Wat is ADV?

adv

Arbeidsduurverkorting, beter bekend als ADV, is een term die van oudsher wordt gebruikt in het arbeidsrecht en werkgebieden. Het concept van arbeidsduurverkorting is relatief eenvoudig: door meer uren te werken dan in het contract is vastgelegd, bouwt een werknemer extra vrije tijd op. Een ADV-regeling werd een tijd geleden ingevoerd, met als doel om meer werkgelegenheid te creëren. Het werkvolume wordt namelijk verspreid over meer werknemers. ADV-dagen zijn vergelijkbaar met ATV-dagen (Arbeidstijdverkorting), een term die je vaak tegenkomt in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) en bedrijfsregelingen.

Hoe bereken je ADV-dagen?

Het berekenen van ADV-dagen kan variëren van organisatie tot organisatie. Het basisprincipe van arbeidsduurverkorting is echter dat de extra gewerkte uren worden bijgehouden. Stel dat een medewerker een 38-urig contract heeft maar in werkelijkheid 40 uur per week werkt, dan worden er per week 2 ADV-uren opgebouwd. Deze opgebouwde uren kunnen op een later moment worden opgenomen als een vrije dag, oftewel een arbeidsduurverkorting dag. Voor een uitgebreidere uitleg verwijzen we je graag door naar het kennisartikel over ADV-dagen berekenen.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Waarom ADV-dagen?

De invoering van arbeidsduurverkorting was in eerste instantie bedoeld om meer werkgelegenheid te creëren. Door werknemers minder uren of dagen te laten werken, ontstaat er ruimte voor anderen om het werk over te nemen. Dit resulteerde in het verleden in een grotere banenmarkt, met name in de technische sectoren. Vandaag de dag wordt het principe van arbeidsduurverkorting nog steeds toegepast, vooral in sectoren zoals de bouw, civiele techniek en industrie.

Is er een regeling voor ADV-dagen?

Het recht op ADV-dagen is niet wettelijk geregeld. Dit betekent dat werknemers alleen recht hebben op ADV als dit is vastgelegd in hun cao of bedrijfsregeling. ADV-dagen kunnen op verschillende manieren worden toegekend. In sommige gevallen worden deze dagen toegekend op grond van de cao of bedrijfsregeling. In andere gevallen worden ze opgebouwd door elke week een vast aantal uren meer te werken dan dat er in het contract is vastgesteld. Deze extra uren kunnen later worden omgezet in een ADV-dag.

In de huidige, snel veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om up-to-date te blijven met de verschillende regelingen en regels die van toepassing zijn op jouw werk. Goed inzicht in je ADV-rechten kan bijdragen aan een gezondere werk-privébalans en zorgen voor meer zekerheid en tevredenheid op de werkvloer.

De rol van HoorayHR voor de registratie van arbeidsduurverkorting

Het beheer van ADV-dagen kan soms een uitdaging zijn, zowel voor werknemers als werkgevers. HoorayHR maakt het mogelijk om aan de hand van flexibele verloftypes, eenvoudig arbeidsduurverkorting te registreren en op te nemen. HoorayHR biedt verschillende functionaliteiten die het voor de ondernemer mogelijk maken om de HR administratie in de organisatie volledig te stroomlijnen, zo ook het proces omtrent ADV dagen!

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.