Semi-gestructureerd interview: halve voorbereiding voor werkgever

motiverende gespreksvoering

Een semi-gestructureerd interview is een gestructureerde manier om kandidaten te beoordelen, waarbij de werkgever wat ruimte heeft om flexibel in te spelen op de antwoorden. Dit type interview combineert vooraf bepaalde vragen met de vrijheid om dieper in te gaan op interessante punten die tijdens het gesprek naar voren komen.

Wat is een semi-gestructureerd interview?

In tegenstelling tot volledig gestructureerde interviews, waar elke kandidaat dezelfde vragen in dezelfde volgorde krijgt, kunnen bij semi-gestructureerde interviews verschillende onderwerpen aan bod komen op basis van de reacties van de sollicitant. Dit maakt het gesprek meer dynamisch en interactief.

Door deze aanpak kan de werkgever een beter beeld krijgen van hoe goed een kandidaat zou passen binnen het team en of ze over de juiste competenties beschikken voor de functie. Het stelt hen ook in staat om dieper in te gaan op specifieke ervaringen of situaties uit het verleden, wat waardevolle informatie kan opleveren bij het maken van een weloverwogen beslissing over wie het meest geschikt is voor de baan.

Al je HR zaken stroomlijnen?HoorayHR gratis uitproberen

Hoe bereid een manager een semi- gestructureerd interview voor?

Een semigestructureerd interview vergt de juiste voorbereiding van een manager om effectief te zijn. Ten eerste is het essentieel dat de manager de doelstellingen van het interview helder heeft en weet welke informatie hij wil verkrijgen van de kandidaat. Dit helpt bij het opstellen van relevante vragen die verder gaan dan oppervlakkige antwoorden.

Daarnaast moet de manager zich verdiepen in het cv en achtergrond van de kandidaat om gerichte vragen te kunnen stellen die inzicht geven in diens ervaring en vaardigheden. Het is ook belangrijk om eventuele hiaten of tegenstrijdigheden in het cv aan te kaarten tijdens het interview.

Verder kan het nuttig zijn om scenario-based vragen voor te bereiden, zodat de kandidaat situaties kan beschrijven waarin hij bepaalde competenties heeft toegepast. Dit geeft een beter beeld van hoe hij zou handelen in specifieke werksituaties.

Tot slot is het cruciaal dat de manager open staat voor onverwachte wendingen tijdens het gesprek en flexibel genoeg is om door te vragen op interessante antwoorden. Zo kan hij dieper ingaan op relevante onderwerpen en een goed beeld krijgen van wat de kandidaat te bieden heeft.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Voorbeelden voor een semigestructureerd interview

Een voorbeeld van een vraag die gesteld kan worden tijdens een semigestructureerd interview is: “Kunt u een situatie beschrijven waarin u onder druk moest presteren en hoe heeft u dit aangepakt?” Deze vraag geeft inzicht in de stressbestendigheid en probleemoplossend vermogen van de kandidaat. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn: “Wat motiveert u om goed te presteren in uw werk?” Hiermee krijgt de werkgever meer informatie over de drijfveren en waarden van de sollicitant.

Daarnaast kan er gevraagd worden naar specifieke projecten of taken die de kandidaat eerder heeft voltooid, zoals: “Kunt u ons vertellen over een succesvol project waar u aan hebt gewerkt en welke rol had u hierin?” Op deze manier kan de manager beter inschatten of de ervaring en vaardigheden van de sollicitant aansluiten bij wat het bedrijf nodig heeft.

Het stellen van vragen over persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld: “Op welk gebied zou u graag verder willen groeien in uw carrière?” kan ook nuttig zijn om te beoordelen of er potentieel is voor groei binnen het bedrijf. Het delen van concrete voorbeelden tijdens het interview helpt om een goed beeld te krijgen van wat de kandidaat te bieden heeft.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.