Het jaargesprek; wat is het en hoe bereidt je dit gesprek voor?

jaargesprekken

Jaargesprekken zijn een belangrijk onderwerp in de HR-sector. Ieder jaar wordt er met de medewerkers stilgestaan bij de prestaties die zijn geleverd het afgelopen jaar. In de meeste gevallen zal er ook vooruitgeblikt worden op de doelen die de werknemer heeft voor de komende periode. Het jaargesprek kan alle kanten op gaan, omdat er ook geen leidraad is in wat nu een goed of juist een foute manier van een jaargesprek is. Het doel is meestal duidelijk; een jaarlijks terugkomend moment waarop jij en je leidinggevende reflecteren op het verleden en vooruitkijken naar de toekomst!

Wat is een jaargesprek?

Een jaargesprek, ook bekend als een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek, is een formeel gesprek tussen een werknemer en zijn of haar leidinggevende. In de meeste gevallen vindt dit functioneringsgesprek jaarlijks plaats. Leidinggevende en werknemer blikken samen terug op de afgelopen periode, bespreken de doelen en blikken samen vooruit op de komende periode. Het doel van dit beoordelingsgesprek is om de prestaties van de werknemer over de afgelopen tijd te bespreken. De leidinggevende en werknemer staan tijdens het beoordelingsgesprek stil bij prestaties, ervaringen en de behoefte aan ontwikkeling. Specifieke voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld hoe de werknemer het werken ervaart (is er een hoge werkdruk of gaat alles goed?), wilt de medewerker wellicht een cursus volgen, en zo zijn er nog vele andere onderwerpen die je kunt bespreken.

Tweerichtingscommunicatie; een 1-op-1 moment tussen leidinggevende en werknemer

Tijdens het beoordelingsgesprek worden zowel de sterke punten als de ontwikkelpunten van de werknemer besproken. Samen bespreken jullie de samenwerking en biedt het jaargesprek de mogelijkheid om 1-op-1 in gesprek te gaan. De werknemer kan aangeven wat zijn of haar ervaringen zijn, terwijl de werkgever of leidinggevende met feedback komt om de samenwerking nog meer te verbeteren en de prestaties van de medewerker te bevorderen. Het jaargesprek is cruciaal voor de personeelsontwikkeling en de individuele ontwikkeling voor de werknemer!

Wat is het doel van een jaargesprek?

Een jaargesprek is een jaarlijks terugkerend moment waarop jij en je leidinggevende samenkomen om te praten over jouw prestaties, doelen en ontwikkeling binnen de organisatie. Het belangrijkste doel van dit gesprek is om openlijk te communiceren over hoe het afgelopen jaar is verlopen en wat er in de toekomst kan worden verbeterd.

Tijdens het jaargesprek krijg je de mogelijkheid om feedback te ontvangen op je werk, zowel positief als constructief kritisch. Dit helpt niet alleen bij het beoordelen van je huidige prestaties, maar stelt je ook in staat om eventuele knelpunten aan te pakken en nieuwe doelen vast te stellen voor het komende jaar. Het functioneringsgesprek dient dus als een evaluatiemoment waarin beide partijen betrokken zijn bij het bespreken van verwachtingen en groeimogelijkheden.

Daarnaast biedt het jaargesprek ook ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Je kunt met je leidinggevende praten over eventuele trainingen of cursussen die relevant kunnen zijn voor jouw functie of loopbaanpad. Dit geeft jou de kans om verder te groeien in je rol en nieuwe vaardigheden op te doen die van invloed kunnen zijn op jouw professionele succes.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Het verschil tussen een jaargesprek en functioneringsgesprek

Het jaargesprek is bedoeld om te evalueren hoe goed je hebt gepresteerd in het afgelopen jaar. Hierbij wordt gekeken naar je behaalde resultaten, je sterke punten en eventuele verbeterpunten. Daarnaast wordt er besproken wat je doelen zijn voor het komende jaar.

Een functioneringsgesprek daarentegen richt zich meer op de ontwikkeling van jou als werknemer. Het gaat hierbij niet alleen om prestaties, maar ook om persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. In dit gesprek worden concrete afspraken gemaakt over hoe jij kunt groeien in je functie en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Onderwerpen die in een jaargesprek besproken worden

Tijdens een jaargesprek kunnen veel verschillende onderwerpen aan bod komen. Zo kan er worden gekeken naar de behaalde resultaten en doelstellingen van het afgelopen jaar. Ook kunnen persoonlijke ontwikkeling, opleidingsbehoeften en loopbaanmogelijkheden worden besproken. Andere relevante onderwerpen zijn bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, samenwerking met collega’s, motivatie en betrokkenheid bij het werk.

Een terugblik op het vorige jaargesprek; hoe vond je het gesprek zelf gaan?

Voordat je start met het nieuwe jaargesprek, is het goed om stil te staan bij het vorige functionerings- of jaargesprek. Door eerst kort te evalueren, hebben jullie de voortgang over een bepaalde periode besproken. Samen met de werknemer kijk je terug op de gemaakte afspraken uit de afgelopen periode. Het is zeker aan te raden om ook voorafgaand van de jaargesprekken met werknemers even stil te staan wat er de vorige keer is besproken, zodat zowel jij als werkgever als de werknemer een goede voorbereiding heeft gedaan voordat het jaargesprek start.

Hoe kun jij je als werkgever voorbereiden voor een jaargesprek

Als werkgever is het aan te raden om je op een juiste manier voor te bereiden op het jaargesprek met de werknemer. Goed voorbereiden is van essentieel belang om het gesprek goed te laten verlopen. Jij als leidinggevende wilt er namelijk voor zorgen dat er duidelijke feedback wordt besproken, stil wordt gestaan bij de belangrijkste prestaties, maar je wilt voornamelijk zorgen voor een goed gesprek.

Hoe zorg je er als leidinggevende voor dat er een goed gesprek plaatsvindt waarin je samen met de medewerker de juiste onderwerpen zult bespreken? Door jezelf goed voor te bereiden, feedback te bepalen en eerst vooral stil staat bij de belangrijke prestaties van de werknemer, zul je snel zorgen voor een goede sfeer. Stel de werknemer op zijn of haar gemak, geef positieve feedback en zorg ervoor dat de gesprekken fijn verlopen. Bepaal de volgende doelen, bespreek waar de medewerker graag feedback in wilt krijgen en zich in wilt ontwikkelen, waarna er mooie doelen zullen voortvloeien!

Hoe kan je je jaargesprek voorbereiden als werknemer

Als werknemer is het essentieel om je goed voor te bereiden op het jaargesprek tussen jou en je leidinggevende. Neem de tijd om je eigen prestaties te evalueren, mogelijke doelen voor de toekomst vast te stellen en eventuele vragen of zorgen die je hebt op te schrijven. Zorg ervoor dat je concrete voorbeelden kunt geven van situaties waarin je uitblinkt of juist moeite hebt gehad.

Daarnaast kan het nuttig zijn om feedback van collega’s of klanten verzamelen voordat het gesprek plaatsvindt. Dit geeft een objectiever beeld van jouw functioneren en kan helpen bij het identificeren van sterke punten en verbeterpunten.

Tot slot, wees open-minded tijdens het gesprek zelf. Luister naar de feedback die wordt gegeven zonder defensief te reageren. Stel vragen wanneer iets niet duidelijk is en maak afspraken over vervolgstappen indien nodig.

Persoonlijke ontwikkeling in HoorayHR

Naast het voeren van effectieve jaargesprekken, is het essentieel om als werknemer actief bezig te zijn met je persoonlijke ontwikkeling. Gelukkig biedt HoorayHR ook hier ondersteuning!

Binnen de HoorayHR software heb je toegang tot verschillende tools en functies die je kunnen helpen bij jouw groei en ontwikkeling. Met HoorayHR is het voor de medewerker gemakkelijk om doelen te stellen, die tijdens een jaargesprek of 1-op-1 besproken kunnen worden. Verslaglegging van de gesprekken zijn onder te brengen in de feature Persoonlijke Ontwikkeling in HoorayHR. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de werknemer om doelen op te stellen, inclusief subdoelen. Wat wilt de collega bereiken en wat is hiervoor nodig? Houdt de voortgang van de werknemer bij en creëer een ontwikkelingscyclus voor alle collega’s!

Disclaimer

Belangrijk! De artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies wat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje