Wat is ouderschapsverlof?

wat is ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een regeling die voor ouders van kinderen jonger dan 8 jaar is ingevoerd. Vanaf augustus 2022 hebben ouders recht op betaald ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof, dat je als ouder van een kind jonger dan 8 jaar kunt opnemen, is een wettelijke regeling waardoor je na de geboorte van je kind tijdelijk minder kan gaan werken. Wanneer een werknemer in loondienst werkt, heeft de werknemer recht op maximaal 26 keer het aantal uren dat er per week gewerkt wordt. Een simpele berekening; het ouderschapsverlof bestaat uit 26 keer de gewerkte uren in een werkweek.

Het salaris wordt deels doorbetaald tijdens het verlof. Toch zijn er enkele regels verbonden aan het ouderschapsverlof. Niet alle verlofdagen worden namelijk doorbetaald!

Hoe ziet de regeling omtrent ouderschapsverlof eruit?

De regeling omtrent verlof voor ouderschap is een wettelijke regeling die vanaf augustus 2022 van kracht is. Het betreft een regeling om ervoor te zorgen dat je als ouder minder kunt werken, waardoor er meer tijd bestaat om door te brengen met het kind. Als medewerker in loondienst bestaat het ouderschapsverlof uit 26 weken, 9 weken betaald en 17 weken onbetaald.

Voor ieder kind onder de 8 jaar is het mogelijk om één keer ouderschapsverlof op te nemen. De voorwaarde die hieraan gesteld wordt is dat het kind op hetzelfde woonadres woont als jou en dat je een vaste verzorger bent voor het kind. Het verlof voor ouderschap is dus ook op te nemen voor een geadopteerd kind, een stiefkind of een pleegkind. Het verlof voor ouderschap is aan te vragen op het moment dat je in loondienst werkt bij een werkgever.

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Het verlof bestaat in totaal uit 26 weken verlof, die zijn op te nemen als ouder van een kind jonger dan 8 jaar. De eerste 9 weken van het ouderschapsverlof zijn gedeeltelijk betaald. De ouder krijgt hiervoor een uitkering van 70% vanuit het UWV. De uitkering vanuit het UWV bestaat uit 70% van het dagloon, tot 70% van het maximum dagloon. Een voorwaarde van het betaald ouderschapsverlof, en dus het krijgen van de uitkering, is dat de 9 weken betaald ouderschapsverlof opgenomen moeten worden vóór de eerste verjaardag van het kind.

Bovendien is het voor adoptiekinderen en erkende kinderen mogelijk om gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof te ontvangen met een uitkering vanuit het UWV. Het kind dient onder de 8 jaar oud te zijn. De voorwaarde hier is dat het betaald verlof opgenomen mag worden voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

17 weken onbetaald ouderschapsverlof

De resterende 17 weken verlof zijn op te nemen binnen 8 jaar na de geboorte van het kind. Deze vrije dagen kunnen verspreid over meerdere jaren worden opgenomen en zijn onbetaald.

Ouderschapsverlof berekenen

Benieuwd hoe je het verlof kunt berekenen? Aan de hand van een eenvoudige verlofcalculator op onze website kun je zeer eenvoudig het ouderschapsverlof berekenen. Vul een aantal medewerkersgegevens in, zoals de reeds opgenomen uren en het aantal uren dat de medewerker per week werkt, waarna de verlofcalculator direct een berekening voor je doet. Op deze manier weet je snel op hoeveel ouderschapsverlof een medewerker recht heeft!

Voordelen van ouderschapsverlof

De voordelen van ouderschapsverlof strekken zich uit over zowel het persoonlijke vlak van de ouder en het kind als de werksfeer. Hieronder worden de belangrijkste voordelen van het ouderschapsverlof uiteengezet.

Meer quality time met het kind

Een direct voordeel van het ouderschapsverlof is dat het ouders in staat stelt meer kwalitatietijd met hun jonge kinderen door te brengen. Deze periode is cruciaal voor de band tussen ouder en kind, aangezien het bijdraagt aan de emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Ouders krijgen de kans om actief deel te nemen aan de eerste levensjaren van hun kind, wat een positieve invloed heeft op het welzijn van het hele gezin.

Verminderde stress en verbeterde werk-privé balans

Het opnemen van ouderschapsverlof draagt bij aan een vermindering van stress bij ouders door de verminderde druk om tussen werk en gezinsleven te balanceren. Door deze adempauze kunnen ouders zich volledig focussen op hun gezin zonder de constante zorg over werkgerelateerde zaken. Dit leidt tot een gezondere werk-privé balans, wat op de lange termijn zowel de mentale gezondheid van de ouder als de algemene sfeer thuis ten goede komt.

Positieve impact op de werkplek

Hoewel het op het eerste gezicht lijkt alsof ouderschapsverlof alleen voordelen biedt voor de ouder en het kind, plukt ook de werkgever de vruchten van deze regeling. Werknemers die gebruikmaken van ouderschapsverlof keren vaak terug met meer energie en een vernieuwde focus. Dit kan de productiviteit en tevredenheid op de werkvloer ten goede komen. Bovendien draagt een flexibele houding ten aanzien van ouderschapsverlof bij aan een positiever bedrijfsimago, wat het een gewildere plek maakt voor toekomstig talent.

Bijdrage aan gelijkheid op de werkvloer

Ouderschapsverlof speelt ook een cruciale rol in het bevorderen van gelijkheid op de werkplek. Het normaliseren van verlof voor zowel moeders als vaders draagt bij aan het verminderen van stereotypes rondom zorgtaken en bevordert een meer gelijke verdeling van deze taken binnen huishoudens. Dit heeft als gevolg dat discriminatie op basis van geslacht op de werkvloer vermindert, aangezien zowel mannen als vrouwen in staat worden gesteld om verlof op te nemen voor de verzorging van hun kinderen.

Werkgevers en ouderschapsverlof

Voor werkgevers is het van belang om een ondersteunend beleid rond ouderschapsverlof te implementeren. Hier zijn enkele stappen om dit te bewerkstelligen:

  • Creëer duidelijke richtlijnen en procedures voor het aanvragen van ouderschapsverlof, zodat medewerkers weten wat ze kunnen verwachten.
  • Bied flexibele werkmogelijkheden aan voor ouders die terugkeren na hun verlof, zoals de mogelijkheid tot parttime werken of thuiswerken.
  • Informeer leidinggevenden en collega’s over het belang van ondersteuning tijdens en na het verlof, om een inclusieve werksfeer te bevorderen.
  • Zorg voor een soepele terugkeer van medewerkers na ouderschapsverlof door re-integratiegesprekken te voeren en eventuele benodigde aanpassingen in de werkomgeving te maken.

Veelgestelde vragen over ouderschapsverlof 2024

Hoeveel weken ouderschapsverlof kan ik opnemen in 2024?

In 2024 kun je als ouder in totaal 26 weken ouderschapsverlof opnemen voor een kind jonger dan 8 jaar. Dit is inclusief zowel betaald als onbetaald verlof.

Wat moet ik doen als ik ouderschapsverlof wil opnemen bij een nieuwe werkgever?

Wanneer je bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat en je wilt ouderschapsverlof opnemen, is het belangrijk om dit zo spoedig mogelijk te bespreken. De wet arbeid en zorg bepaalt dat je recht hebt op ouderschapsverlof, maar specifieke voorwaarden kunnen per bedrijf verschillen. Breng je nieuwe werkgever op de hoogte van je voorgenomen verlof en vraag naar de procedures voor het opnemen van ouderschapsverlof binnen het bedrijf. Binnen de feature verlofregistratie van HoorayHR is het mogelijk om eenvoudig ouderschapsverlof te registreren.

Kan ik mijn ouderschapsverlof aanpassen als mijn gezinssituatie verandert?

Ja, je kunt je ouderschapsverlof aanpassen als je gezinssituatie verandert. Dit kan bijvoorbeeld als je meer of minder verlof wilt nemen dan oorspronkelijk gepland. Het is wel van belang om elke verandering of nieuwe behoefte tijdig met je werkgever te bespreken, zodat samen naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Wat is de eerste verlofdag die ik kan opnemen en hoe lang van tevoren moet ik dit melden?

De eerste verlofdag die je kunt opnemen is afhankelijk van de afspraken die je met je werkgever maakt binnen de kaders van de wet arbeid en zorg. Over het algemeen dien je het ouderschapsverlof minimaal twee maanden voor aanvang schriftelijk aan te vragen bij je werkgever. Vermeld daarbij de gewenste startdatum en de spreiding van het verlof.

Disclaimer

Belangrijk! De artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies wat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje