Getuigschrift: voorbeelden voor jou als werkgever

getuigschrift werkgever

Een getuigschrift aanvragen voor een werknemer kan soms een uitdagende taak zijn, vooral als je niet precies weet waar je moet beginnen. Een getuigschrift is een belangrijk document waarin de werkgever formeel verklaart dat een werknemer gedurende een bepaalde periode voor het bedrijf heeft gewerkt. Dit document bevat vaak de naam van de werknemer, de begin- en einddatum van het dienstverband, en kan cruciaal zijn voor de volgende werkgever van de werknemer.

Een goed geschreven getuigschrift kan een positieve invloed hebben op de toekomstige carrièrekansen van de werknemer, vooral als deze vroegtijdig doorstroomt naar een nieuwe functie. Het is een manier om de inzet en vaardigheden van de werknemer te erkennen en te waarderen. Daarnaast biedt het de nieuwe werkgever inzicht in de prestaties en het gedrag van de werknemer bij de vorige werkgever.

Om je op weg te helpen, bieden we in dit artikel verschillende voorbeeld getuigschriften aan. Deze voorbeelden kunnen dienen als sjablonen of inspiratie, zodat je eenvoudig een professioneel en accuraat getuigschrift kunt opstellen. Of je nu een getuigschrift nodig hebt voor een tijdelijke werknemer of voor iemand die een lange tijd bij je bedrijf heeft gewerkt, je vindt hier alles wat je nodig hebt om het proces soepel te laten verlopen.

Wat is een getuigschrift?

Een getuigschrift vragen kan een belangrijke stap zijn wanneer een werknemer zijn of haar dienstverband bij een bedrijf beëindigt. Een getuigschrift is een officieel document waarin de werkgever een schriftelijke verklaring afgeeft over het dienstverband van de werknemer. Dit document is wettelijk verplicht en moet worden opgesteld wanneer een werknemer hierom verzoekt.

Een getuigschrift biedt een korte uitleg over de periode dat de werknemer bij het bedrijf heeft gewerkt, inclusief de begin- en einddatum van het dienstverband. Het document geeft ook inzicht in de wijze waarop de werknemer zijn of haar taken heeft uitgevoerd, en kan details bevatten over de sterke punten van de werknemer. Dit is essentieel voor de verdere carrière van de werknemer, aangezien toekomstige werkgevers vaak vertrouwen op getuigschriften om een beter beeld te krijgen van de vaardigheden en prestaties van een kandidaat.

Wanneer een werknemer het bedrijf verlaat, is het belangrijk dat hij of zij een getuigschrift ontvangt. Dit geeft de werknemer een waardevol document dat kan helpen bij het vinden van nieuwe kansen in de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten er daarom voor zorgen dat het getuigschrift nauwkeurig en positief is, zodat het een goede weerspiegeling geeft van de bijdrage die de werknemer aan het bedrijf heeft geleverd. Getuigschriften zijn niet alleen een formele afsluiting van het dienstverband, maar ook een instrument om de professionele groei en ontwikkeling van werknemers te ondersteunen.

Al je HR zaken stroomlijnen met HoorayHR?

Wat moet er in een getuigschrift staan?

Een getuigschrift is een cruciaal document dat een duidelijke en positieve weergave biedt van het dienstverband van een werknemer. Maar wat moet er precies in een getuigschrift staan? Om ervoor te zorgen dat het getuigschrift eruit springt en bruikbaar is voor de toekomstige werkgever van de werknemer, zijn er enkele essentiële elementen die altijd moeten worden opgenomen.

Allereerst moet het getuigschrift beginnen met de naam van de werknemer en de periode waarin hij of zij voor het bedrijf heeft gewerkt. Dit betekent dat zowel de startdatum als de einddatum van het dienstverband duidelijk vermeld moeten worden. Vervolgens is het belangrijk om de functie of functies die de werknemer heeft vervuld, te beschrijven, inclusief een korte uitleg van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden.

Daarnaast moet het getuigschrift een beoordeling bevatten van de prestaties en het gedrag van de werknemer tijdens het dienstverband. Dit kan variëren van specifieke successen en bijdragen tot de algehele werkhouding en samenwerking met collega’s. Het is belangrijk dat deze beoordeling eerlijk, maar positief is, aangezien toekomstige werkgevers dit document zullen gebruiken om een indruk te krijgen van de capaciteiten van de werknemer.

Afsluitende opmerkingen in het getuigschrift zijn ook cruciaal. Hierin kan de werkgever zijn waardering uitspreken voor de inzet van de werknemer en goede wensen voor de toekomst overbrengen. Dit geeft een persoonlijke touch en laat zien dat de werknemer gewaardeerd werd.

Voorbeeld van een positief getuigschrift

Dit is een positief getuigschrift voorbeeld, waarin de werkgever de prestaties en inzet van de werknemer op een positieve manier beschrijft. In dit artikel geven we een sjabloon dat je kunt gebruiken voor een getuigschrift bij opzegging van het dienstverband.

Getuigschrift

Hierbij verklaart [Naam Bedrijf] dat [Naam Werknemer] van [Begin Datum] tot [Eind Datum] in dienst is geweest als [Functietitel]. Gedurende deze periode heeft [Naam Werknemer] zijn/haar taken tot volle tevredenheid verricht. De volgende taken behoorden tot zijn/haar verantwoordelijkheden: [Lijst met Taken].

[Naam Werknemer] heeft laten zien dat hij/zij een toegewijde en bekwame werknemer is, die altijd streeft naar excellentie in zijn/haar werk. Hij/zij heeft een positieve bijdrage geleverd aan ons team en wij wensen hem/haar veel succes bij zijn/haar toekomstige werkgever.

Voorbeeld van een neutraal getuigschrift

Een neutraal getuigschrift biedt een objectieve beschrijving van het dienstverband, zonder al te veel lof of kritiek. Hier is een voorbeeld van hoe je een dergelijk document kunt opstellen.

Getuigschrift

Dit getuigschrift is opgesteld voor [Naam Werknemer], die van [Begin Datum] tot [Eind Datum] werkzaam was bij [Naam Bedrijf] als [Functietitel]. Gedurende deze periode heeft [Naam Werknemer] zijn/haar taken uitgevoerd zoals verwacht.

In deze schriftelijke verklaring bevestigen wij dat [Naam Werknemer] zijn/haar werkzaamheden correct heeft uitgevoerd en hierbij de bedrijfsstandaarden heeft gevolgd. Er zijn geen opvallende prestaties of tekortkomingen te melden. Wij wensen [Naam Werknemer] het beste in zijn/haar toekomstige loopbaan.

Voorbeeld van een getuigschrift bij ontslag

Wanneer een werknemer ontslagen is, kan een getuigschrift toch nuttig zijn als bewijs van dienstverband en referentie, zelfs als de toon negatief is. Een negatief getuigschrift wordt geschreven wanneer de medewerker is ontslagen, maar een getuigschrift nodig heeft voor een nieuwe functie.

Getuigschrift

Op verzoek van [Naam Werknemer] verklaren wij dat hij/zij van [Begin Datum] tot [Eind Datum] in dienst was bij [Naam Bedrijf] als [Functietitel]. Helaas is [Naam Werknemer] op [Datum Ontslag] ontslagen vanwege [Reden Ontslag].

Hoewel [Naam Werknemer] niet volledig aan de verwachtingen voldeed, kan dit getuigschrift dienen als bewijs van dienstverband en als referentie voor toekomstige werkgevers. Wij wensen hem/haar succes bij het vinden van een nieuwe werkkring.

Informatie vanuit de voormalige werkgever voor de nieuwe werkgever

Wanneer een werknemer van baan verandert, kan informatie vanuit de voormalige werkgever waardevol zijn voor de nieuwe werkgever. Een goed opgesteld getuigschrift is hierbij essentieel, aangezien dit document de arbeidsovereenkomst en het functioneren van de werknemer samenvat. Bij sollicitaties kan een nieuw bedrijf op basis van het getuigschrift beter inschatten wat het kan verwachten van de kandidaat. Het biedt inzicht in de prestaties, werkhouding en de betrouwbaarheid van de werknemer, wat helpt bij het nemen van een weloverwogen beslissing tijdens het wervingsproces.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.

 

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje