Exporteren van data

In HoorayHR is het gemakkelijk om jouw data te exporteren naar Excel. Super handig als je een overzicht van alle overuren naar jouw boekhouder wilt sturen.

Exporteren naar Excel

Exporteren data

Op dit moment zijn de volgende overzichten te exporteren:

Stap 1: Ga naar een overzicht die je wilt exporteren. Dit kan ook in de gebruikersprofielen.
Stap 2: Als er data beschikbaar is, dan klik je op het Excel-icoon.
Stap 3: Een .xls bestand wordt automatisch gegenereerd en gedownload.

Overzichten filteren

Je kunt je overzichten altijd filteren. De gefilterde data wordt natuurlijk gebruikt in jouw export. Daarnaast kun je in de kolommen zelf ook nog filteren.

Ook je HR processen automatiseren?
Probeer HoorayHR gratis
Bas SponseleeCTO
Alle categorieën

Hulp bij Hooray