Wat is HR analytics?

hrIn de hedendaagse bedrijfswereld is HR analytics onmisbaar geworden voor human resource management. HR analytics maakt het mogelijk om de impact van werknemers op de bedrijfsprocessen zichtbaar en meetbaar te maken. Met de snelle ontwikkeling die technologie en data analyse doormaakt. Worden HR professionals in staat gesteld om gedetailleerde strategische analyses en voorspellende analyses uit te voeren. Dit helpt bij het nemen van strategische hr beslissingen en het filteren van negatieve factoren op de bedrijfsvoering.

Er wordt niet alleen data verzameld door HR analytics. Er wordt ook gebruik gemaakt van grafische analyse om complexe data begrijpelijk te presenteren. Deze aanpak is data driven en biedt waardevolle inzichten om vervolgstappen te plannen die bijdragen aan het hr beleid. Het uiteindelijke doel van data analytics is het verbeteren van de productiviteit en het welzijn van medewerkers. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere medewerkerstevredenheid, wat een organisatie aantrekkelijker maakt

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Waar bestaat de analytics voor human resource management uit?

Het fundament van HR analytics ligt in de verzameling, analyse en integratie van hr data om zo strategische hr beslissingen te nemen en te ondersteunen. Een krachtig aspect van HR analytics is de mogelijkheid tot data analyse. Deze analyses zijn erg divers en kunnen variëren van operationele rapportages en een strategische personeelsplanning, tot voorspellende analyses die leiden tot een meer gestroomlijnde en efficiënte organisatie.

HR analytics voorbeelden zijn het gebruik en toepassing ervan, van grafische analyse om complexe datasets inzichtelijk te maken, het identificeren van causale verbanden die gelden tussen verschillende HR-initiatieven en hun impact op de bedrijfsprestaties.

HR data analytics helpt daarnaast bij het ondersteunen van hr beslissingen. Dit houdt in dat er bepaald moet worden wat de meest effectieve manieren zijn om menselijk kapitaal te benutten, de organisatie aantrekkelijker maken voor potentieel talen, het verhogen van de algehele efficiëntie van het management, en bepalen welke kant de organisatie gaat. Het succesvol toepassen van HR analytics vereist een helder inzicht in de ken- en stuurgetallen, die helpen bij het volgen en beoordelen van HR-prestaties over tijd en uiteindelijk zorgen voor een hoge medewerkerstevredenheid.

Wat is er te meten met analytics voor HR?

HR Analytics is door middel van harde en meetbare data een ideale tool om conclusies en keuzes te maken in het bedrijfsproces en een manier om overzichtelijk gegevens presenteren. Denk bijvoorbeeld aan inzage in het verzuimpercentage van de organisatie, hr kerngetallen, of het in een oogopslag kunnen zien hoeveel restant verlof er per afdeling/medewerker is, en dus eigenlijk zien wat de analyse betekent.

Enkele mogelijkheden met HR Analytics kun je vinden in onderstaande stappenplan:

  • Dashboards, krijg een inzicht in de huidige bedrijfsprocessen en actualiteiten
  • Operationele rapportages over werknemers of bedrijfsprocessen
  • Analyseren en verbeteren van het HR proces

Meer te weten komen over HR Analytics?

Meer te weten komen over HR Analytics?

Ontdek HoorayHR!

Analytics toepassen als ondernemer

HR analytics helpt en is ideaal om te gebruiken als HR manager om hier de data en prestaties van de werknemers te analyseren en te evalueren op strategisch niveau. Een ondernemer heeft veel profijt van het gebruik van analytics en tevreden werknemers. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het trainen van medewerkers en het zorgen voor de juiste educatie
  • Het aantrekken van nieuw talent voor het bedrijf
  • Het nemen van de juiste beslissingen voor en over het personeel
  • De gezondheid van je bedrijf en de medewerkers
  • Verhogen medewerkerstevredenheid
  • Behouden van medewerkers

Om erachter te komen wat er nog meer mogelijk is met analytics HR, raden we je aan om het blog ‘Wat is HR Analytics en wat kan ik er als ondernemer mee?‘ te lezen. Hier vertellen we nogmaals wat analytics HR is, en wat de mogelijkheden zijn en wat de voordelen voor jou als ondernemer kunnen zijn.

Disclaimer
Belangrijk! De artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies wat voor uw specifieke situatie zal gelden.