Geboorteverlof; verlof bij de geboorte van jouw kind als partner

geboorteverlof

Voor partners is het mogelijk om geboorteverlof op te nemen wanneer de vrouw of partner is bevallen van een kind. Het geboorteverlof voor partners is sinds 1 juli 2020 uitgebreid. Als partner heb je nu recht op 6 weken geboorteverlof, wat uit één werkweek betaald geboorteverlof en 5 weken aanvullend geboorteverlof bestaat. Wat houdt het geboorteverlof in en waar heb je als partner nu precies recht op? Wil je gemakkelijk alle verlofsoorten regelen op één simpel te gebruiken platform? Ontdek HoorayHR’s geboorteverlof calculator!

Wat is geboorteverlof voor partners?

Wanneer je vrouw of partner is bevallen, heb je als partner recht op verlof. Her verlof voor partners, ook bekend als het verlof na een geboorte, is een nieuwe term die gebruikt wordt om het eerdere vaderschapsverlof of partnerverlof aan te duiden. Het verlof bestaat uit een periode die je als partner vrij krijgt om samen met je vrouw of partner en het pasgeboren kind door te brengen na de geboorte.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Geboorteverlof en aanvullend verlof na de geboorte: Waar bestaat het uit?

Het geboorteverlof die wordt toegekend aan partners bestaat uit twee delen:

Geboorteverlof

Het geboorteverlof bestaat uit het aantal uren dat jij als werknemer in één werkweek werkt. Je krijgt één werkweek vrij en 100% betaald vanuit je werkgever. Deze periode van verlof mag je zelf indelen, maar moeten deze verlofuren wel in de eerste 4 weken na de geboorte van het kind worden opgenomen. Werk je in één werkweek 24 uur? Dan krijg je 24 uur verlof volledig uitbetaald.

Aanvullend geboorteverlof

Het aanvullende verlof voor partners bestaat uit een periode van 5 extra werkweken verlof. Ook hier kun je ervoor kiezen om het verlof aaneengesloten of gespreid op te nemen. Belangrijk bij het aanvullend geboorteverlof is dat je het aantal verlofuren in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind opneemt.

Tijdens de aanvullende werkweken geboorteverlof, krijg je als werknemer 70% van jouw loon. Voor de periode dat je het aanvullende verlof opneemt vraagt de werkgever een uitkering van het UWV aan. De 70% van je loon in deze werkweken wordt betaald door de werkgever, terwijl de werkgever dit vergoed krijgt. Werkgevers mogen zelf het besluit nemen om het loon aan te vullen tot 100% in de weken dat jij als werknemer aanvullend geboorteverlof opneemt. In de CAO staat vaak vermeld of dit gebruikelijk is.

Binnen de feature verlofregistratie van HoorayHR is het mogelijk om eenvoudig het geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof te registreren.

Al je HR zaken stroomlijnen met HoorayHR?Probeer nu 2 weken gratis

Overige informatie over (aanvullend) geboorteverlof

Als werknemer in loondienst heb je recht op geboorteverlof. Het verlof wordt doorbetaald door de werkgever. Een zzp’er of freelancer komt niet in aanmerking voor (aanvullend) geboorteverlof. Het is belangrijk om 4 weken na de geboorte van het kind verlof geboorte op te nemen en dit te bespreken met de werkgever. Op deze manier is er genoeg tijd om mogelijke vervanging te regelen. Wanneer het kind na de geboorte een tijd in het ziekenhuis verblijft, verandert de periode van 4 weken niet. Het verlof voor de geboorte is voor de partner van de moeder. Meestal is de partner de vader van het pasgeboren kind. Je bent de partner van de moeder indien:

  •  Je met haar getrouwd bent
  • Je haar geregistreerde partner bent
  • Je ongehuwd met haar samenwoont
  • Je haar kind erkent

Veelgestelde vragen over geboorteverlof

Hoe kan ik geboorteverlof opnemen als mijn kind na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven?

Als je kind na de bevalling om welke reden dan ook in het ziekenhuis moet blijven, kun je nog steeds geboorteverlof opnemen volgens de normale regels. Jouw recht op een week geboorteverlof en vijf weken aanvullend verlof blijft ongewijzigd. Het is belangrijk dat je dit verlof binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opneemt.

Kan ik extra verlof krijgen als mijn kind langere tijd in het ziekenhuis moet blijven?

Hoewel geboorteverlof vast staat op een week volledig betaald verlof en vijf weken aanvullend verlof tegen 70% van jouw loon, bestaat er geen automatisch recht op extra verlof in het geval dat je kind langer in het ziekenhuis moet verblijven. Voor extra tijd weg van werk kun je mogelijk gebruikmaken van andere vormen van verlof, zoals ouderschapsverlof, in overleg met je werkgever.

Wat gebeurt er als ik niet in staat ben geboorteverlof op te nemen vanwege zwaarwegende bedrijfsomstandigheden?

In uitzonderlijke gevallen waarbij zwaarwegende bedrijfsomstandigheden het niet toelaten om geboorteverlof op te nemen, is het belangrijk om dit direct met je werkgever te bespreken. Workaround oplossingen zoals het verplaatsen van het verlof of het vinden van een vervanger kunnen besproken worden. Het recht op geboorteverlof blijft echter bestaan en moet binnen 6 maanden na de geboorte worden opgenomen.

Hoe wordt het aantal werkuren per week berekend voor het opnemen van geboorteverlof?

Het aantal werkuren per week dat je als basis gebruikt voor het opnemen van je geboorteverlof is gelijk aan het aantal uren dat je volgens je contract per week werkt. Als je bijvoorbeeld een contract hebt voor 32 uur per week, dan heb je recht op 32 uur geboorteverlof, volledig doorbetaald door je werkgever. Voor het aanvullend verlof wordt dit aantal uren gebruikt om de 70% uitkering van het UWV te berekenen.

Wat als ik al mijn uur ouderschapsverlof heb gebruikt en ik nog steeds verlof nodig heb omdat mijn kind langer in het ziekenhuis moet blijven?

Als je al je uren ouderschapsverlof hebt gebruikt en je hebt vanwege deze of een andere reden extra tijd nodig weg van werk omdat je kind langer in het ziekenhuis moet verblijven, is het aan te raden om dit met je werkgever te bespreken. Er kunnen mogelijkheden zijn voor onbetaald verlof of een andere regeling die past bij jouw situatie. Het belangrijkste is open communicatie met je werkgever om te zien wat mogelijk is binnen de kaders van het bedrijf en de wet.

Kan ik verlof opnemen voordat mijn kind geboren is in geval van zwaarwegende bedrijfsomstandigheden?

In de situatie dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfsomstandigheden die het noodzakelijk maken dat je aanwezig bent op je werk rond de verwachte bevallingsdatum, kan het een uitdaging zijn om verlof op te nemen. Echter, geboorteverlof is expliciet bedoeld voor na de geboorte van het kind. Mocht je verlof willen opnemen voor de geboorte vanwege bijzondere omstandigheden, dan zou dit onder andere vormen van verlof vallen, zoals calamiteitenverlof of vakantie. Bespreek de situatie met je werkgever om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen waarin zowel aan de bedrijfsbehoeften als aan jouw persoonlijke behoeften wordt voldaan.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje