Verzuimgesprekken: waarom voeren met je werknemers?

gesprekscyclus

Een verzuimgesprek is een gesprek tussen de werkgever en de werknemer over het ziekteverzuim van de laatstgenoemde. Dit kan gaan over frequent ziekteverzuim, langdurige afwezigheid of eventuele hulp die nodig is voor herstel.

Wat is een verzuimgesprek?

Een verzuimgesprek is een essentieel onderdeel van het personeelsbeleid binnen een organisatie. Het is een gesprek tussen de werkgever en de werknemer over het ziekteverzuim van de werknemer. Tijdens dit gesprek worden verschillende aspecten besproken, zoals de reden voor het verzuim, de verwachte duur van afwezigheid en eventuele hulp die nodig is om weer aan het werk te gaan.

Het doel van een verzuimgesprek is niet alleen om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van de werknemer, maar ook om afspraken te maken over re-integratie en eventuele aanpassingen op de werkplek. Door regelmatig deze gesprekken te voeren kan er proactief worden ingegrepen bij langdurig verzuim en kan er ondersteuning worden geboden waar nodig.

Het voeren van verzuimgesprekken draagt bij aan een transparante communicatie tussen werkgever en werknemer en bevordert wederzijds begrip. Op deze manier wordt er gewerkt aan het welzijn van de werknemers en wordt er tegelijkertijd efficiënt omgegaan met ziekteverzuim binnen de organisatie.

Al je HR zaken stroomlijnen?HoorayHR gratis uitproberen

Frequent verzuim gesprek bij regelmatig ziekzijn

Het komt vaak voor dat werknemers regelmatig ziek zijn en daardoor veel verzuimen van het werk. Wanneer een medewerker 2 keer ziek in korte tijd is, zou dit een reden kunnen zijn om erachter te komen of jij als werkgever iets kan betekenen. Als werkgever is het belangrijk om hierover in gesprek te gaan met de betreffende medewerker. Het voeren van frequente verzuimgesprekken kan helpen om de oorzaken van het herhaaldelijke ziekteverzuim te achterhalen en samen naar oplossingen te zoeken.

Tijdens deze gesprekken is het essentieel om een open dialoog aan te gaan, waarbij begrip en steun centraal staan. Door als werkgever interesse te tonen in de gezondheid en welzijn van uw medewerkers, kunt u bijdragen aan een positieve werkomgeving waarin communicatie wordt gestimuleerd.

Het is ook belangrijk om duidelijke afspraken te maken tijdens deze verzuimgesprekken, zoals over eventuele vervolgafspraken of ondersteuning die geboden kan worden aan de zieke werknemer. Door heldere verwachtingen uit te spreken, creëert u transparantie en duidelijkheid binnen uw organisatie.

Door proactief frequent verzuimgesprekken te voeren bij medewerkers die regelmatig afwezig zijn door ziekte, toont u als werkgever betrokkenheid en geeft u blijk van waardering voor hun welzijn. Samenwerking en begrip vormen de sleutels tot het vinden van duurzame oplossingen voor herhaaldelijk ziekteverzuim binnen uw bedrijf.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Verzuim gesprekken op de correcte manier openen als werkgever

Het openen van verzuimgesprekken als werkgever is een belangrijke stap in het effectief beheren van ziekteverzuim binnen uw bedrijf. Het begint met het tonen van begrip en empathie richting uw werknemer. Door een ondersteunende houding aan te nemen, creëert u een veilige omgeving waarin de werknemer zich gehoord voelt.

Zorg ervoor dat het gesprek plaatsvindt op een rustige en discrete locatie, weg van nieuwsgierige ogen en oren. Dit draagt bij aan de vertrouwelijkheid en respectvolle benadering van het onderwerp. Stel open vragen om de werknemer aan te moedigen hun kant van het verhaal te delen en luister actief naar wat ze te zeggen hebben.

Het is essentieel om tijdens het gesprek duidelijke verwachtingen te stellen over hoe verder te gaan met betrekking tot hun afwezigheid. Wees eerlijk over eventuele consequenties die kunnen voortvloeien uit herhaald verzuim, maar bied tegelijkertijd ook steun en begeleiding aan om hen te helpen terug te keren naar werk wanneer ze weer gezond zijn.

Door op een respectvolle manier deze gesprekken als werkgever aan te pakken, kunt u niet alleen bijdragen aan een positieve werkomgeving maar ook helpen bij het verminderen van toekomstig ziekteverzuim binnen uw organisatie.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje