Overeenkomst met werknemer correct eindigen via een vaststellingsovereenkomst

bewaartermijn hr documenten

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst, is een juridisch document dat wordt gebruikt om de voorwaarden voor het beëindigen van een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer vast te leggen. Het biedt beide partijen duidelijkheid over hun rechten en plichten bij het afscheid nemen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een juridisch document dat wordt gebruikt om de voorwaarden van het einde van een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer vast te leggen. Het biedt beide partijen de mogelijkheid om op een formele wijze uit elkaar te gaan zonder dat dit tot juridische geschillen leidt.

In deze overeenkomst worden zaken zoals ontslagvergoeding, eventuele vrijstelling van werk of geheimhoudingsclausules opgenomen. Het is belangrijk dat alle afspraken duidelijk en nauwkeurig worden beschreven in de vaststellingsovereenkomst om misverstanden achteraf te voorkomen.

Doorgaans wordt een vaststellingsovereenkomst gebruikt wanneer er sprake is van bijvoorbeeld reorganisaties, langdurige arbeidsongeschiktheid of onoplosbare conflicten binnen de organisatie. Het kan voor zowel werkgevers als werknemers een efficiënte manier zijn om tot een snelle en vriendschappelijke beëindiging van het dienstverband te komen.

Wanneer wordt een vaststellingsovereenkomst gebruikt?

Een vaststellingsovereenkomst wordt vaak gebruikt wanneer werkgever en werknemer afspraken willen maken over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in situaties waarin er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie of reorganisatie binnen het bedrijf.

Het kan ook voorkomen dat de werkgever niet tevreden is met het functioneren van de werknemer en daarom tot een beëindiging wil komen zonder langdurige juridische procedures. In deze gevallen biedt een vaststellingsovereenkomst beide partijen de mogelijkheid om op een snelle en relatief eenvoudige manier uit elkaar te gaan, met duidelijke afspraken over onder andere ontslagvergoeding, transitievergoeding en eventuele geheimhouding.

Daarnaast kan een vaststellingsovereenkomst ook worden ingezet om geschillen of onzekerheden over bijvoorbeeld concurrentiebedingen of relatiebedingen te regelen bij einde dienstverband. Het is dus een flexibel instrument dat maatwerk biedt voor uiteenlopende situaties tussen werkgevers en werknemers.

Al je HR zaken stroomlijnen met HoorayHR?Probeer nu 2 weken gratis

Voordelen en nadelen van een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst biedt zowel voordelen als nadelen voor zowel werkgevers als werknemers. Eén van de voordelen is dat het een snelle en efficiënte manier kan zijn om een arbeidsconflict op te lossen zonder langdurige juridische procedures. Bovendien kan het ook helpen bij het behouden van een goede werknemer-werkgever relatie na beëindiging van het dienstverband.

Aan de andere kant kunnen er nadelen verbonden zijn aan een vaststellingsovereenkomst. Zo kan er sprake zijn van ongelijke machtsverhoudingen tussen werkgever en werknemer, wat kan leiden tot onderhandelingen die niet altijd even eerlijk verlopen. Daarnaast is het belangrijk om goed op te letten welke afspraken worden gemaakt in de overeenkomst, aangezien deze bindend zijn en gevolgen kunnen hebben voor beide partijen op lange termijn.

Het is dan ook essentieel om zorgvuldig af te wegen of het sluiten van een vaststellingsovereenkomst in een specifieke situatie daadwerkelijk de beste optie is voor alle betrokken partijen. Het raadplegen van juridisch advies en professionele begeleiding kan hierbij helpen om ervoor te zorgen dat alle aspecten grondig worden overwogen voordat er definitieve beslissing wordt genomen.

Disclaimer

Belangrijk! Onze artikelen en posts op onze website zijn bedoeld ter informatie en zijn niet bindend. Ze vormen geen volwaardig juridisch advies en zijn slechts opgesteld om informatie te delen over specifieke HR-onderwerpen. De inhoud van dit artikel is niet bedoeld ter vervanging van een bindend en juridisch advies dat voor uw specifieke situatie zal gelden.

Ontdek de mogelijkheden van HoorayHR

Maak kennis met de alles-in-één HR-tool van HoorayHR.

  • Perfect voor het MKB
  • ISO 27001 & AVG-proof
  • Inclusief mobiele app

Probeer gratis

app-hoorayhr-oranje