Bedrijfscultuur; 5 voorbeelden

5 voordelen goede bedrijfscultuur

Wat is de definitie van bedrijfscultuur? En wat is de impact van verschillende bedrijfsculturen op organisaties? Lees het in dit artikel aan de hand van vijf voorbeelden.

Hoe communiceren we met klanten? Op welke manier begroeten we elkaar? Spreken we formeel of informeel? Is het normaal om de leidinggevende tegen te spreken, of moeten we alles accepteren en uitvoeren? Werken we op vaste tijden, of zijn er flexibele werktijden mogelijk? Al deze aspecten hebben te maken met de bedrijfscultuur van een organisatie.

De definitie van bedrijfscultuur:

Bedrijfscultuur; wat is het en hoe bepaal je deze? Onder de bedrijfscultuur verstaan we een verzameling van normen, waarden en gedragingen die gedeeld worden door alle medewerkers in een organisatie. De bedrijfscultuur bevat de ‘ongeschreven regels’ van het bedrijf.

De bedrijfscultuur is niet altijd direct zichtbaar in een bedrijf. Toch merk je al snel welke normen en waarden er worden gehanteerd. Als de normen en waarden zijn opgesteld, zullen de medewerkers zich hier aan houden en wordt de bedrijfscultuur gezien als een constant proces.

Toch zijn er vele verschillende bedrijfsculturen. Zo zijn er bedrijfsculturen die heel erg van elkaar kunnen verschillen, maar zijn er ook juist overeenkomsten. Bij bedrijfsculturen met vele overeenkomsten kun je spreken van een bepaald type bedrijfscultuur. Wij hebben 5 verschillende bedrijfsculturen voor je op een rijtje gezet.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

De elitecultuur

Bij bedrijven met een elitecultuur merk je al snel dat hier stuk voor stuk de beste talenten in hun vakgebied aan het werk zijn. De werknemers hebben passie voor hun werk en doen hun uiterste best om het maximale resultaat te behalen. Bedrijven met een elitecultuur kiezen bewust de hooggekwalificeerde kandidaten uit die er competitief zijn ingesteld. Dit is een pré voor deze bedrijven. Ze verwachten van hun medewerkers dat ze de producten, processen en dienst constant blijven ontwikkelen en naar een hoger niveau tillen.

De adhocratiecultuur

Quinn en Cameron, onderzoekers van de universiteit van Michigan, onderscheiden vier bedrijfsculturen. Adhocratie is een van deze vier bedrijfsculturen. In deze organisatiecultuur spelen creativiteit, flexibiliteit en innovatie een belangrijke rol. Het management van de organisatie heeft een duidelijke toekomstvisie en werken zij hier gericht naartoe. Medewerkers van een organisatie in een adhocratiecultuur worden voortdurend uitgedaagd om  nieuwe mogelijkheden en kansen te ontdekken, om zo samen de toekomstvisie te kunnen vervullen en te ontwikkelen met de organisatie.

De clancultuur

Naast de adhocratiecultuur, is de clan-, ofwel familiecultuur ook één van de vier bedrijfsculturen die Quinn en Cameron hebben opgesteld. De relatie tussen de mensen staat in deze bedrijfscultuur centraal. De werkomgeving is vriendelijk en komt de zorg voor klanten én medewerkers op de eerste plaats terecht. Als collega ben je erg nauw betrokken bij de organisatie en is teamwerk iets wat hier zeer belangrijk is. De medewerkers krijgen ondersteuning van de managers, die er als een mentor zijn om problemen op te kunnen lossen in de organisatie.

Manage al je bedrijfstaken Ontdek HoorayHR!

De nomadische bedrijfscultuur

Bedrijven met een nomadische bedrijfscultuur zijn vaak erg gevoelig voor marktfluctuaties. Bij deze bedrijven zijn overnames, fusies en andere veranderingen altijd een mogelijkheid. Hierdoor is de situatie voor de werknemers erg onzeker, omdat zij niet weten wat hen te wachten staat in deze situatie. Aan de andere kant zien werknemers een kans om iets nieuws uit te proberen en de manier van werken te verbeteren. Onderling spreken werknemers openlijk over mogelijke overnames of nieuwe investeerders voor de organisatie.

De ‘mensen onder elkaar’-cultuur

Wanneer functietitels er niet toe doen en iedereen van alles doet in een organisatie, is er sprake van een ‘mensen onder elkaar’-cultuur. Er is geen sprake van een duidelijke hiërarchie. In deze organisatiecultuur werken de medewerkers nauw met elkaar samen en is er één specifiek doel: het tevreden houden van de klanten.

Met deze vijf typen bedrijfsculturen maken wij onderscheid. Echter is iedere bedrijfscultuur anders en is het ook zeker van belang om de eigen bedrijfscultuur aan te houden, welke de zelf opgestelde normen en waarden bevat voor de organisatie.

Disclaimer
Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.