Ongeoorloofd verzuim: stappen nemen als werkgever

ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim komt helaas voor bij werknemers en kan een grote uitdaging vormen voor werkgevers. Maar hoe vaak mag dit eigenlijk voorkomen voordat er actie ondernomen moet worden? Als werkgever is het belangrijk om duidelijke richtlijnen te hebben over wat acceptabel verzuim is en wat niet.

Wat is ongeoorloofd verzuim?

Ongeoorloofd verzuim, klinkt ingewikkeld maar eigenlijk is het vrij simpel uit te leggen. Het betekent dat een werknemer zonder geldige reden niet op zijn werk verschijnt of te laat komt. Dit kan variëren van af en toe misschien een uurtje later binnenkomen tot volledig wegblijven zonder enige waarschuwing vooraf.

Het is belangrijk om als werkgever onderscheid te maken tussen geoorloofd en ongeoorloofde afwezigheid. Geoorloofd verzuim houdt in dat er sprake is van bijvoorbeeld ziekte of calamiteiten waar de werknemer weinig aan kan doen. Ongeoorloofd verzuim daarentegen wordt gezien als wangedrag en heeft impact op de continuïteit van het bedrijf.

Als werkgever is het essentieel om duidelijke regels omtrent verzuimbeleid te communiceren naar de medewerkers toe. Door transparantie te bieden over wat wel en niet acceptabel is, kunnen misverstanden worden voorkomen. Op deze manier creëer je een cultuur waarin iedereen zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden en consequenties bij ongeoorloofd verzuim.

Ongeoorloofd verzuim werknemer: hoe vaak mag dit?

Het aantal keren dat een werknemer ongeoorloofd afwezig kan zijn, hangt af van verschillende factoren zoals de ernst van het verzuim, de frequentie ervan en de impact op het bedrijf. Voor ongeoorloofd verzuim gelden er niet vaste regels. Er bestaat geen vaststaand aantal keren dat als norm geldt in alle situaties; elke case moet individueel beoordeeld worden.

Als manager is het essentieel om communicatie open te houden met de werknemer die zich schuldig maakt aan ongeoorloofd verzuim. Probeer eerst de redenen achter hun gedrag te begrijpen en zoek samen naar oplossingen om herhaling te voorkomen. Het stellen van duidelijke grenzen en consequenties kan ook helpen bij het verminderen van ongewenst gedrag.

Het is cruciaal om als werkgever binnen de wettelijke kaders te blijven handelen wanneer je geconfronteerd wordt met ongeoorloofd verzuim bij een werknemer. Dit vereist zorgvuldige documentatie, respectvolle communicatie en mogelijk juridisch advies indien nodig. Samenwerking tussen beide partijen is essentieel voor een succesvolle aanpak van deze delicate kwestie.

Wat doe je als manager bij ongeoorloofd verzuim van een medewerker?

Als manager is het essentieel om proactief te handelen wanneer een medewerker ongeoorloofd verzuim vertoont. Allereerst is het belangrijk om in gesprek te gaan met de betreffende werknemer en duidelijkheid te krijgen over de reden van het verzuim. Luister actief naar hun verhaal en toon begrip, maar blijf ook zakelijk.

Het is vervolgens aan jou als manager om de consequenties van het ongeoorloofde verzuim uit te leggen. Maak duidelijk welke regels er binnen het bedrijf gelden en wat de mogelijke gevolgen zijn bij herhaling van dit gedrag. Het stellen van duidelijke grenzen is cruciaal voor een goede werkrelatie.

Daarnaast is het belangrijk om samen met de medewerker op zoek te gaan naar oplossingen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Bied eventueel ondersteuning of hulp aan als er sprake is van persoonlijke problemen die hebben geleid tot het ongeoorloofde verzuim.

Door adequaat en respectvol om te gaan met situaties van ongeoorloofd verzuim laat je zien dat je oog hebt voor zowel het welzijn van de werknemer als voor een gezonde werkomgeving binnen jouw organisatie.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje