HR-onderzoek startups: groei team sterk onder druk door coronacrisis

HR-onderzoek startups: groei team sterk onder druk door coronacrisis

Theo Schroen11/05/2020
5 MIN

HoorayHR onderzocht onder 100+ startups de manier van werken tijdens en na de coronacrisis. De manier van werken verandert sterk; 42% van de startups laat hun team minder hard groeien of zelfs krimpen. Het sociale contact tussen collega’s en het motiveren van het team wordt als uitdaging gezien. De ontwikkeling van het team van startups staat daarmee gedurende de coronacrisis flink onder druk.

Tip: Scroll naar beneden of klik hier voor de resultaten in een visuele weergave

Groeiambities voor team sterk veranderd

Met de HR software van HoorayHR helpt ondernemers en startups bij het bouwen van een great-place-to-work. Om goed inzicht te hebben hoe startups zich ontwikkelen in crisistijd en welke behoeften er zijn om goed te kunnen samenwerken op afstand, deed HoorayHR onderzoek.

Volgens TechLeap.NL zijn startups de banengroei-motor van Nederland. Maar liefst 108.000 banen worden door startups gecreëerd en uit recent onderzoek blijkt dat er de afgelopen twee jaar 19.700 banen bij zijn gekomen.

De coronacrisis lijkt deze banengroei af te remmen. 42% van de respondenten geeft aan dat zij door de coronacrisis hun groeiambities in het aantal mensen naar beneden moeten bijstellen. 34% geeft aan voorlopig niemand of minder mensen aan te nemen en 8% neemt zelfs direct gedwongen afscheid van mensen. Toch zijn er ook startups die willen groeien in crisistijd; 7% ziet juist kansen en wil hun team uitbreiden. Het overige deel (49%) geeft aan dat hun plannen ten aanzien van groei ongewijzigd zijn.

42% van de startups heeft hun groeiambities naar beneden moeten bijstellen

Effectiviteit medewerkers op peil, motivatie op afstand een uitdaging

De afgelopen weken zijn, net als vele alle andere bedrijven, ook startups massaal thuis gaan werken. 52% van de respondenten geeft aan dat de effectiviteit van werk gelijk is gebleven en daarbovenop geeft 20% aan dat hun teams zelfs effectiever zijn dan op het kantoor. Redenen hiervoor zijn naast minder reistijd ook vooral minder afleiding en to-the-point meetings.

Toch zien we ook dat 29% aangeeft dat effectiviteit is gedaald. Redenen hiervoor zijn onder andere afzetdaling, afleiding door kinderen die noodgedwongen thuis blijven en gebrekkige overleggen.

Wel zijn er op sociaal vlak flinke uitdagingen. Het motiveren van het team, het zorgen voor sociaal contact en vooral het praatje bij de koffiehoek worden gemist. Het digitaal samenwerken zorgt voor minder spontaniteit en minder creativiteit bij startups.

Coronacrisis verandert de roadmap van startups

Er komen veel uitdagingen op startups af; van het wegvallen van afzet tot remote working. 58% van de respondenten geeft aan dat zij hun roadmap door de crisis hebben aangepast. Hierbij kiest een groot deel (25%) om meer te focussen op marketing/sales en een andere groep (20%) zich meer te focussen op product development.
Toch besluit ook een grote groep (42%) om hun huidige plannen te volgen en zich niet af te laten leiden door deze crisis. Zij zien dit als mooie kans om bijvoorbeeld achterstallig werk in te halen.

Post-corona: remote working voorlopig de norm, het kantoor als ontmoetingsplek

Met HoorayHR zijn we erg benieuwd wat de langer termijn effecten zijn, om zo te ontdekken hoe wij en anderen hen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in hun HR-proces.
56% van de respondenten geeft aan ook na de crisis anders te blijven werken. De langer termijn verandering zit hem vooral in remote working. Startups geven aan dat er kritischer wordt gekeken of fysieke afspraken nog nodig zijn. Door een lagere aanwezigheid op kantoor wordt er door de respondenten gekeken of er minder vaste werkplekken nodig zijn. Het structureel invoeren van een digitale dagstart wordt als mogelijke veranderingen aangedragen, zodat ook op afstand goed gewerkt blijft worden.
Het kantoor van de startups wordt daarmee meer en meer een ontmoetingsplek in plaats van enkel een werkplek.

56% van de respondenten geeft aan ook na de crisis anders te blijven werken

Over HoorayHR en dit onderzoek

HoorayHR is de alles-in-één HR-tool die ondernemers helpt bij het stroomlijnen van hun HR. Snelgroeiende bedrijven worden door HoorayHR geholpen om hun HR te automatiseren. Doel van het onderzoek was inzicht krijgen hoe startups nu en komend jaar gaan werken met hun team, zodat HoorayHR start-ups maximaal kan ondersteunen in hun HR.

Aan dit onderzoek deden 110 startups uit Nederland mee, onder te verdelen naar de volgende groepen:

2-15 medewerkers: 56,4%
16- 50 medewerkers: 34,5%
51+ medewerkers: 9,1%

Het onderzoek is uitgevoerd medio april, begin mei 2020.

Door afrondingen kan het zijn dat niet altijd 100% wordt behaald.