Ui-model Hofstede: de organisatiecultuur in kaart brengen

5 voordelen goede bedrijfscultuur

Het ui-model van Hofstede is een krachtig instrument om de organisatiecultuur binnen een bedrijf te analyseren. Dit model bestaat uit dimensies die verschillende aspecten van cultuur belichten, zoals machtsafstand, individualisme versus collectivisme en onzekerheidsvermijding. Door kritisch te kijken naar verschillende processen en gewoonten binnen de bedrijfscultuur, biedt het ui model van hofstede unieke kansen om als organisatie op in te spelen. Het model biedt een inzicht in hoe waarden en normen zich manifesteren binnen jouw organisatie.

Wat is het ui-model?

Het ui-model, ontwikkeld door de Nederlandse onderzoeker Geert Hofstede, is een waardevol instrument om organisatieculturen te analyseren en in kaart te brengen middels een integrale aanpak. Het model bestaat uit vier lagen die elk verschillende aspecten van een cultuur vertegenwoordigen.

Een gedragsgerichte reflectie; de vier dimensies volgens het UI-model

Door middel van de vier lagen van het ui model van hofstede is het mogelijk om een betekenisgerichte reflectie uit te voeren voor de organisatie. Met een juiste invulling van het ui model zijn de kansen direct zichtbaar. Wat kan er veranderd worden in de organisatiecultuur? De vier lagen bestaan uit de diepste waarden, met hieromheen verschillende dimensies. We zetten de dimensies voor je op een rij:

De eerste dimensie is symboliek, wat verwijst naar de visuele en materiële elementen die kenmerkend zijn voor een cultuur. Dit kan variëren van logo’s en kleding tot architectuur en decoraties binnen een organisatie.

De tweede dimensie, rituelen, omvat de regelmatige activiteiten en ceremonies die binnen een organisatie plaatsvinden. Deze kunnen informeel zijn zoals het vieren van verjaardagen of meer formeel zoals jaarlijkse conferenties.

Normen vormen de derde dimensie van het ui-model en beschrijven de ongeschreven regels en verwachtingen binnen een organisatie. Deze normen bepalen hoe mensen zich dienen te gedragen in verschillende situaties.

Waarden vertegenwoordigen de vierde dimensie: deze geven aan wat belangrijk wordt gevonden binnen de cultuur. Waarden kunnen bijvoorbeeld eerlijkheid, samenwerking of innovatie zijn.

Institutionalisering betreft hoe bovengenoemde aspecten geformaliseerd zijn in officiële structuren en procedures binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld terug te zien zijn in beleid omtrent diversiteit of duurzaamheid.

Hoe gebruik je het ui-model?

Het gebruik van het ui-model in organisaties is essentieel voor het begrijpen en analyseren van de organisatiecultuur. Maar hoe pas je dit model nu precies toe? Het eerste wat je moet doen, is het identificeren van de verschillende lagen binnen het model: symbolen, helden, rituelen, waarden en basisaannames.

Om te beginnen kun je observaties maken binnen de organisatie om symbolen en rituelen te herkennen. Vervolgens dien je in gesprek te gaan met medewerkers om meer inzicht te krijgen in hun waarden en overtuigingen. Het is belangrijk om open vragen te stellen en goed te luisteren naar wat er speelt op de werkvloer. Door middel van verslaglegging in de van HoorayHR verzamel je eenvoudig alle relevante informatie die je bespreekt met de werknemers, om vervolgens invulling te geven aan het Ui-model.

Door deze informatie samen te voegen en te analyseren, kun je een duidelijk beeld vormen van de heersende cultuur binnen jouw organisatie. Op basis hiervan kun je vervolgens gerichte interventies ontwerpen om verandering teweeg te brengen indien nodig. Het ui-model biedt dus een praktische leidraad voor managers die streven naar een beter begrip en sturing van de organisatiecultuur.

Al je HR zaken stroomlijnen met HoorayHR?Probeer nu 2 weken gratis

Waar begin je hiermee, als manager?

Als manager is het belangrijk om te weten waar je moet beginnen bij het gebruik van het ui-model van Hofstede om de organisatiecultuur in kaart te brengen. Allereerst is het essentieel om een duidelijk doel voor ogen te hebben. Wat wil je bereiken met het analyseren van de cultuur binnen jouw organisatie?

Vervolgens is het handig om te starten met het verzamelen van relevante informatie over de huidige situatie. Dit kan onder andere door middel van observaties, gesprekken met medewerkers en analyse van documenten.

Daarnaast is communicatie cruciaal. Zorg ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van het proces en laat ruimte voor feedback en input. Op die manier creëer je draagvlak voor eventuele veranderingen die voort kunnen komen uit de analyse.

Tot slot is consistentie belangrijk gedurende dit hele proces. Blijf gefocust op je doel, wees transparant in je communicatie en neem actie op basis van de verkregen inzichten uit het ui-model. Zo zet je een solide basis neer voor een succesvolle cultuurverandering binnen jouw organisatie.

Veelgestelde vragen

Hoe breng ik de organisatiecultuur in kaart?

Wanneer je de organisatiecultuur en het gedrag van de medewerkers in kaart wilt brengen, is het goed om te kijken hoe de processen momenteel ingericht zijn. Beoordeel de processen niet direct als goed of slecht, door te reflecteren zullen er kansen aan bod komen voor de organisatie. Kijk welke processen je kunt veranderen of juist hoe je als organisatie wilt veranderen, om zo de juiste stap te maken richting de toekomst.

Hoe om te gaan met ongeschreven regels, rationele en irrationele beslissingen?

Maak beslissingen rationeel of irrationeel en maak hier een goede afweging in. Maak rationele afwegingen, maar je kunt bepaalde zaken ook irrationeel vinden en hier op in spelen als organisatie. De belangrijkste waarden en processen, zoals onder andere de missie en visie zullen als grondslag liggen voor jouw organisatie. Op basis hiervan kan er volgens met o.a. hulp van het UI-model geoptimaliseerd worden om de organisatiecultuur in kaart te brengen.

Wat doen om de bedrijfscultuur te verbeteren?

Wanneer je aan de hand van het ui model van hofstede erachter komt, of wellicht al zelf hebt gemerkt dat de bedrijfscultuur aangepast moet worden, zijn er een aantal zaken die je kunt beoordelen. Hoe is de betrokkenheid en creativiteit binnen het team; zijn er meer touchpoints nodig met de verschillende teams in de organisatie? Wanneer je merkt dat medewerkers minder betrokken zijn, of wanneer medewerkers zich niet gehoord voelen, is het zeker aan te raden om hierover met de medewerkers in gesprek te gaan.

Benadruk de missie en visie, maar luister vooral naar de medewerkers. Waar ligt de behoefte van de werknemers en hoe kun je hier op inspelen. Door middel van een functioneringsgesprek of samen met het team te reflecteren op de afgelopen periode, kun je als team nieuwe ontwikkelingen doorbrengen en de bedrijfscultuur verbeteren!

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Hoe houdt ik mijn medewerkers gemotiveerd?

Om jouw medewerkers gemotiveerd te houden, is het verstandig om jezelf te verdiepen in de vaardigheden en kernkwaliteiten van de werknemers. Waar heeft de medewerker moeite mee of kun je juist helpen om bepaalde handelingen en skills aan te leren? Ga met de medewerker in gesprek, help de medewerker en biedt een luisterend oor. Organiseer trainingen of help de medewerker in de ontwikkeling, waardoor de medewerkers zich gewaardeerd voelen in de organisatie.

Met de HR software van HoorayHR bieden we jou de juiste handvaten om de persoonlijke ontwikkeling van jouw medewerker te registerren. Creëer een tijdlijn aan verslagleggingen van eerdere functioneringsgesprekken, of ga aan de slag met 360 graden feedback voor jou en je team.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje