Gedragscode bedrijf: zet normen en waarden onder elkaar!

gedragscode bedrijf

Waarom is het opstellen van een gedragscode voor jouw bedrijf zo belangrijk? Het antwoord is simpel: het biedt richtlijnen en verwachtingen voor alle medewerkers, ongeacht hun functie of positie binnen de organisatie. Een gedragscode vormt als het ware de ruggengraat van de bedrijfscultuur en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde lijn zit.

Waarom gedragscode opstellen?

Ten eerste draagt een gedragscode bij aan het bevorderen van ethisch en verantwoordelijk handelen binnen de organisatie. Het definieert wat acceptabel gedrag is en wat niet, waardoor misverstanden worden voorkomen en er consistentie ontstaat in de manier waarop medewerkers met elkaar en externe partijen omgaan.

Daarnaast kan een goed opgestelde gedragscode helpen bij het beschermen van de reputatie van het bedrijf. Door richtlijnen vast te leggen die gericht zijn op integriteit, transparantie en eerlijkheid, wordt voorkomen dat medewerkers zich bezighouden met onethische praktijken of schadelijke activiteiten die de naam van het bedrijf kunnen schaden.

Bovendien kan een gedragscode ook dienen als leidraad voor besluitvorming in lastige situaties. Het biedt heldere principes en richtlijnen waarmee medewerkers zich kunnen oriënteren wanneer zij geconfronteerd worden met morele dilemma’s of moeilijke keuzes.

Tot slot zorgt een sterke gedragscode ervoor dat alle betrokkenen binnen de organisatie dezelfde normen hanteren.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Gedragscode organisatie opstellen

Bij het opstellen van een gedragscode moet allereerst rekening worden gehouden met de kernwaarden en missie van de organisatie. Wat zijn de belangrijkste principes waar het bedrijf voor staat? Deze dienen als uitgangspunt voor het definiëren van gewenst gedrag.

Het is ook belangrijk om input te krijgen van medewerkers bij het opstellen van de gedragscode. Dit zorgt ervoor dat iedereen zich betrokken voelt bij het proces en dat er draagvlak is voor de uiteindelijke code.

De inhoud van de gedragscode moet specifiek genoeg zijn om duidelijkheid te verschaffen, maar ook flexibel genoeg om ruimte te bieden voor verschillende situaties. Het kan nuttig zijn om concrete voorbeelden te geven die illustreren wat wel en niet acceptabel gedrag is.

Daarnaast moeten er consequenties worden vastgesteld voor overtredingen van de code. Op deze manier wordt duidelijk gemaakt dat naleving belangrijk is en dat er gerechtvaardigde sancties kunnen volgen in geval van wangedrag.

Ook jouw HR administratie automatiseren?Ontdek HoorayHR

Voorbeeld gedragscode bedrijf: gebruik deze tips bij invoeren

Bij het invoeren van een gedragscode zijn er echter enkele belangrijke tips die u kunt volgen:

  1. Communicatie: Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode. Communiceer deze duidelijk en herhaaldelijk via verschillende kanalen, zoals e-mails, intranet of interne trainingssessies.
  2. Training: Bied uw medewerkers training aan over wat er in de gedragscode staat en waarom dit belangrijk is. Dit zal hen helpen om de code beter te begrijpen en toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden.
  3. Voorbeeldgedrag: Als leidinggevenden moet u zelf het goede voorbeeld geven door de gedragscode strikt na te leven. Medewerkers zullen eerder geneigd zijn om zich aan de code te houden als ze zien dat leiders dit ook doen.
  4. Toezicht: Houd toezicht op naleving van de gedragscode binnen uw organisatie. Implementeer mechanismen zoals meldingsprocedures of vertrouwenspersonen waar medewerkers eventuele schendingen kunnen melden.
  5. Evaluatie: Regelmatige evaluaties helpen om eventuele tekortkomingen of noodzakelijke wijzigingen in de gedragscode vast te stellen.
  6. Duidelijke afspraken: Zorg dat er duidelijke afspraken zijn voor de werknemers. Kies bijvoorbeeld voor HR software om alle HR administratie in onder te brengen, als ook een HR app aan te bieden aan de medewerker om alle informatie in te zien. Stroomlijn processen en wees transparant over de persoonlijke data van de werknemer.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje