Relatiebeding: beschermen van je klanten en samenwerkingspartners

Een relatiebeding is een clausule in een contract die bedoeld is om je klanten en samenwerkingspartners te beschermen. Het legt vast dat de werknemer of zakenpartner na het einde van de overeenkomst geen contact mag opnemen met jouw relaties. Op deze manier voorkom je dat vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of dat klanten worden weggekaapt.

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding legt beperkingen op aan werknemers of zakenrelaties met betrekking tot het benaderen van deze klanten na het einde van hun dienstverband of samenwerking.

Het doel ervan is om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie over klanten wordt misbruikt voor persoonlijk gewin of concurrentie doeleinden. Een relatiebeding kan dus essentieel zijn voor bedrijven die afhankelijk zijn van loyaliteit en vertrouwen binnen hun klantenkring.

Door het opnemen van een relatiebeding in contracten kunnen bedrijven zichzelf beschermen tegen eventuele schade die kan ontstaan wanneer werknemers vertrekken en direct concurreren met de voormalige werkgever, waarbij ze mogelijk klanten meenemen naar een nieuwe onderneming.

Het is daarom belangrijk om duidelijke regels en beperkingen rondom relatiebedingen vast te leggen, zodat alle partijen weten wat er wel en niet is toegestaan bij het aangaan of verbreken van zakelijke relaties.

Al je HR zaken stroomlijnen?HoorayHR gratis uitproberen

Geheimhoudingsbeding anders dan een relatiebeding?

Een geheimhoudingsbeding is anders dan een relatiebeding, maar beide zijn belangrijk in zakelijke overeenkomsten. Terwijl een relatiebeding gericht is op het beschermen van klant- en samenwerkingspartners, richt een geheimhoudingsbeding zich meer op vertrouwelijke informatie.

Het doel van een geheimhoudingsbeding is om te voorkomen dat bedrijfsgevoelige informatie wordt verspreid naar concurrenten of derden. Het kan gaan om intellectueel eigendom, bedrijfsstrategieën of andere vertrouwelijke zaken die essentieel zijn voor het succes van een onderneming.

In tegenstelling tot een relatiebeding dat zich richt op de relaties met specifieke partijen, heeft een geheimhoudingsbeding betrekking op bredere aspecten van vertrouwelijkheid binnen de zakelijke context. Het waarborgt dat cruciale informatie veilig blijft en niet misbruikt wordt door anderen.

Het combineren van zowel een relatie- als geheimhoudingsbeding in contracten biedt extra bescherming en duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Deze clausules dragen bij aan het creëren van sterke en duurzame zakelijke relaties die gebaseerd zijn op respect, integriteit en transparantie.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Regels relatiebeding om in het contract op te nemen

Het relatiebeding in een contract is bedoeld om je klanten en samenwerkingspartners te beschermen. Maar wat zijn nu de regels die je hierin moet opnemen?

  • Allereerst is het belangrijk om duidelijk te specificeren welke relaties precies beschermd moeten worden. Dit kan gaan over specifieke klanten, leveranciers of andere partijen waarmee je zakendoet.
  • Daarnaast moet het relatiebeding een beperkte duur hebben. Het mag niet oneindig geldig zijn, maar slechts voor een redelijke periode na afloop van de samenwerking.
  • Ook is het essentieel dat het relatiebeding geografisch beperkt is. Hiermee voorkom je dat de werknemer na vertrek bij jouw bedrijf nog steeds zakendoet met dezelfde klanten binnen een vastgesteld gebied.
  • Tot slot moet er ook rekening gehouden worden met eventuele boetes bij overtreding van het relatiebeding. Zo wordt de naleving ervan extra gestimuleerd en weet iedereen waar ze aan toe zijn.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.