Wat is er opgenomen in een arbeidscontract?

Bij het begin van een nieuwe baan is het arbeidscontract, of de arbeidsovereenkomst, een essentieel document dat een belangrijke rol speelt in de relatie tussen werkgever en werknemer. Een arbeidscontract legt de voorwaarden vast waaronder de werknemer zijn of haar diensten levert aan de werkgever. Het is de sleutel tot een duidelijk en transparant arbeidsverband, waarin rechten en plichten worden beschreven over verschillende zaken. Denk hierbij aan werktijden, salaris, vakantiedagen, en nog veel meer waar de werknemer recht op heeft..

Arbeidscontract en CAO: Twee zijden van dezelfde munt

In de arbeidsrechtelijke wereld gaan het arbeidscontract en de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) vaak hand in hand. De CAO is een document dat bindende afspraken over arbeidsvoorwaarden bevat. Deze afspraken worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers binnen een bepaalde sector of bedrijf, zoals het onderwijs, zorg, maar bijvoorbeeld ook de levensmiddelensector. De CAO dient als een soort blauwdruk voor de arbeidscontracten binnen de sector, maar laat ruimte voor individuele aanpassingen. Het arbeidscontract kan specifieke afspraken bevatten die de werknemer en werkgever onderling hebben gemaakt, zolang deze niet in strijd zijn met de bepalingen in de CAO.

Wanneer er geen CAO van toepassing is, is het belangrijk om alle afspraken, rechten en plichten te beschrijven in het arbeidscontract. De afspraken die in het arbeidscontract staan, zullen moeten worden ondertekend voordat een medewerker in dienst zal treden bij de onderneming.

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen binnen een arbeidscontract?

Een arbeidscontract is meer dan een stuk papier. Het bevat cruciale informatie en afspraken die tijdens het dienstverband van een werknemer van kracht zijn. Natuurlijk is de aard van het werk belangrijk: wat wordt er precies van de werknemer verwacht? Hierin zijn de duur van het contract, het aantal uren en het salaris de belangrijkste elementen. Echter zijn er nog vele andere onderwerpen die niet te missen zijn in een arbeidscontract. Het arbeidscontract omvat namelijk ook de afspraken over werktijden, vakantiedagen, de eventuele proeftijd, de opzegtermijn en de procedure bij ziekte. Elk van deze onderwerpen kan aanzienlijke invloed hebben op de ervaring van de werknemer, wat het belangrijk maakt dat deze afspraken duidelijk zijn vastgelegd in het arbeidscontract.

Secundaire arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst

Naast de primaire voorwaarden die zijn opgesteld in het arbeidscontract, zijn er ook secundaire arbeidsvoorwaarden die je samen met de werkgever kunt vastleggen in het arbeidscontract. Deze kunnen sterk variëren, afhankelijk van het bedrijf en de sector. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld de pensioenopbouw, reiskostenvergoeding, opleidingsbudget en meer secundaire arbeidsvoorwaarden die van toepassing zouden kunnen zijn. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn niet wettelijk verplicht, maar kunnen een waardevolle toevoeging bieden aan het arbeidscontract en het uiteindelijke dienstverband.

Contractbeheer in HoorayHR

HoorayHR maakt het mogelijk om eenvoudig contracten te beheren. Contracten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, inclusief vervaldatum. De verantwoordelijke krijgt netjes herinneringen vanuit HoorayHR wanneer een contract afloopt. Digital signing biedt de mogelijkheid om documenten, zoals het arbeidscontract, direct te ondertekenen.

Benieuwd naar alle mogelijkheden? Ontdek HoorayHR!