Geboorteverlof berekenen voor partners: Hoe regel je geboorteverlof?

Voor partners is het mogelijk om geboorteverlof op te nemen wanneer de vrouw of partner is bevallen van een kind. Het geboorteverlof voor partners is sinds 1 juli 2020 uitgebreid. Als partner heb je nu recht op 6 weken geboorteverlof, wat uit één werkweek betaald geboorteverlof en 5 weken aanvullend geboorteverlof bestaat. Wat houdt het geboorteverlof in en waar heb je als partner nu precies recht op?

Wat is geboorteverlof voor partners?

Wanneer je vrouw of partner is bevallen, heb je als partner recht op verlof. Het geboorteverlof voor partners, ook bekend als geboorteverlof, is een nieuwe term die gebruikt wordt om het eerdere vaderschapsverlof of partnerverlof aan te duiden. Het geboorteverlof bestaat uit een periode die je als partner vrij krijgt om samen met je vrouw of partner en het pasgeboren kind door te brengen na de geboorte.

Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof: Waar bestaat het geboorteverlof uit?

Het geboorteverlof die wordt toegekend aan partners bestaat uit twee delen:

Geboorteverlof

Het geboorteverlof bestaat uit het aantal uren dat jij als werknemer in één werkweek werkt. Je krijgt één werkweek vrij en 100% betaald vanuit je werkgever. Deze periode van verlof mag je zelf indelen, maar moeten deze verlofuren wel in de eerste 4 weken na de geboorte van het kind worden opgenomen. Werk je in één werkweek 24 uur? Dan krijg je 24 uur verlof volledig uitbetaald.

Ontdek flexibele verlofpotjes van HoorayHROntdek HoorayHR!

Aanvullend geboorteverlof

Het aanvullende geboorteverlof voor partners bestaat uit een periode van 5 extra werkweken verlof. Ook hier kun je ervoor kiezen om het verlof aaneengesloten of gespreid op te nemen. Belangrijk bij het aanvullend geboorteverlof is dat je het aantal verlofuren in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind opneemt.

Tijdens de aanvullende werkweken geboorteverlof, krijg je als werknemer 70% van jouw loon. Voor de periode dat je het aanvullende verlof opneemt vraagt de werkgever een uitkering van het UWV aan. De 70% van je loon in deze werkweken wordt betaald door de werkgever, terwijl de werkgever dit vergoed krijgt. Werkgevers mogen zelf het besluit nemen om het loon aan te vullen tot 100% in de weken dat jij als werknemer aanvullend geboorteverlof opneemt. In de CAO staat vaak vermeld of dit gebruikelijk is.

Overige informatie over (aanvullend) geboorteverlof

Als werknemer in loondienst heb je recht op geboorteverlof. Het verlof wordt doorbetaald door de werkgever. Een zzp’er of freelancer komt niet in aanmerking voor (aanvullend) geboorteverlof.
Het is belangrijk om 4 weken na de geboorte van het kind geboorteverlof op te nemen en dit te bespreken met de werkgever. Op deze manier is er genoeg tijd om mogelijke vervanging te regelen.
Wanneer het kind na de geboorte een tijd in het ziekenhuis verblijft, verandert de periode van 4 weken niet.
Geboorteverlof is voor de partner van de moeder. Meestal is de partner de vader van het pasgeboren kind. Je bent de partner van de moeder indien:

  •  Je met haar getrouwd bent
  • Je haar geregistreerde partner bent
  • Je ongehuwd met haar samenwoont
  • Je haar kind erkent

Meer weten over geboorteverlof voor partners? Bekijk de website van de Rijksoverheid!

Ramon
Alle categorieën

Verlof