Zorgverlof berekenen: Wanneer heb je recht op zorgverlof?

zorgverlof berekenen in hoorayhr

Wanneer er iemand in jouw omgeving ernstig ziek is geworden, is het mogelijk om kortdurend zorgverlof op te nemen. Het doel van zorgverlof is om medewerkers te helpen als iemand in de directe omgeving van de werknemer ziek is en hulp nodig heeft. Langdurend zorgverlof kan worden aangevraagd om voor iemand in de directe omgeving te zorgen die langere tijd hulpbehoevend of ziek is.

Het is ook mogelijk dat er andere afspraken omtrent zorgverlof zijn opgenomen in de CAO. Wanneer dit het geval is, gelden deze afspraken. Deze afspraken gelden helaas ook indien de afspraken voor jou in het nadeel zijn.

Voor wie is het mogelijk om zorgverlof op te nemen?

Het is mogelijk om kortdurend en langdurend zorgverlof te krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Hierbij gaat het om:

  • Kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen
  • Anderen in het huishouden (huisgenoot of bijvoorbeeld een inwonend familielid)
  • Bekenden waarmee je een sociale relatie hebt, een buurvrouw, of bijvoorbeeld een vriend

De voorwaarde voor het opnemen van zorgverlof is dat jij als werknemer, of de werknemer die bij de werkgever het verlof aanvraagt, de enigste persoon is die deze zorg kan verlenen. Ligt de persoon in het ziekenhuis? Er is dan geen geldige reden om zorgverlof aan te vragen. De persoon wordt namelijk voorzien van zorg door het ziekenhuispersoneel.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Zorgverlof voor ziek kind

Wanneer je kind ziek is geworden, heb je als werknemer het recht om kortdurend zorgverlof op te nemen. Het kan gaan om:

  • jouw eigen kind of kind van echtgenoot/geregistreerde partner;
  • een kind van de partner met wie je samenwoont;

Wanneer heb je recht op kortdurend zorgverlof?

Wanneer je een ziek persoon in je omgeving wilt verzorgen, heb je recht op kortdurend zorgverlof. De voorwaarde is dat jij de enigste persoon is die deze zorg kan bieden.

Op de eerste ziektedag is het mogelijk om voor de naaste uit jouw omgeving calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof opnemen. Een voorbeeld hiervan is dat een kind plotseling ziek is geworden op school en jij genoodzaakt bent om het kind op te halen. Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof is onder andere voor plotselinge situaties die u meteen opgelost moeten worden.

Kortdurend zorgverlof is maximaal 2 keer het aantal uren dat de medewerker per week werkt. Dit geldt voor een periode van 12 maanden. Werknemers mogen meer dan 1 keer per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen. Maar het maximum aantal uren mag niet worden overschrijden. De periode van 12 maanden begint op de 1e dag van het verlof.

Meldt het verlof zo snel mogelijk bij de werkgever. De werkgever houdt er dan rekening mee en zal jouw salaris door blijven betalen. Ook kan de werkgever vragen naar de situatie. Je zou een afsprakenbriefje van de huisarts kunnen laten zien.

Al je HR zaken stroomlijnen met HoorayHR?Probeer nu 2 weken gratis

Wanneer heb je recht op langdurend zorgverlof?

Wanneer je iemand uit je directe omgeving wilt verzorgen die levensbedreigend ziek is, heb je als werknemer recht op langdurend zorgverlof. Ook wanneer iemand in de omgeving hulpbehoevend is, is het mogelijk om langdurend zorgverlof aan te vragen. De voorwaarde is dat de verzorging van de persoon noodzakelijk is en dat jij de enige bent die deze zorg kan bieden.

Het langdurig zorgverlof dient minimaal 2 weken voordat je het verlof wilt opnemen, schriftelijk aangevraagd te worden bij de werkgever. De werkgever heeft het recht om informatie te vragen over de situatie. Dit kan je bijvoorbeeld tonen met behulp van een doktersbriefje.

Werknemers hebben recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal uren dat zij per week werken. De werknemer neemt langdurend zorgverlof op in een aaneengesloten periode van maximaal 12 weken. Het maximale aantal uren verlof per week is de helft van de werkuren per week.

Hulp bij meningsverschil met werkgever

Wordt je het niet eens met de werkgever over het langdurig zorgverlof? Dan is het mogelijk om contact op te nemen met personeelszaken of met de vakbond, maar is er ook een mogelijkheid om rechtshulp in te schakelen. Op de website van is hier meer over te lezen.

Veelgestelde vragen over zorgverlof

Bouw ik wettelijke vakantiedagen op tijdens kortdurend zorgverlof?

Ja, tijdens het opnemen van kortdurend zorgverlof bouw je als werknemer gewoon wettelijke vakantiedagen op. Dit komt omdat kortdurend zorgverlof als gewerkte tijd wordt beschouwd.

Kan ik langdurend zorgverlof opnemen voor een familierechtelijke betrekking die niet onder mijn directe familie valt?

Langdurend zorgverlof is bedoeld voor het verzorgen van naasten in een familierechtelijke betrekking. Echter, in bijzondere omstandigheden en met voldoende onderbouwing kan er soms een uitzondering worden gemaakt voor personen die niet tot de directe familie behoren, maar waarmee wel een sociale relatie is. Het is belangrijk dit vooraf met de werkgever te bespreken.

Wordt mijn salaris doorbetaald tijdens langdurend zorgverlof?

Nee, tijdens langdurend zorgverlof is een werkgever niet verplicht om het salaris door te betalen. Werknemers hebben recht op het opnemen van het verlof, maar de betaling van het loon tijdens dit verlof staat niet gelijk aan het wettelijk minimumloon en is afhankelijk van de CAO of eventuele afspraken met de werkgever.

Kan mijn werkgever langdurend zorgverlof weigeren op basis van zwaarwegend bedrijfsbelang?

In principe heeft een werknemer recht op langdurend zorgverlof als aan de voorwaarden wordt voldaan, zoals de noodzaak om zorg te verlenen aan een kind, partner, of ouder. Echter, een werkgever kan het verzoek afwijzen indien het verlenen van verlof leidt tot een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Dit moet de werkgever wel goed kunnen onderbouwen en is gebonden aan strikte voorwaarden.

Mag ik kortdurend zorgverlof opnemen om voor een zieke naaste te zorgen die niet in een familierechtelijke betrekking staat?

Kortdurend zorgverlof is primair bedoeld voor de verzorging van personen die in een familierechtelijke betrekking staan, zoals een kind, partner, of ouder. Echter, in bepaalde gevallen kan het ook worden toegepast om zorg te dragen voor een zieke naaste met wie u een sociale relatie heeft, mits deze zorg noodzakelijk is en u de enige bent die deze zorg kan bieden. Het is belangrijk om dit te bespreken en overeen te komen met uw werkgever.

Hoe kan ik langdurend zorgverlof aanvragen en welke documenten zijn benodigd?

Om langdurend zorgverlof aan te vragen, dient de werknemer dit schriftelijk bij de werkgever in te dienen, ten minste twee weken vóór de aanvang van het gewenste verlof. Het is noodzakelijk om de aanvraag te ondersteunen met documentatie die de noodzaak van het verlof aantoont, zoals een medische verklaring van een huisarts of specialist die de ziekte en de behoefte aan verzorging bevestigt. Werkgevers kunnen ook aanvullende informatie vragen om de familierechtelijke betrekking of de noodzaak van de zorg te verifiëren.

Disclaimer

Belangrijk! De artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies wat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje