Is een verzuimverzekering verplicht?

verzuimverzekering

Je bedrijf groeit, het medewerkersbestand neemt toe. Goed nieuws, maar dit brengt ook zorgen met zich mee. Hoe je het ook went of keert, met verzuim krijg je altijd te maken. Wat als een medewerker langdurig ziek wordt? Welke financiële risico’s brengt dit met zich mee?

Moet ik het loon doorbetalen? En dus de vraag, is een verzuimverzekering verplicht?

Een verzuimverzekering is geen wettelijke verplichting

Een verzuimverzekering is bij de wet niet verplicht. Het is wel aan te raden.

Een zieke collega kost een bedrijf gemiddeld 250 euro per dag!  Het is volgens de wet namelijk verplicht om het salaris door te blijven betalen. Daarnaast heb je ook nog andere kosten bij afwezigheid. Dan kun je denken aan kosten voor de vervanging van de werknemer, productieverlies, verzuimbegeleiding en meer.

Heb je geen verzuimverzekering ondanks dat het niet verplicht is, loop je dus een groot risico. Een paar dagen verzuim red je wellicht nog wel uit eigen portemonnee. Maar wat als een medewerker een been breekt en zo een half jaar uit de running is?

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Verschillende verzuimverzekeringen

Er is een scala aan verzuimverzekeringen beschikbaar, ontworpen om aan de uiteenlopende behoeften van ondernemingen te voldoen.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote bedrijven die de complexiteit en kosten van langdurig en zieke medewerkers of werknemers willen minimaliseren. Deze polis biedt niet alleen financiële dekking bij ziekte van een medewerker, maar ook ondersteuning bij re-integratieactiviteiten. Dit zorgt ervoor dat zowel werkgever als zieke medewerker gedurende het gehele verzuimproces ondersteund worden.

Verzuimverzekering afsluiten

Het afsluiten van een verzuimverzekering vereist zorgvuldige overweging. Werkgevers dienen de verschillende polissen te vergelijken op basis van premie, dekking, en de ondersteunende diensten die worden aangeboden. Het is cruciaal om een verzekering te kiezen die past bij de specifieke risico’s en behoeften van het bedrijf en zijn werknemers.

Omgaan met een arbeidsongeschikte werknemer

Wanneer een medewerker ziek wordt en langdurig uitvalt, is het belangrijk snel en effectief te handelen. Een goede verzuimverzekering kan ondersteuning bieden bij het managen van dit proces. Van het regelen van vervanging tot aan de re-integratie van de zieke medewerker terug in het arbeidsproces.

Preventie en begeleiding van zieke werknemers

Naast het financiële aspect, kan een verzuimverzekering ook ondersteuning bieden op preventief en begeleidend gebied. Denk hierbij aan bijvoorbeeld coaching om stress te verminderen of trainingen om de fysieke gezondheid van medewerkers te bevorderen. Het voorkomen van onze verzuimverzekering is uiteraard altijd beter dan het moeten genezen ervan.

Al je HR zaken stroomlijnen met HoorayHR?Probeer nu 2 weken gratis

Verzuimverzekering, niet verplicht, wel verstandig!

Het beste kun je natuurlijk verzuim proberen te voorkomen. Maar je personeel zal altijd een keer ziek worden. Met een verzuimverzekering kun je de grootste financiële risico’s afvangen. Het is dus niet verplicht, maar wel ten zeerste aan te raden.

Wat dekt een verzuimverzekering voor een werknemer met een tijdelijk contract die ziek wordt?

Een verzuimverzekering verzekert werkgevers tegen de kosten van ziekteverzuim van hun werknemers, inclusief die met een tijdelijk contract. Dit omvat, onder meer, het doorbetalen van het loon en de noodzakelijke re-integratiekosten volgens de Wet verbetering poortwachter.

Zijn werkgevers wettelijk verplicht om de re-integratiekosten van een zieke werknemer te dekken?

Ja, volgens de Wet verbetering poortwachter zijn werkgevers wettelijk verplicht om bij te dragen aan de re-integratie van zieke werknemers en de daarmee verbonden kosten te dekken. Deze kosten kunnen onder meer voortvloeien uit verzuimbegeleiding en re-integratiemaatregelen.

Hoe helpt de MKB verzuim-ontzorgverzekering bij ziekteverzuim van vaste en tijdelijke medewerkers?

De MKB verzuim-ontzorgverzekering biedt bedrijven een uitgebreide dekking die verder gaat dan een conventionele verzuimverzekering. Het ondersteunt bij de loondoorbetaling aan arbeidsongeschikte werknemers – zowel vaste als tijdelijke – en dekt de kosten van verzuimbegeleiding en re-integratie, hiermee wordt de werkgever ontzorgd van de financiële risico’s en wettelijke verplichtingen die ziekteverzuim met zich meebrengt.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen van een werkgever bij het ziekteverzuim van een medewerker?

Een werkgever is wettelijk verplicht om een zieke werknemer tot 70% van zijn loon door te betalen voor maximaal twee jaar. Daarnaast vereist de Wet verbetering poortwachter dat werkgevers actief bijdragen aan de re-integratie van de zieke werknemer, inclusief het dekken van de noodzakelijke re-integratiekosten.

Wanneer moet ik als werkgever overwegen een verzuimverzekering af te sluiten?

Het is aan te raden een verzuimverzekering af te sluiten als u de financiële risico’s en wettelijke verplichtingen van het loon doorbetalen bij ziekte van werknemers – inclusief de re-integratiekosten – niet zelf kunt dragen. Dit kan het geval zijn bij kleinere bedrijven of wanneer er sprake is van langdurig verzuim.

Wat moet ik doen als mijn werknemer ziek wordt?

Wanneer een werknemer ziek wordt, is het belangrijk dat u als werkgever snel handelt volgens de richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter. Het eerste dat u moet doen, is de ziekte van uw werknemer registreren en dit melden bij uw verzuimverzekeraar. U dient ook direct contact op te nemen met een bedrijfsarts of arbodienst om een probleemanalyse en advies te krijgen voor het re-integratietraject. Gedurende het gehele ziekteverzuimproces is communicatie met de werknemer essentieel om een goed begrip van hun situatie te krijgen en te ondersteunen bij hun re-integratieplannen.

Met verzuimregistratie in HoorayHR houdt je overzicht over het verzuim van de werknemer. Is een medewerker bezig met een re-integratie traject waarin de werknemer 50% werkt en 50% ziek is, of is er sprake van een ziekmelding? Het verzuimpercentage en de verzuim meldingen zijn inzichtelijk en te beheren op één plek met de HR software van HoorayHR.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.