Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er? Van vast contract en tijdelijke contracten tot nulurencontract en stageovereenkomsten

Welke soorten arbeidsovereenkomsten zijn er? Van vast contract en tijdelijke contracten tot nulurencontract en stageovereenkomsten

Bas Sponselee08/11/2023
2 MIN

soorten arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten heb je in veel verschillende soorten en maten. We helpen je in dit artikel om goed geïnformeerd te zijn over de voor- en nadelen van de verschillende vormen. Zo heb je de keuze uit vaste en flexibele contracten. Als ondernemer is het fijn om op de hoogte te zijn van de verschillende mogelijkheden. Zo bepaal je gemakkelijk welk contracten het best past bij jouw bedrijf en de functie.

Zo zie je dat er veel verschillende soorten arbeidscontracten zijn. De volgende soorten arbeidsovereenkomsten bestaan er.

Voor alle arbeidsovereenkomsten geldt dat er vaak een schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd met werknemers. Zo onstaan er voorspelbare arbeidsvoorwaarden. In de arbeidsovereenkomst staan vaak zaken rondom primaire arbeidsvoorwaarden (salaris, uren, bepaalde periode) als ook secundaire arbeidsvoorwaarden (aantal vakantiedagen, fiets van de zaak, opleidingsbudget). Deze verschillende soorten arbeidscontracten dienen net een ander doel voor werkgevers en werknemers. Wij nemen je hier in mee, zodat jij het juiste arbeidscontact kunt kiezen.

Heb je het juiste type arbeidscontract gekozen voor jouw werknemers? En wil je al deze verschillende soorten arbeidsovereenkomsten goed managen? En zo tijdig een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd omzetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Ontdek dan de HR software van HoorayHR.

Arbeidsovereenkomst opzeggen is voor werknemers mogelijk om tussentijdse opzegging te doen. Dit is uiteraard afhankelijk van de exacte opzegtermijn. Na de opzegtermijn overeenkomst eindigt direct.

HR software voor managen soorten arbeidscontracten?Ontdek HoorayHR!

Vast arbeidsovereenkomst als vast contract

Een vast arbeidsovereenkomst wordt ook wel een vast dienstverband genoemd. Een vast contract is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kies je samen met je werknemer voor de lange termijn.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Voordelen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

 • Goed voor de continuïteit van het bedrijf
 • Vast contract laat zien dat je vertrouwen hebt in de werknemer
 • Werknemer zal zich loyaal opstellen tegenover je bedrijf
 • vaste werktijden voor werknemer

Nadelen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

 • Ontslag is minder makkelijk
 • De werkgever moet er zeker van zijn dat de medewerker de perfecte kandidaat is voor de functie

Lees in onze kennisbank meer over arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Tijdelijk arbeidsovereenkomst als tijdelijk contract

Een tijdelijk contract sluit je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af voor een beperkte periode, bijvoorbeeld een jaar. Vervolgens eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch. Je kan tot drie keer een medewerker een tijdelijk contract aanbieden binnen drie jaar. Hierna ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een vierde overeenkomst voor een tijdelijk contract is niet toegestaan.

Voordelen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

 • Wendbare organisatie
 • Kostenbesparend bijvoorbeeld bij ziekte
 • vaste werktijden voor werknemer

Nadelen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

 • Lagere betrokkenheid van de medewerker
 • De werkgever betaald een hogere WW premie

Lees in onze kennisbank meer over arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Uitzendovereenkomst 

Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij drie partijen betrokken zijn: uitzendkracht, uitlener en inlener. Een uitzendcontract is een overeenkomst tussen de uitlener en de uitzendkracht, hierbij werkt de uitzendkracht onder toezicht van de inlener.

Voordelen uitzendovereenkomst: 

 • Geen sollicitatieprocedure, dus tijdswinst
 • Geen loondoorbetaling bij ziekte
 • Flexibele organisatie
 • Handig bij tijdelijk werk

Nadelen uitzendovereenkomst:

 • Doordat het uitzendbureau ook een marge ontvangt, zijn uitzendkrachten dure werknemers
 • Uitzendkrachten zijn niet gebonden aan een opzegtermijn
 • Lees in onze kennisbank meer over arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Lees in onze kennisbank meer over uitzendovereenkomst.

Detacheringsovereenkomst

Bij een detacheringscontract ontvang je vanuit een ander bedrijf personeel. Deze medewerkers staan niet op de loonlijst. In een situatie waarbij een medewerker tijdelijk vervangen moet worden is dit een goede oplossing. Ook als er een situatie ontstaat waarbij er plotseling extra capaciteit nodig is leent een detacheringscontract zich hier goed voor.

Voordelen detacheringsovereenkomst:

 • Snel deskundig personeel
 • Flexibiliteit

Nadelen detacheringsovereenkomst:

 • Medewerkers zijn minder betrokken bij je bedrijf
 • Zaken als loonsverhoging en vakanties moeten ook worden overlegd met het detacheringsbureau.
 • Detacheringspersoneel is duurder, doordat zij zelf het werkgeversrisico dragen

Lees in onze kennisbank meer over detacheringsovereenkomst.

Modelovereenkomst

Een modelcontract is een opdrachtovereenkomst tussen een zelfstandige en een opdrachtgever. Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen deze invullen om duidelijk te krijgen of er loonheffing afgedragen moet worden. Een modelcontract dient vooraf goedgekeurd te worden door de belastingdienst. Een modelcontract is bijvoorbeeld te vinden bij de belastingdienst. Ook kunnen ZZP’ers en opdrachtgevers zelf een modelcontract voorleggen.

Lees in onze kennisbank meer over modelovereenkomst.

Oproepcontracten als arbeidsovereenkomst

Een oproepcontract behoort tot de flexibele arbeidscontracten. Ze worden vaak ingezet als de hoeveelheid werk niet vaststaat. Er bestaan twee soorten oproepcontracten: de voorovereenkomst en de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht bestaat uit het nulurencontract en het min-maxcontract. Deze type arbeidscontracten gaan komend jaar waarschijnlijk veranderen.

Oproepovereenkomst is dus een flexibel contract, waarbij in de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden er flexibiliteit is in uren. Een arbeidsovereenkomst die vaak wordt gebruikt voor parttimers en studenten.

Lees in onze kennisbank meer over flexibele contracten.

Al je HR zaken stroomlijnen met HoorayHR?Probeer nu 2 weken gratis

Voorovereenkomst 

Bij een voorovereenkomst komt er steeds een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot stand voor de duur van de oproep. De overeenkomst komt tot stand als de werkgever de werknemer heeft opgeroepen, en de werknemer de oproep heeft aanvaard. De werkgever is niet verplicht om de werknemer op te roepen en de werknemer is niet verplicht om de oproep te accepteren.

De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht

De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht wordt ook wel een MUP-contract genoemd. Hierbij is niet vastgesteld wanneer de werknemer arbeid zal verrichten. De werknemer is wel verplicht gehoor te geven aan de oproep van de werkgever. Ook is de werkgever verplicht de werknemer op te roepen indien er werk voor de werknemer beschikbaar is.

Nulurencontract

Bij een nul urencontract is er vooraf geen aantal uren vastgesteld in de arbeidsovereenkomst. De werknemer moet altijd gehoor geven aan de oproep van de werkgever. De werkgever is verplicht om minimaal drie uur per oproep te betalen.  Ook een nuluren contract is een flexibel contract. Je bent flexibel inzetbaar.

Lees in onze kennisbank meer over flexibele contracten.

Urenregistratie voor elk type arbeidsovereenkomst.Gratis aan de slag

Min maxcontract

Bij een min maxcontract is er een minimum en een maximum aantal arbeidsuren afgesproken in de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet de minimum aantal uren altijd uitbetalen. Het min maxcontract kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd. Het min max contract is een flexibel contract.

Lees in onze kennisbank meer over min maxcontract.

Stageovereenkomst 

Van een stageovereenkomst is sprake als een werkgever een stagiair als onderdeel van de opleiding ervaring op laat doen in het bedrijf, al dan niet tegen een vergoeding. De afspraken tussen de werkgever en de stagiair staan vastgelegd in de stageovereenkomst. Dit is de arbeidsovereenkomst voor de stage. Bij een stageovereenkomst zijn de werkzaamheden van de stagiair gericht zijn op het vergroten van eigen kennis en het opdoen van werkervaring, en minder op het verrichten van productieve arbeid.

Lees in onze kennisbank meer over detacheringsovereenkomst.

Met contractbeheer van HoorayHR krijg je overzicht in al je contracten. Zo weet je eenvoudig welke contracten een medewerker heeft. Met slimme notificaties zorgen wij ervoor dat je niets meer vergeet. Alles weten over het beheren van jouw digitale personeelsdossiers? Klik hier.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.