Kernwaarden van een bedrijf; betekenis en het formuleren ervan

kernwaarden van een bedrijf

Kernwaarden van een bedrijf zijn de fundamenten waarop het bedrijf rust en die de essentie van de organisatie weerspiegelen. Ze vormen als het ware de bouwstenen voor het karakter en de cultuur van een bedrijf. Maar wat betekenen deze kernwaarden nu eigenlijk?

Wat zijn de kernwaarden van een bedrijf

Kernwaarden zijn de fundamenten waarop een bedrijf is gebouwd. Ze vertegenwoordigen de principes, overtuigingen en normen die het bedrijf leiden in al zijn activiteiten. Het zijn als het ware de richtlijnen die bepalen hoe werknemers met elkaar omgaan, hoe ze beslissingen nemen en hoe ze zich gedragen ten opzichte van klanten en stakeholders.

Een duidelijk gedefinieerde set kernwaarden helpt niet alleen bij het creëren van een sterke bedrijfscultuur, maar ook bij het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Kernwaarden fungeren als een kompas dat iedereen binnen het bedrijf naar dezelfde bestemming leidt.

Het is belangrijk om te begrijpen dat kernwaarden uniek zijn voor elk bedrijf. Wat voor de één belangrijk is, kan voor de ander minder relevant zijn. Daarom is het cruciaal om tijd te investeren in het formuleren van kernwaarden die passend zijn bij jouw specifieke organisatie.

Bij het definiëren van je kernwaarden moet je nadenken over wat je wilt bereiken als bedrijf en welk soort cultuur je wilt creëren. Wil je bijvoorbeeld transparantie bevorderen? Of misschien hecht je veel waarde aan innovatie en creativiteit?

Het formuleringsproces kan uitdagend lijken, maar door middel van brainstormsessies met collega’s of enquêtes onder werknemers kun je verschillende perspectieven verzamelen. Uiteindelijk moet elke kernwaarde concreet, relevant en haalbaar zijn.

Automatiseer het HR proces in jouw organisatie!Ontdek HoorayHR

Voorbeelden kernwaarden van een bedrijf

Voorbeelden van kernwaarden van een bedrijf kunnen dienen als leidraad voor de manier waarop het bedrijf zijn doelen nastreeft en met klanten, medewerkers en andere belanghebbenden omgaat. Deze waarden vormen de basis van de bedrijfscultuur en geven richting aan het gedrag en de besluitvorming binnen het bedrijf.

Een veelvoorkomend voorbeeld van een kernwaarde is “integriteit”. Dit betekent dat het bedrijf eerlijkheid, transparantie en ethisch gedrag hoog in het vaandel heeft staan. Een ander voorbeeld is “klantgerichtheid”, waarbij het bedrijf zich richt op het leveren van uitstekende service aan klanten.

Daarnaast kan een bedrijf ervoor kiezen om innovatie als een kernwaarde te hanteren. Dit houdt in dat ze voortdurend streven naar verbetering en vernieuwing in hun producten of diensten. Een ander voorbeeld is “teamwork”, waarbij samenwerking en ondersteuning tussen collega’s centraal staat.

Sommige organisaties leggen ook nadruk op duurzaamheid als kernwaarde, wat inhoudt dat ze bewust rekening houden met milieueffecten en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Verder kan diversiteit ook worden gezien als een belangrijke kernwaarde, waarbij gelijke kansen voor alle medewerkers worden gewaarborgd.

Kernwaarden moeten niet alleen maar mooie woorden zijn; ze moeten worden vertaald naar concrete acties binnen het bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld de implementatie van HR software voor het optimaliseren van de administratieve taken op het gebied van HR, of het starten met performance management voor de werknemers.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.