Motiverende gespreksvoering met je werknemers

motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is gericht op het stimuleren van intrinsieke motivatie bij anderen. Het doel is om hen te helpen hun eigen ambivalentie ten aanzien van gedragsverandering te verkennen en op te lossen. Door deze aanpak kun je mensen begeleiden naar duurzame verandering die voortkomt uit henzelf.

g vertSiWat is motiverende gespreksvoering?

Motiverende gespreksvoeringen is een communicatiestijl die zich richt op het helpen van mensen om hun eigen motivatie en bereidheid tot verandering te ontdekken. Het draait allemaal om het stellen van de juiste vragen, luisteren zonder oordeel en empathie tonen voor de persoon die je begeleidt.

In plaats van advies te geven of oplossingen aan te dragen, moedigt motiverende gespreksvoering mensen aan om zelf na te denken over hun doelen en ambities. Door open vragen te stellen en actief naar de antwoorden te luisteren, kunnen begeleiders anderen helpen om intrinsieke motivatie te vinden voor verandering.

De focus ligt niet zozeer op het overtuigen of sturen van de ander, maar eerder op het creëren van een veilige ruimte waarin iemand zijn eigen behoeften en wensen kan verkennen. Simpelweg vertellen wat iemand zou moeten doen; dit is geen motiverende gespreksvoering. Het gaat veel dieper dan dat, namelijk werknemers in staat te stellen zelf beslissingen te nemen en actie te ondernemen.

Motiverende gespreksvoering technieken om uit te proberen

Motiverende gespreksvoering technieken kunnen een krachtig hulpmiddel zijn om anderen te motiveren en te begeleiden naar positieve verandering. Een belangrijke techniek is het stellen van open vragen, die de persoon aanmoedigen om actief na te denken over hun doelen en ambities. Het tonen van empathie en begrip is ook essentieel in motiverende gesprekken, omdat dit een gevoel van verbondenheid creëert.

Een andere effectieve techniek is reflectief luisteren, waarbij je samenvat wat de ander zegt en hun gevoelens valideert. Door affirmaties te gebruiken, zoals het benadrukken van sterke punten en successen, kan je iemands zelfvertrouwen vergroten en hen aanmoedigen om stappen richting verandering te zetten.

Het exploreren van ambivalentie door het bespreken van voor- en nadelen kan mensen helpen om hun innerlijke conflicten beter te begrijpen. Tot slot is het belangrijk om samen concrete doelen op te stellen en haalbare plannen te maken die stapsgewijs tot verandering leiden. Met deze verschillende technieken kan je anderen inspireren en ondersteunen bij het behalen van hun doelen.

Motiverende gespreksvoering vragen waar je aan kan denken om te stellen

Bij het voeren van motiverende gesprekken is het stellen van de juiste vragen essentieel. Door doordachte vragen te stellen, kun je de motivatie en bereidheid tot verandering bij de gesprekspartner vergroten. Denk dus goed na over welke vragen je wilt stellen om het gesprek effectief te laten verlopen.

Een vraag die je kunt overwegen, is: “Wat zou er voor jou anders zijn als je ervoor kiest om iets aan deze situatie te veranderen?” Deze vraag helpt de ander na te denken over mogelijke positieve gevolgen van verandering en kan motiverend werken.

Een andere nuttige vraag is: “Hoe belangrijk is het voor jou om dit doel te bereiken?” Hiermee breng je de intrinsieke motivatie van de persoon naar boven en kun je samen verkennen wat hen drijft.

Daarnaast kan een vraag zoals: “Op een schaal van 1 tot 10, hoe gemotiveerd ben jij op dit moment om stappen richting verandering te zetten?” helpen om inzicht te krijgen in hun huidige motivatieniveau en eventuele twijfels of weerstand bespreekbaar maken.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje