Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een regeling die voor ouders van kinderen jonger dan 8 jaar is ingevoerd. Vanaf augustus 2022 hebben ouders recht op betaald ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof, dat je als ouder van een kind jonger dan 8 jaar kunt opnemen, is een wettelijke regeling waardoor je na de geboorte van je kind tijdelijk minder kan gaan werken. Wanneer een werknemer in loondienst werkt, heeft de werknemer recht op maximaal 26 keer het aantal uren dat er per week gewerkt wordt. Een simpele berekening; het ouderschapsverlof bestaat uit 26 keer de gewerkte uren in een werkweek.

Het salaris wordt deels doorbetaald tijdens het verlof. Toch zijn er enkele regels verbonden aan het ouderschapsverlof. Niet alle verlofdagen worden namelijk doorbetaald!

Hoe ziet de regeling omtrent ouderschapsverlof eruit?

De regeling omtrent verlof voor ouderschap is een wettelijke regeling die vanaf augustus 2022 van kracht is. Het betreft een regeling om ervoor te zorgen dat je als ouder minder kunt werken, waardoor er meer tijd bestaat om door te brengen met het kind. Als medewerker in loondienst bestaat het ouderschapsverlof uit 26 weken, 9 weken betaald en 17 weken onbetaald.

Voor ieder kind onder de 8 jaar is het mogelijk om één keer ouderschapsverlof op te nemen. De voorwaarde die hieraan gesteld wordt is dat het kind op hetzelfde woonadres woont als jou en dat je een vaste verzorger bent voor het kind. Het verlof voor ouderschap is dus ook op te nemen voor een geadopteerd kind, een stiefkind of een pleegkind. Het verlof voor ouderschap is aan te vragen op het moment dat je in loondienst werkt bij een werkgever.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Het verlof bestaat in totaal uit 26 weken verlof, die zijn op te nemen als ouder van een kind jonger dan 8 jaar. De eerste 9 weken van het ouderschapsverlof zijn gedeeltelijk betaald. De ouder krijgt hiervoor een uitkering van 70% vanuit het UWV. De uitkering vanuit het UWV bestaat uit 70% van het dagloon, tot 70% van het maximum dagloon. Een voorwaarde van het betaald ouderschapsverlof, en dus het krijgen van de uitkering, is dat de 9 weken betaald ouderschapsverlof opgenomen moeten worden vóór de eerste verjaardag van het kind.

Bovendien is het voor adoptiekinderen en erkende kinderen mogelijk om gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof te ontvangen met een uitkering vanuit het UWV. Het kind dient onder de 8 jaar oud te zijn. De voorwaarde hier is dat het betaald verlof opgenomen mag worden voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

17 weken onbetaald ouderschapsverlof

De resterende 17 weken verlof zijn op te nemen binnen 8 jaar na de geboorte van het kind. Deze vrije dagen kunnen verspreid over meerdere jaren worden opgenomen en zijn onbetaald.

Ouderschapsverlof berekenen

Benieuwd hoe je het verlof kunt berekenen? Aan de hand van een eenvoudige verlofcalculator op onze website kun je zeer eenvoudig het ouderschapsverlof berekenen. Vul een aantal medewerkersgegevens in, zoals de reeds opgenomen uren en het aantal uren dat de medewerker per week werkt, waarna de verlofcalculator direct een berekening voor je doet. Op deze manier weet je snel op hoeveel ouderschapsverlof een medewerker recht heeft!

Disclaimer
Belangrijk! De artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies wat voor uw specifieke situatie zal gelden.