Een arbeidsconflict; wat houdt het precies in en wat te doen?

wat is een arbeidsconflict

Wanneer een medewerker een slechte relatie heeft met de organisatie, de werkgever of een collega, kan dit de werksfeer verpesten. Een verslechterde werksfeer heeft invloed op de werkprestaties van de medewerkers en de verdere samenwerking. Wanneer een arbeidsconflict optreedt, is het belangrijk om hier met elkaar over te praten. Soms helpt het om nieuwe afspraken te maken tussen de werknemer en werkgever. Het belangrijkste is om rustig te blijven en naar elkaar te luisteren, waardoor er samen naar een oplossing gezocht kan worden.

Wat is een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict is een situatie waarbij er ernstige onenigheid of geschillen ontstaan tussen een werknemer en werkgever of tussen collega’s onderling. Deze conflicten kunnen het resultaat zijn van verschillende factoren, waaronder miscommunicatie, ontevredenheid over werkomstandigheden, onduidelijkheden over functievereisten, ongelijke behandeling of persoonlijke kwesties. Een arbeidsconflict kan leiden tot stress, verminderde productiviteit, en zelfs ziekteverzuim. Het is daarom van essentieel belang dat een dergelijk conflict serieus wordt genomen en op de juiste manier wordt aangepakt.

Wat te doen bij arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict op de werkvloer kan voor zowel werkgevers als werknemers een uitdagende situatie zijn. Het is belangrijk om het conflict serieus te nemen en er proactief mee om te gaan.

Als werkgever is het essentieel om te luisteren naar beide partijen en hun standpunten objectief te beoordelen. Neem de tijd om de kern van het conflict te achterhalen en probeer waar mogelijk tot een oplossing te komen.

Communicatie speelt een cruciale rol bij het afhandelen van arbeidsconflicten. Zorg ervoor dat er open gesprekken plaatsvinden waarin iedereen zich gehoord voelt en er ruimte is voor dialoog.

Indien nodig kan het inschakelen van een mediator helpen bij het bemiddelen tussen de betrokken partijen. Een neutrale derde partij kan vaak nieuwe inzichten bieden en tot compromissen leiden.

Door adequaat om te gaan met arbeidsconflicten, toon je als werkgever professionaliteit en zorg je voor een gezonde werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Ga het gesprek aan

Wanneer er een arbeidsconflict heeft opgetreden, is het belangrijk om eerst rustig met elkaar in gesprek te gaan. Werkgever en werknemer kunnen in dit gesprek samen het probleem kenbaar maken. Het is belangrijk dat dit gesprek plaatsvindt in een neutrale, niet-confronterende omgeving waarbij alle partijen de gelegenheid krijgen om hun standpunten, gevoelens en zorgen te uiten. Het doel van dit gesprek is om wederzijds begrip te creëren en tot een mogelijke oplossing voor het conflict te komen. Belangrijk is dat er actief naar elkaar geluisterd wordt en men elkaar begrijpt. Iedereen moet de ruimte krijgen om te kunnen spreken en eventuele zorgen te uiten.

Arbeidsconflict ziekmelding: reden tot zorgen?

Een arbeidsconflict kan soms leiden tot ziekmelding van een werknemer. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals stress, spanningen op het werk of ontevredenheid met de situatie. Als werkgever is het belangrijk om deze ziekmelding serieus te nemen en te onderzoeken wat de oorzaak ervan is.

Het is begrijpelijk dat een arbeidsconflict zorgen kan veroorzaken binnen een organisatie. Het kan de werksfeer negatief beïnvloeden en productiviteit verminderen. Daarom is het essentieel om tijdig in te grijpen en het conflict aan te pakken.

Een ziekmelding als gevolg van een arbeidsconflict hoeft echter niet altijd reden tot directe zorgen te zijn. Het biedt juist de mogelijkheid om de onderliggende problemen aan te pakken en tot oplossingen te komen die voor beide partijen acceptabel zijn.

Door open communicatie, begrip voor elkaars standpunten en eventueel externe hulp in te schakelen, zoals mediation, kunnen arbeidsconflicten effectief worden aangepakt. Op die manier wordt voorkomen dat ziekmeldingen als gevolg van conflicten zich herhalen en wordt er gewerkt aan een gezonde werkomgeving voor alle betrokken partijen.

Al je HR zaken stroomlijnen?HoorayHR gratis uitproberen

Mediation arbeidsconflict: wanneer moet ik deze gaan inschakelen?

Het kan gebeuren dat een arbeidsconflict escaleert en de communicatie tussen werknemer en werkgever vastloopt. Op zo’n moment kan het inschakelen van mediation helpen om tot een oplossing te komen. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale derde partij, de mediator, helpt bij het vinden van gemeenschappelijke grond.

Als werkgever is het belangrijk om mediation in te schakelen wanneer gesprekken met de betrokken partijen niet meer vruchtbaar zijn of wanneer er sprake is van stagnatie in de situatie. Mediation biedt vaak een veilige omgeving voor open communicatie en helpt beide partijen hun standpunten duidelijk te maken.

Door tijdig mediation in te schakelen, kunnen arbeidsconflicten vaak opgelost worden voordat ze escaleren tot langdurige juridische procedures of zelfs ontslagzaken. Het doel van mediation is altijd om tot een duurzame oplossing te komen waar zowel werknemer als werkgever zich in kunnen vinden.

Benieuwd naar alle mogelijkheden waarop HoorayHR jouw kan ondersteunen bij het stroomlijnen van de HR-processen? Klik hier.

Gezamenlijke afspraken

Zodra er een wederzijds begrip is bereikt en een oplossing is gevonden, is het belangrijk om gezamenlijke afspraken vast te leggen. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van de werkrelatie, waaronder verantwoordelijkheden, taken, werkomstandigheden en communicatiestijlen. Het vastleggen van deze afspraken kan helpen om toekomstige conflicten te voorkomen en dient als een duidelijke herinnering aan wat er is overeengekomen.

Het is aan te raden om de afspraken vast te leggen in een document, dat opgeslagen wordt in een digitaal personeelsdossier van de medewerker. Op deze manier hebben zowel de werkgever als de medewerker inzicht in het document.

De kantonrechter; wanneer werknemer en werkgever geen oplossing vinden na een arbeidsconflict

In sommige gevallen kan het arbeidsconflict onoplosbaar lijken, zelfs na meerdere pogingen tot dialoog en mediation. Als alle andere opties zijn ingezet en niet tot een oplossing hebben geleid, kunnen werkgever en medewerkers ervoor kiezen om het conflict voor te leggen aan de kantonrechter. De kantonrechter zal het conflict beoordelen en een juridische beslissing nemen. Dit kan resulteren in een uitspraak over de ontbinding van het arbeidscontract of het toekennen van een vergoeding aan de benadeelde partij. Het inschakelen van de kantonrechter is een laatste redmiddel, aangezien het doel idealiter is om het conflict intern op te lossen en de werkrelatie te behouden.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje