Zorgverlof berekenen: Wanneer heb je recht op zorgverlof?

Wanneer er iemand in jouw omgeving ernstig ziek is geworden, is het mogelijk om kortdurend zorgverlof op te nemen. Het doel van zorgverlof is om medewerkers te helpen als iemand in de directe omgeving van de werknemer ziek is en hulp nodig heeft. Langdurend zorgverlof kan worden aangevraagd om voor iemand in de directe omgeving te zorgen die langere tijd hulpbehoevend of ziek is.

Het is ook mogelijk dat er andere afspraken omtrent zorgverlof zijn opgenomen in de CAO. Wanneer dit het geval is, gelden deze afspraken. Deze afspraken gelden helaas ook indien de afspraken voor jou in het nadeel zijn.

Voor wie is het mogelijk om zorgverlof op te nemen?

Het is mogelijk om kortdurend en langdurend zorgverlof te krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Hierbij gaat het om:

  • Kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen
  • Anderen in het huishouden (huisgenoot of bijvoorbeeld een inwonend familielid)
  • Bekenden waarmee je een sociale relatie hebt, een buurvrouw, of bijvoorbeeld een vriend

De voorwaarde voor het opnemen van zorgverlof is dat jij als werknemer, of de werknemer die bij de werkgever het verlof aanvraagt, de enigste persoon is die deze zorg kan verlenen. Ligt de persoon in het ziekenhuis? Er is dan geen geldige reden om zorgverlof aan te vragen. De persoon wordt namelijk voorzien van zorg door het ziekenhuispersoneel.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Zorgverlof voor ziek kind

Wanneer je kind ziek is geworden, heb je als werknemer het recht om kortdurend zorgverlof op te nemen. Het kan gaan om:

  • jouw eigen kind of kind van echtgenoot/geregistreerde partner;
  • een kind van de partner met wie je samenwoont;

Wanneer heb je recht op kortdurend zorgverlof?

Wanneer je een ziek persoon in je omgeving wilt verzorgen, heb je recht op kortdurend zorgverlof. De voorwaarde is dat jij de enigste persoon is die deze zorg kan bieden.

Op de eerste ziektedag is het mogelijk om voor de naaste uit jouw omgeving calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof opnemen. Een voorbeeld hiervan is dat een kind plotseling ziek is geworden op school en jij genoodzaakt bent om het kind op te halen. Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof is onder andere voor plotselinge situaties die u meteen opgelost moeten worden.

Kortdurend zorgverlof is maximaal 2 keer het aantal uren dat de medewerker per week werkt. Dit geldt voor een periode van 12 maanden. Werknemers mogen meer dan 1 keer per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen. Maar het maximum aantal uren mag niet worden overschrijden. De periode van 12 maanden begint op de 1e dag van het verlof.

Meldt het verlof zo snel mogelijk bij de werkgever. De werkgever houdt er dan rekening mee en zal jouw salaris door blijven betalen. Ook kan de werkgever vragen naar de situatie. Je zou een afsprakenbriefje van de huisarts kunnen laten zien.

Ontdek flexibele verlofpotjes van HoorayHROntdek HoorayHR!

Wanneer heb je recht op langdurend zorgverlof?

Wanneer je iemand uit je directe omgeving wilt verzorgen die levensbedreigend ziek is, heb je als werknemer recht op langdurend zorgverlof. Ook wanneer iemand in de omgeving hulpbehoevend is, is het mogelijk om langdurend zorgverlof aan te vragen. De voorwaarde is dat de verzorging van de persoon noodzakelijk is en dat jij de enige bent die deze zorg kan bieden.

Het langdurig zorgverlof dient minimaal 2 weken voordat je het verlof wilt opnemen, schriftelijk aangevraagd te worden bij de werkgever. De werkgever heeft het recht om informatie te vragen over de situatie. Dit kan je bijvoorbeeld tonen met behulp van een doktersbriefje.

Werknemers hebben recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal uren dat zij per week werken. De werknemer neemt langdurend zorgverlof op in een aaneengesloten periode van maximaal 12 weken. Het maximale aantal uren verlof per week is de helft van de werkuren per week.

Hulp bij meningsverschil met werkgever

Wordt je het niet eens met de werkgever over het langdurig zorgverlof? Dan is het mogelijk om contact op te nemen met personeelszaken of met de vakbond, maar is er ook een mogelijkheid om rechtshulp in te schakelen. Op de website van Rijksoverheid is hier meer over te lezen.

Disclaimer
Belangrijk! De artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies wat voor uw specifieke situatie zal gelden.