Geboorteverlof; verlof bij de geboorte van jouw kind als partner

Bij de geboorte van een kindje wil je graag aanwezig zijn, maar daarna ook. Daarom bestaat het geboorteverlof voor partners. Het geboorteverlof voor partners is een verlofsoort die de partner van de drager van het kind op kan nemen na de geboorte. Geboorteverlof, ook wel partner-, kraam- of vaderschapsverlof genoemd, is eenmaal het aantal werkuren per week. Wil je gemakkelijk alle verlofsoorten regelen op één simpel te gebruiken platform? Ontdek HoorayHR’s geboorteverlof calculator!

Geboorteverlof voor partners

Partners van dragers van het kind krijgen na de geboorte verlofuren toegekend. Sinds 1 januari 2019 krijgen de partners eenmaal het aantal werkuren, die zij per week werken, aan geboorteverlof. Dus als een partner 5 dagen werkt en elke dag 8 uur draait, dan heeft die recht op 40 uur verlof: 5 x 8 werkuren. De werkgever betaalt tijdens dit verlof het loon volledig door aan de partner. De werknemer kan de geboorteverlofdagen naar eigen wens opnemen, maar moet dit wel binnen 4 weken na de geboorte van het kind doen.

Op hoeveel weken aanvullend geboorteverlof heb ik recht na de geboorte?

Sinds 1 juli 2020 kan de partner van de drager maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullende geboorteverlof stelt de partner in staat om meer verlof op te nemen na het geboorteverlof, zodat de partner de moeder kan ondersteunen. Tijdens het aanvullende verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Het aanvullend geboorteverlof moet worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind, ook moet het geboorteverlof van 1 week opgenomen zijn.

Overzicht houden over het geboorteverlof per medewerker en andere verlofsoorten? Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR’s HR software!

Hoe zit het met de UWV-uitkering?

Tijdens het aanvullend verlof geboorte krijgt de partner een uitkering van het UWV. De uitkering is maximaal 70% van het dagloon van de medewerker en maximaal 70% van het maximumdagloon. In deze uitkering wordt het vakantiegeld gelijk uitbetaald. De werkgever vraagt de uitkering aan bij het UWV, zij betalen ook de werknemer uit.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.