Wat is een nulurencontract en wat zijn de voor- en nadelen?

nulurencontract

Op zoek naar een manier waarmee medewerkers flexibel inzetbaar zijn? Wisselt het werk dat medewerkers komen werken? Of kan een medewerker niet altijd dezelfde gemiddelde aantal uren per week werken? Dan is een nulurencontract een oplossing om op oproepbasis te blijven werken.

Maar hoe werkt een nulurencontract? Is er een bepaalde einddatum op dit type contract? Of mag het ook gewoon een onbepaalde tijd contract zijn? Of gaat de wet veranderen en komt er een algeheel verbod op het nulurencontract (nee, het verbod op het nulurencontract verboden is er (nog) niet)?

Met dit artikel helpen we ondernemers en HR-managers om goed te snappen wat het nulurencontract is, hoe dit werkt en welke andere regels er zijn.

Wat is een nulurencontract? 10 zaken om rekening mee te houden

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer geen vaste uren heeft. Jij als werkgever bent overigens niet verplicht is om werk aan te bieden. Dit betekent dat de werknemer alleen werkt wanneer de werkgever werk beschikbaar heeft en dat de werknemer geen recht heeft op een vast aantal uren per week of maand. Nulurencontracten worden in Nederland geregeld door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Wanneer wordt het nulurencontract verboden?

Een verbod op het nulurencontract is er nog niet, echter ligt er wetgeving klaar dat mogelijk nulurencontract verboden maakt. Waarom nulurencontracten verboden worden? De overheid nulurencontracten verbieden, zodat werknemers een minimaal aantal uren heeft, ipv de onzekerheid over het aantal uur dat zij kunnen werken. Het basiscontract zal het flexibile nulurencontract vervangen, volgens wetgeving gemaakt door Ministerie sociale zaken en werkgelegenheid szw. Wanneer het nulurencontract verboden wordt hangt af wanneer deze wetgeving Basiscontract wordt aangenomen door de Tweede kamer en Eerste Kamer. Deze nieuwe regels zal naar verwachting pas begin 2025 op zijn vroegst gebeuren en daarmee duurt het nog even voordat nulurencontract verboden is.

Kortom; hou rekening met mogelijke strengere regels, en uiteindelijk wordt het nulurencontract verboden. Maar dit is nog niet aan de orde. Het is goed om de Rijksoverheid website in de gaten te houden of je eigen jurist hierover te consulteren.

Wanneer gebruik je een nulurencontract? Uitleg voor vast contract en tijdelijke contracten

Nulurencontracten worden vaak gebruikt in sectoren waar sprake is van seizoensgebonden werk of waar andere flexibiliteit nodig is. Dit kan zijn door piekperiodes of onregelmatige vraag naar arbeid, zoals de horeca, detailhandel of zorg. Maar denk ook aan studenten die bij zakelijke dienstverlening werken en maar een aantal uur per week kunnen werken. Zo hebben medewerker en werkgever flexibiliteit. Door het flexibele karakter zijn nulurencontracten zeker geschikt voor gepensioneerden die een paar uur per week extra willen bijverdienen. Het kan ook handig zijn voor invalkrachten, die enkel willen werken als er nood aan de man is. Vaak betaal je lonen per maand en tegen een vast uurtarief.

Een nulurencontract is een tijdelijk contract. Na 12 maanden ben je als werkgever verplicht om een vast aantal uren aan te bieden.

De voor- en nadelen van een nul uren contract

Voordelen van nulurencontract: flexibel voor werkgevers en werknemers

 • Flexibiliteit voor zowel werkgever als werknemer
  Jij als werkgever en de medewerker hebben samen afgesproken flexibel te zijn hoeveel uur gewerkt kan worden en hoeveel medewerker wil werken. Er is geen minimum aan uren. Kortom, een oproepcontract waarbij op verzoek gewerkt kan worden.
 • Werknemer kan eenvoudig extra werken als ze meer tijd beschikbaar hebben
  Voor jouw medewerkers is het fijn dat in een drukke periode minder kan worden gewerkt, maar in die ene week van vakantie extra kan worden gewerkt (mits het werk beschikbaar)
 • Kostenbesparing doordat alleen gewerkte uren worden betaald.
  Als medewerkers weinig te doen hebben, maar wel een vastcontract, dan is dit nadelig voor werkgever. Op deze manier zorgt je dat de gewerkte uren ook echt effectief zijn.
 • Mogelijkheid om snel in te spelen op veranderingen in de vraag naar arbeid.
  Is er meer werk? Dan kunnen jij en je medewerker snel schakelen! Daarmee erg geschikt voor seizoensgebonden werk en piekperiodes.

Nadelen van het nulurencontract: onzekerheid over inkomen

 • Bij een nulurencontracten dien je uiteraard de uren bij te houden die zijn gewerkt. Zorg daarom voor een goede urenregistratie. Met handige urenregistratie software laat je de uren door de medewerker zelf registreren.
 • Onzekerheid voor medewerker: je weet nooit exact wanneer je kunt werken.
 • Minder stabiliteit en continuïteit in werk voor werknemers. Een vastcontract speelt hier beter op in.
 • Risico op conflicten over beschikbaarheid en planning.
 • Geen gegarandeerd inkomen en recht op doorbetaling bij geen werk.
 • Minder zekerheid over beschikbaarheid medewerker: de medewerker is niet verplicht te komen werken zoals bij een vast contract.
 • Mogelijk wordt het nulurencontract verboden, en daarmee vervangen door het basiscontract.

Waar moet je op letten bij het managen van een nulurencontract?

Bij het managen van nulurencontracten is het belangrijk dat je duidelijke communicatie hebt met je werknemer. Bespreek samen verwachtingen, beschikbaarheid en planning. Zorg ervoor dat werknemer weet hoe ze hun beschikbaarheid aan jou doorgeven. Daarmee maak jij makkelijker planningen en ben je hier meer transparant over. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Daarnaast is het essentieel om te voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals het respecteren van de maximale termijn voor oproepcontracten en het bieden van passende compensatie en arbeidsvoorwaarden.

Bijvoorbeeld als werknemer drie maanden of meer werkt als oproepkracht, dan kan de werknemer vragen om een vast aantal uur. Na 12 maanden is werkgever verplicht om werknemer een vast aantal uren aan te bieden zodat er voorspelbare arbeidsvoorwaarden ontstaan. Een vast aantal uur, zorgt voor vast inkomen en dus voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Zet hiervoor meldingen in je agenda, Excel Spreadsheet of je HR software. Dan vergeet je deze deadlines niet.

Tot slot, zoals eerder omschreven wordt het nulurencontract verboden naar alle waarschijnlijkheid. Zie eerder omschreven in dit artikel.

Oproeptermijn: hoe en wanneer mag werkgever werknemer van te voren oproepen?

Voor de werkgever geldt dat zij hun oproepkrachten minimaal 4 kalenderdagen van tevoren oproepen voor het werk. Mocht een medewerker minder dan minstens vier dagen van te voren worden opgeroepen, dan is werknemer niet verplicht om te komen werken. Het oproepen vindt schriftelijk plaats, bijvoorbeeld via app of e-mail. Goed om even af te stemmen hoe je een medewerker vraagt om te komen werken.

Uiteraard is 4 dagen van te voren oproepen vrij kort. Het kan helpen door af te spreken dat werknemer opgeroepen wordt via een van te voren vastgesteld systeem, bijvoorbeeld 2 weken van te voren. Vraag ook tijdig dede beschikbaarheid van collega’s, zodat medewerkers ook graag op oproepbasis blijven werken.

nulurencontract

Opzegtermijn nulurencontract: heeft een nulurencontract een opzegtermijn en zo ja, welke is dat wettelijk?

Bij een nulurencontract is de opzegtermijn vrij simpel, namelijk 4 dagen. Dit is gelijk aan de oproeptermijn. Het kan zijn dat per CAO een ander opzeg en oproeptermijn geldt. Goed om dit juridisch te checken. Maar in de basis is de opzegtermijn van een nulurencontract vier dagen.

Wat staat er in een voorbeeld van een 0-urencontract?

Een typisch nuluren contract bevat de volgende elementen:

 • Identificatie van de werkgever en werknemer, inclusief contactgegevens. Denk aan zaken als naam, adres, geboorteplaats. Maar ook bedrijfsnaam, locatie dienen in het nulurencontract te zijn opgenomen.
 • Verwijzing naar de aard van het contract als zijnde een nulurencontract, met vermelding van de geldende wetgeving.
 • Duidelijke uitleg over de variabele werktijden en het ontbreken van een gegarandeerd aantal werkuren, inclusief informatie over de wijze van oproepen en beschikbaarheid van de werknemer. Belangrijk dat de medewerker snapt waar hij/zij aan toe is na het lezen van het nulurencontract. Het is goed om deze bepaalde voorwaarden goed uit te leggen.
 • Overeenkomst over het salaris en de wijze van betaling (worden uren van nulurencontract bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks uitgekeerd., gebaseerd op daadwerkelijk gewerkte uren, inclusief eventuele toeslagen voor bijvoorbeeld overuren, weekendwerk of feestdagen.
 • Afspraken over vakantiedagen, ziektedagen en andere arbeidsvoorwaarden, inclusief eventuele regelingen voor pensioenopbouw, reiskostenvergoeding of scholingsmogelijkheden staan ook in het nulurencontract.

Door een duidelijk en uitgebreid nulurencontract op te stellen, worden de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer vastgelegd, wat bijdraagt aan een heldere en eerlijke arbeidsrelatie.

Wil je overigens makkelijk en snel contracten beheren? En niet werken met losse Excel-bestanden. Bekijk dan de contractbeheer feature van HoorayHR.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

 • Perfect voor het MKB
 • ISO 27001 & AVG-proof
 • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje