360 Graden feedback formulier

360 graden feedback formulier

In tegenstelling tot de traditionele, eendimensionale feedback, biedt de 360 graden feedback methode een meeromvattende benadering die essentieel is voor persoonlijke ontwikkeling binnen organisaties. Deze methode verzamelt objectieve feedback van een verscheidenheid aan bronnen zoals collega’s, leidinggevenden, en soms zelfs klanten, wat het een waardevol hulpmiddel maakt voor iedereen die streeft naar groei en verbetering. Door een breed spectrum aan perspectieven te integreren, helpt 360 graden feedback medewerkers en managers om een dieper inzicht te krijgen in hun prestaties en gedrag, waardoor ze gericht kunnen werken aan hun ontwikkeling en potentieel.

Wat is 360 graden feedback?

360 graden feedback is een veelzijdige feedbackmethode die gebruikt wordt binnen performance management om een uitgebreid overzicht te bieden van een medewerker’s prestaties. Deze methode verzamelt feedback van een breed scala aan bronnen, waaronder directe collega’s, managers, ondergeschikten, en in sommige gevallen zelfs klanten. Door niet alleen te vertrouwen op de beoordeling van één persoon, zorgt 360 graden feedback ervoor dat medewerkers een meer gebalanceerd en eerlijk beeld krijgen van hoe hun prestaties worden waargenomen. Opzoek naar een 360 graden feedback formulier? Lees dan verder.

Deze aanpak moedigt niet alleen de ontvangst van eerlijke feedback aan, maar stelt medewerkers ook in staat om positieve feedback te ontvangen uit diverse hoeken, wat kan helpen bij het verbeteren van hun professionele ontwikkeling. Door het integreren van feedback van verschillende beoordelaars, helpt deze methode individuen om hun sterke punten te benutten en aan hun zwakke punten te werken. Hierdoor wordt een completer en objectiever beeld verkregen, wat cruciaal is voor effectief performance management en het bevorderen van groei binnen de organisatie.

Voorbeeldformulier 360 graden feedback

Een effectief 360 graden feedbackformulier is een cruciaal instrument binnen moderne organisaties om een alomvattende beoordeling van medewerkers te faciliteren. Dit formulier stelt organisaties in staat om waardevolle inzichten te verzamelen uit verschillende bronnen, waaronder collega’s, leidinggevenden, en soms zelfs externe partijen. Het is ontworpen om een gedetailleerde evaluatie van diverse competenties en gedragsaspecten van de medewerker te bieden, waardoor een breed en objectief beeld van hun prestaties ontstaat.

360 Graden Feedbackformulier
360 graden feedback is een methode die essentieel is voor persoonlijke ontwikkeling binnen elke organisatie. Deze graden feedback methode verzamelt constructieve feedback van diverse bronnen. Hierdoor krijgen medewerkers een compleet beeld  van hun functioneren en groeimogelijkheden.

Deel 1: Algemene Informatie

 • Naam van de medewerker:
 • Afdeling/Team:
 • Datum:
 • Beoordelingsperiode:
 • Naam van de feedbackgever:
 • Relatie tot de medewerker (collega, manager, externe partij):

Deel 2: Beoordelingscategorieën Elke categorie bevat een reeks vragen of stellingen waarop de feedbackgever kan reageren. Gebruik een schaal van 1 (sterk oneens) tot 5 (sterk eens) om elke stelling te beoordelen.

 1. Communicatievaardigheden
  • De medewerker communiceert helder en effectief.
  • De medewerker is goed in staat om luisteren en begrip te tonen.
  • De medewerker zorgt voor duidelijke en begrijpelijke informatieoverdracht.
 2. Teamwerk en Samenwerking
  • De medewerker draagt actief bij aan teamdoelen.
  • De medewerker ondersteunt en helpt collega’s.
  • De medewerker deelt kennis en expertise met het team.
 3. Probleemoplossend Vermogen
  • De medewerker identificeert problemen effectief.
  • De medewerker komt met creatieve en praktische oplossingen.
  • De medewerker kan goed omgaan met stressvolle situaties.
 4. Leiderschapskwaliteiten (indien van toepassing)
  • De medewerker inspireert en motiveert anderen.
  • De medewerker neemt verantwoordelijkheid voor teamresultaten.
  • De medewerker toont integriteit en eerlijkheid in leiderschapsrollen.

Deel 3: Open Feedback

 • Geef een algemene beoordeling van de sterke punten van de medewerker:
 • Geef suggesties voor verbetering:
 • Welke vaardigheden of trainingen zou de medewerker kunnen volgen om zijn/haar prestaties te verbeteren?

Deel 4: Anonieme Feedback Dit deel stelt andere medewerkers en externe partijen in staat om anoniem feedback te geven. Dit kan helpen om een open en eerlijke evaluatie te bevorderen.

Zelf 360 graden feedback software uitproberen?

Ontdek 360 graden feedback met HoorayHR

In de hedendaagse snel veranderende bedrijfswereld is de traditionele, eendimensionale feedback methode vaak niet voldoende om een volledig beeld te krijgen van individuele prestaties. HoorayHR introduceert een geavanceerde graden feedback methode die daadwerkelijk deze beperking overwint door consistent het verzamelen van objectieve feedback vanuit verschillende invalshoeken, waaronder directe collega’s, leidinggevenden, ondergeschikten, en zelfs externe bronnen.

De 360 graden feedback methode aangeboden door HoorayHR stelt teams in staat om een dieper inzicht te verkrijgen in de prestaties en ontwikkelingsbehoeften van hun leden. Deze benadering bevordert niet alleen een cultuur van transparantie en continue verbetering, maar helpt ook bij het vormgeven van een meer omvattende evaluatie van de prestaties door feedback van meerdere beoordelaars. Dit leidt tot een rijkere, meer gebalanceerde waardering van werknemers en hun bijdragen.

Met HoorayHR’s tool kunnen organisaties eenvoudig feedback verzamelen en verwerken, waarbij ze profiteren van functies zoals anonieme feedbackverzoeken en het vermogen om zelf templates aan te maken. Dit vergemakkelijkt het regelmatig en systematisch verzamelen van feedback, wat cruciaal is voor effectieve groei en ontwikkeling van medewerkers.

Bovendien biedt HoorayHR heldere rapportages die direct inzicht geven in de verzamelde data. Werkgevers kunnen hierdoor snel identificeren waar verbeteringen nodig zijn en waar medewerkers excelleren. Deze rapportages maken het mogelijk om resultaten te vergelijken over tijd, wat bijdraagt aan een nauwkeuriger en rechtvaardiger beoordelingsproces.

Om meer te leren over hoe je 360 graden feedback effectief kunt implementeren in jouw organisatie met HoorayHR, bezoek de HoorayHR pagina.

Ontdek de kracht van HoorayHR

Bekijk videodemo

Veelgestelde vragen

Is 360 graden feedback standaard geactiveerd in HoorayHR?

360 graden feedback is niet standaard geactiveerd binnen HoorayHR. Daarom moet je deze krachtige tool eerst activeren via de bedrijfsinstellingen.. Dit stelt je in staat om de interactie tussen medewerkers te beheren, waarbij ze elkaar feedback krijgen. Het instellen van deze feature is eenvoudig: gebruik de toggle om medewerkers in staat te stellen om proactief feedback te vragen en te geven. Heb je hulp nodig bij de configuratie? Onze support-kanalen staan klaar om je door het proces te leiden.

Hoe krijg ik inzicht in de resultaten van 360 graden feedback?

De inzichten die je verkrijgt uit 360 graden feedback en/of een 360 graden feedback formulier, zijn van grote toegevoegde waarde voor zowel HR-managers als ondernemers. HoorayHR visualiseert de feedback van verschillende perspectieven om je een duidelijk overzicht te geven van elke medewerker. Deze resultaten kunnen direct worden ingezet voor ontwikkelingsgesprekken of om specifieke trainingsbehoeften te identificeren. Of het nu gaat om het aanpakken van kleine uitdagingen of het inspelen op grotere ondersteuningsverzoeken, onze tool zorgt dat je goed voorbereid bent.

Constructieve feedback: hoe geef je feedback terug?

Om constructieve feedback effectief terug te geven binnen het kader van 360 graden feedback, is het belangrijk om op een open en positieve manier de dialoog aan te gaan. Focus op de specifieke items die uit de feedback naar voren komen en bespreek deze met de medewerker. Dit helpt om eventuele negatieve feedback om te zetten in leerrijke actiepunten. Het is essentieel om een sfeer te creëren waarin medewerkers zich ondersteund voelen en de waarde van feedback inzien. Benadruk hoe feedback uit verschillende perspectieven hen kan helpen groeien en ontwikkelen, ver weg van de beperkingen van eendimensionale feedback.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies.