsovereenkomst staan voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd. Wil je graag meer lezen over andere soorten arbeidscontracten? Check dan onze blog over soorten arbeidsovereenkomsten ‘Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er? Van vast contract en tijdelijke contracten tot nulurencontract en stageovereenkomsten”.

Onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staat bij onbepaalde tijd geen einddatum voor het dienstverband. Dit is het grootste verschil met een arbeidsovereenkomst met bepaalde tijd. Een vast contract geeft vertrouwen aan de medewerker bij goed presteren. Uiteraard kunnen medewerkers een onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van het opzegtermijn.

Bepaalde tijd arbeidsovereenkomst

Een nieuwe werkgever biedt vaak eerst een bepaalde tijd arbeidscontract aan. Een bepaalde tijd overeenkomst, oftewel een tijdelijk contract, heeft een einddatum. Na deze datum is de bepaalde tijd overeenkomst direct beëindigd. Ervan uitgaan dat een medewerker goed presteert, kun je een bepaalde tijd arbeidsovereenkomst verlengen (maximaal 2x in drie jaar) of omzetten naar een onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst.

Tijdelijke contracten

Zoals je hierboven leest is een bepaalde tijd arbeidscontract een tijdelijke contract. Het voordeel van een tijdelijk contract is dat je hiermee flexibel blijft als organisatie. Bij goed presteren kun je het contract verlengen, maar mocht het presteren niet goed bevallen of zijn er andere economische tijden voor jouw bedrijf, dan ben je flexibel. Een tijdelijk contract zijn van toepassing op vrijwel alle soorten arbeidscontracten, van fulltime contract tot nulurencontract.

Collectieve arbeidsovereenkomst: wat is een CAO?

Een CAO is een soort arbeidsovereenkomst tussen werkgevers en werknemers, maar dan op grotere schaal gesloten (soms met behulp van een vakbond). In een ceo staan de afspraken tussen voor alle partijen. Een CAO is een schriftelijke overeenkomst waarin alle partijen vastleggen wat er geldt voor de werknemers binnen een bepaalde bedrijfstak of sector. Denk aan zaken als salaris, werktijden, aantal vakantiedagen, ziekteregelingen en andere dingen waar je als werknemer mee te maken krijgt. Het leuke – of soms minder leuke – eraan is dat die afspraken bindend zijn, zelfs als je geen lid bent van de vakbond die de collectieve arbeidsovereenkomst cao heeft afgesloten. Een cao speelt een grote rol in het bepalen van de regels en voorwaarden op de arbeidsmarkt, en zorgt ervoor dat werknemers eerlijk worden behandeld.

Contractbeheer in HoorayHR

HoorayHR maakt het mogelijk om eenvoudig contracten te beheren. Contracten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, inclusief vervaldatum. De verantwoordelijke krijgt netjes herinneringen vanuit HoorayHR wanneer een contract afloopt. Digital signing biedt de mogelijkheid om documenten, zoals het arbeidscontract, direct te ondertekenen.

Benieuwd naar alle mogelijkheden? Ontdek HoorayHR!

Disclaimer

Belangrijk! De artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies wat voor uw specifieke situatie zal gelden.