Ouderschapsverlof berekenen: Betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Als ouder wil je de maximale tijd doorbrengen met je kind of kinderen. Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waarvan je als ouder van kinderen onder de 8 jaar gebruik van kunt maken. Vanaf 2 augustus 2022 wordt er een nieuwe regeling ingevoerd omtrent ouderschapsverlof, het salaris voor deze uren wordt namelijk deels doorbetaald. Op deze manier kun jij meer tijd met je gezin doorbrengen! Maar wat houdt het ouderschapsverlof nu precies in?

Wat is ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof dat je als ouder van een kind jonger dan 8 jaar kunt opnemen is een wettelijk regeling waardoor je na de geboorte van je kind tijdelijk minder kan gaan werken. Wanneer je werkzaam bent in loondienst, krijg je als werknemer maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week aan het werk bent (ook wel je werkweek). Voor de werkgever is het niet mogelijk om dit verlof te weigeren. Tot nu toe werd het verlof dat je opneemt als ouderschapsverlof niet doorbetaald, maar verandert dit vanaf 2 augustus 2022. Het ouderschapsverlof is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo), waarmee wordt aangemoedigd om meer tijd door te kunnen brengen met het gezin.

Het is mogelijk om voor ieder kind onder de 8 jaar één keer ouderschapsverlof op te nemen. Een voorwaarde is dat het kind op hetzelfde adres woont als jou en dat je een vaste verzorger bent voor het kind. Ouderschapsverlof kun je dus ook opnemen voor een geadopteerd kind, een stiefkind of een pleegkind. Zodra je bij een werkgever in dienst bent is het mogelijk om ouderschapsverlof aan te vragen.

Direct je ouderschapsverlof berekenen?Naar verlofcalculator!

Ouderschapsverlof vanaf 2022

Zoals eerder vermeld, zal het ouderschapsverlof vanaf 2022 worden aangepast. De eerste negen weken van het ouderschapsverlof krijg je voor een deel doorbetaald. Jouw werkgever zal 70 procent van je dagloon uitbetalen, tot maximaal 70 procent van het maximum dagloon (€228,76 bruto in 2022). De voorwaarde is hier wel dat je de eerste weken van het ouderschapsverlof opneemt voor de eerste verjaardag van het kind. De overige weken ouderschapsverlof kun je opnemen tot je kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

Met de aanpassing die vanaf 2 augustus 2022 wordt ingevoerd wil de overheid ouders aanmoedigen om meer tijd door te brengen met het gezin en/of de het kind / de kinderen. Als jonge ouder kun je op deze manier perfect wennen aan de nieuwe gezinssituatie en helpt je een balans te vinden tussen je werk en de zorg voor je kind.

Ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen of hebben gekregen, geldt het recht op ouderschapsverlof. Op het moment dat de wet ingaat moet het kind jonger zijn dan 1 jaar. Op het moment dat er mogelijk recht is op ouderschapsverlof, moeten de ouders in loondienst zijn en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn). En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Betaald ouderschapsverlof bij adoptie- of pleegouderschap

Ook voor ouders met adoptie- of pleegouderschap geldt een regeling voor het ouderschapsverlof, indien de kinderen jonger zijn dan 8 jaar. Het ouderschapsverlof geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing en wordt adoptieverlof of pleegzorgverlof genoemd. We vertellen je er meer over in ons kennisartikel over adoptie- en pleegzorgverlof.

Meer weten over de nieuwe regeling omtrent ouderschapsverlof en wat de eisen zijn om hier recht op te krijgen? Lees meer op de website van Rijksoverheid.

Disclaimer
Belangrijk! De artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies wat voor uw specifieke situatie zal gelden.