Wat is HR analytics en wat kan ik er als ondernemer mee?

Wat is HR analytics en wat kan ik er als ondernemer mee?

Ramon Glebbeek11/03/2024
5 MIN

Tegenwoordig is het mogelijk om steeds meer processen in een bedrijf meetbaar maken. Er is steeds meer data beschikbaar om processen en uitgevoerde taken in een bedrijf te meten. Dit geeft een kans om processen direct te evalueren en inzicht te krijgen in wat wel of juist niet werkt. Zo maken we de uiteindelijke keuzes niet meer op basis van gevoel, maar juist op basis van de verkregen data.

Het sturen op basis van data gebeurt al veel binnen finance, marketing en sales, maar er komt ook steeds meer data beschikbaar binnen HR processen. Dit komt door de verdere digitalisering van het gehele HR proces. Door het gebruik van slimme HR toepassing, wordt de dataset rondom de HR processen steeds rijker. Het verzamelen van HR data is essentieel, want we zien nog steeds dat binnen HR veel besluiten op basis van gevoel worden genomen. Op basis van deze data ontstaat er HR statistieken, oftewel HR analytics. Met HR analytics worden er waardevolle statistieken en analyses verkregen, om uiteindelijk vervolgstappen te bedenken voor de werknemer of een bedrijfsproces. Het belangrijkste doel: het verbeteren van de productiviteit en het welzijn van de medewerkers!

Bespaar tijd met de HR software van HoorayHR!Plan een demo

Wat is HR analytics?

HR analytics is door middel van harde en meetbare data een ideale tool om conclusies en keuzes te maken in het bedrijfsproces. Aan de hand van het HR beleid, zou je in de HR analytics kunnen analyseren wat o.a. de HR kengetallen en prestaties zijn in de organisatie. Meet HR analytics door processen in het bedrijf te analyseren. Met strategische analyses in de HR data is het mogelijk om subjectieve waarnemingen of voorspellingen op stratetgisch niveau te doen. HR analytics helpt om strategische HR beslissingen te kunnen nemen in de organisatie. Zo kun je op basis van de HR data talentontwikkeling voorspellen, causale verbanden leggen, cijfers op het gebied van personeelsverloop inzien of bedrijfsresultaten delen. Vele organisaties maken inmiddels gebruik van HR analytics. HR managers weten zich te onderscheiden in hun vakgebied omdat zij eenvoudiger kunnen voorspellen en aan de hand van statistiek wat er in de organisatie staat te gebeuren. Onderstaand delen we graag enkele HR analytics voorbeelden.

Dashboards

In het dashboard van de HR analytics of de HR tool is er een realtime overzicht te zien van wat er op het moment gebeurt in het bedrijf. Met welke processen wordt er bezig gegaan en wat zijn de specifieke getallen? Een goed voorbeeld hiervan is data van de werknemers zelf, zoals verlofaanvragen, verzuimmeldingen en andere human resources zaken.

Operationele rapportages binnen je human resource management

Wat gebeurd er in de bedrijfsvoering? Met operationele rapportages krijg je inzicht in wat er in de organisatie is gebeurd. Een rapportage vormt een basis voor alle processen die zijn uitgevoerd en is het een terugblik op alle resultaten die zijn behaald. Met de HR analytics houdt je de data schoon en op orde, wat invloed heeft op de rapportages die betrouwbaar en van hogere kwaliteit zijn!

Belangrijke operationele rapportages die met HR analytics in te vullen zijn:

 • In-, door- en uitstroom
 • Verzuim
 • Salaris
 • Kosten
 • Opleiding

In HoorayHR zijn er verschillende rapportages en analyses beschikbaar. Je ziet in één oogopslag alle verlofbudgetten, het ziekteverzuim van je bedrijf/team/medewerker, maar ook zaken als overuren. Zelf zou je deze gegevens in een statistiek kunnen plaatsen. Het is mogelijk om verschillende tijdvakken te vergelijken en zijn er verschillende operationele rapportages te downloaden als een Excel-bestand.

 Analyseer en verbeter je HR proces

De data van de HR analytics zegt alles over het proces en de progressie in de onderneming. Het is mogelijk om inzicht te krijgen in de data en hoe het bedrijf er op dit moment voor staat. Aan de hand van het stappenplan wordt er een nulmeting uitgevoerd, stel je doelen op en zal de analyse worden uitgevoerd.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Wat heb je als ondernemer aan data analyse met HR analytics?

Wat heb je nu als ondernemer aan HR analytics? Wanneer je als ondernemer niet beschikt over een HR manager maar wel over personeel, is het wel handig om bepaalde processen te monitoren en de juiste antwoorden te vinden op je HR vragen. Wanneer je HR analytics goed toepast, helpt dit bij verschillende taken:

 • Het trainen van medewerkers in hun vaardigheden en ontwikkeling
 • Het aantrekken van nieuw talent voor het bedrijf
 • Het nemen van de juiste beslissingen voor en over het personeel
 • Het behouden van de medewerkers
 • De gezondheid van je bedrijf en medewerkers
 • Hoge medewerkerstevredenheid

Je hebt het monitoren van de bedrijfsprocessen en data dus zelf in de hand, maar zal dit wel erg veel profijt opleveren als ondernemer. HR analytics zal een belangrijk onderdeel in de bedrijfsmiddelen gaan zijn, omdat je met de data, rapportages en de constante optimalisatie het beste uit de werkwijze haalt!

Strategische analyses maken aan de hand van een stappenplan!

Wanneer je HR analytics wilt toepassen in je bedrijf, raden we je aan om een stappenplan te hanteren. Een stappenplan helpt bij het implementeren van HR analytics. Welke stappen voeg je toe aan een stappenplan, welke data wil je gaan meten en vanaf welk punt start je met het implementeren van de HR analytics? We helpen je graag met het opstellen van een stappenplan, om op deze manier een juiste start te maken met het implementeren en gebruiken van HR analytics. Onderstaande stappenplan helpen je om op een strategisch niveau keuzes te maken.

1. Bepaal welke data je wilt meten en met welke tools

De eerste stap is het formuleren van een duidelijke vraag- en probleemstelling. Wanneer je een duidelijke vraagstelling als uitgangspunt neemt, blijven zowel het management en het team zich focussen op de beoogde doelen. Het is belangrijk om de vraagstelling specifiek en meetbaar te maken, om uiteindelijk tot concrete resultaten te komen. Wil je bijvoorbeeld hoog ziekteverzuim direct kunnen signaleren, prestaties van werknemers voorspellen, tevredenheid verhogen of opleiding bij medewerkers stimuleren? Iedere organisatie heeft hierin andere voorkeuren. Weet wat je wilt meten en maak gebruik van de technologie om de analyse uit te voeren!

2. Doe een 0-meting en richt een dashboard in

Het is erg belangrijk om een nulmeting uit te voeren. In de nulmeting wordt de data bekeken en vastgesteld waar het bedrijf nu staat. Tijdens de nulmeting wordt er een startpunt bepaald, om vanuit hier te optimaliseren met de verkregen data uit de HR analytics.

3. Stel doelen op, op basis van 0-meting

Na het opstellen van een nulmeting is het tijd om doelen op te stellen. Aan de hand van de verkregen data weet je waar je nu staat met het bedrijf. Kijkend naar de 0-meting is het vervolgens belangrijk om doelen op te stellen. Wil je duidelijker gegevens presenteren, hogere medewerkerstevredenheid, negatieve factoren signaleren, ken en stuurgetallen inzichtelijk maken en zo kunnen we nog even doorgaan. HR analyse is enorm breed, dus het is van belang dat je de toepassing ervan duidelijk hebt. Wat wil je gaan bereiken en hoe wil je de data gebruiken voor een maximale optimalisatie of verbetering in een proces?

4. Controleren van de data

Wanneer je HR analytics toepast of wilt gaan toepassen in je bedrijf, is het van belang dat de data correct is. Een fout in de data zorgt voor niet correcte gegevens in de analyse en uiteindelijk ongewenste resultaten. Je wilt er natuurlijk voor zorgen dat het management kan sturen op de juiste data en de organisatie gaat groeien. Hoe zorg je voor tevreden werknemers, hoe maak je de organisatie aantrekkelijker, hoe creeer je een strategische personeelsplanning en wanneer is hr analytics succesvol?

HR analyse betekent dat de data die je wilt gebruiken voor een onderzoek klopt en juist is. Controleer of de rauwe data bestaat uit gegevens die je nodig hebt en verwijder overbodige of onjuiste data.

Simpel aan de slag met HR analytics?Plan een demo

5. Voorspellende analyses uitvoeren en verbeteringen vaststellen

Wanneer je met de juiste data de analyse hebt uitgevoerd, is er erg veel data beschikbaar in de onderzoeksresultaten. Met de data is het mogelijk om voorspellende analyses uit te voeren en uiteindelijk gevolgen in te zien. Wat voor een impact heeft een bepaalde werkwijze gehad op de resultaten? Stel vast welke processen goed gaan en waar er verbetering ligt, om deze punten vervolgens mee te nemen in de evaluatie.

6. Communiceren van verbeteren

Heb je de mogelijkheid gekregen om de data in te zien, rapportages op te stellen en conclusies getrokken? De laatste stap binnen het stappenplan is het communiceren over de uitkomsten. Bespreek de resultaten met het managementteam en stakeholders, om vanuit hier nieuwe doelen op te stellen.

7. Doe een vervolgmeeting

Aan de hand van de 0-meting en opgestelde doelen is er een analyse uitgevoerd met de HR analytics. Vanuit de verkregen data zijn er conclusies getrokken en is dit geëvalueerd. Ga je als organisatie meer focussen op de opleiding van werknemers, relatie opbouwen, werk je met de juiste mensen en werken afdelingen juist samen? De inzichten en stuurgetallen zijn duidelijk, waarna het nu zaak is om te bepalen wat je hiervoor nodig hebt.

De laatste stap is om dit proces te herhalen. Wat was het doel en hoe is dit verlopen. Evalueer het proces en bepaal hoe het bedrijf er na de evaluatie voor staat aan de hand van een 0-meting. Het proces zal hierna opnieuw plaatsvinden, waardoor er een constante en blijvende optimalisatie zal plaatsvinden.

Aan de slag!

HR analytics biedt dus aan de hand van data driven tools unieke resultaten. Met betrouwbare data is het mogelijk om te meten hoe bepaalde werkwijzen en processen verlopen binnen het bedrijf. Waar loop je tegenaan, hoe houdt je bepaalde HR processen bij en hoe zorg je voor een fijn onboarding proces? Het is allemaal bij te houden in de HR tool!