Ketenbepaling: zekerheid voor werknemers na 3 jaar in dienst

start nieuwe medewerker

Wat is de ketenbepaling eigenlijk? Het is een regel die bepaalt hoeveel tijdelijke contracten een werknemer mag krijgen voordat deze overgaan in een vast dienstverband. Klinkt ingewikkeld, toch? Gelukkig valt het allemaal wel mee. De wetgeving zorgt ervoor dat werknemers na drie jaar in dienst meer stabiliteit kunnen verwachten.

Wat is de ketenbepaling?

De ketenbepaling is een regeling die de maximale duur van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten bepaalt. Na drie contracten of na een periode van drie jaar ontstaat er automatisch een vast dienstverband voor de werknemer. Dit biedt zekerheid en stabiliteit op lange termijn.

Het doel van de ketenbepaling is om te voorkomen dat werknemers jarenlang in onzekerheid blijven over hun baan. Door deze regeling worden werkgevers gestimuleerd om eerder over te gaan tot het aanbieden van vaste contracten, wat gunstig is voor de werknemers.

Voor zowel werkgevers als werknemers is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels rondom de ketenbepaling. Zo kunnen eventuele misverstanden of conflicten in een vroeg stadium worden voorkomen. Het naleven van deze regeling draagt bij aan een gezonde en transparante arbeidsmarkt.

Hoe werkt de ketenbepaling?

De ketenbepaling is een regel in het arbeidsrecht die bepaalt hoelang opeenvolgende tijdelijke contracten mogen duren voordat deze automatisch overgaan in een vast dienstverband. Maar hoe werkt deze regel nu precies?

Na drie opeenvolgende tijdelijke contracten of na een periode van maximaal drie jaar, ontstaat er volgens de ketenbepaling automatisch een vast dienstverband. Dit biedt werknemers zekerheid en stabiliteit.

Het is essentieel om te weten dat onderbrekingen tussen de tijdelijke contracten de telling van de keten doorbreken. Hierdoor start de telling opnieuw bij het eerste tijdelijke contract als er meer dan zes maanden tussen twee contractperiodes zit.

Werkgevers moeten dus goed op de hoogte zijn van deze regeling om te voorkomen dat ze onbedoeld vastigheid aan hun werknemers geven. Het naleven van de ketenbepaling kan helpen om misverstanden en juridische geschillen te voorkomen.

Al je HR zaken stroomlijnen met HoorayHR?Probeer nu 2 weken gratis

Wanneer geldt de ketenbepaling niet?

Wanneer geldt de ketenbepaling niet? Deze regel is niet van toepassing wanneer een werknemer voor verschillende werkgevers heeft gewerkt of als er sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden tussen twee contracten. In deze gevallen begint de telling opnieuw en wordt de werknemer niet automatisch in vaste dienst genomen na drie jaar.

Ook in sectoren waar specifieke cao-afspraken gelden, kan de ketenbepaling anders toegepast worden. Het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn om verrassingen te voorkomen.

Let ook op bij tijdelijke contracten die zijn aangegaan met het oog op projectwerkzaamheden of seizoensgebonden werk. De wet biedt ruimte voor uitzonderingen in dit soort situaties, waardoor de ketenbepaling wellicht niet direct van kracht is.

Het kennen en begrijpen van de uitzonderingen op de ketenbepaling kan zowel voor werkgevers als werknemers essentieel zijn. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent over jouw rechten en plichten binnen het arbeidsrechtelijke kader om onaangename verrassingen te voorkomen.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje