Arbeidsovereenkomsten vergelijken: vast contract, nulurencontract, stage overeenkomst, en meer (2021)

Arbeidsovereenkomsten vergelijken: vast contract, nulurencontract, stage overeenkomst, en meer (2021)

Bas Sponselee08/04/2021
2 MIN

Arbeidsovereenkomsten heb je in veel verschillende soorten en maten. We helpen je in dit artikel om goed geïnformeerd te zijn over de voor- en nadelen van de verschillende vormen. Zo heb je de keuze uit vaste en flexibele contracten. Als ondernemer is het fijn om op de hoogte te zijn van de verschillende mogelijkheden. Zo bepaal je gemakkelijk welk contracten het best past bij jouw bedrijf en de functie.

De volgende arbeidsovereenkomsten bestaan er:

 • vast arbeidsovereenkomst
 • tijdelijk arbeidsovereenkomst
 • uitzendovereenkomst
 • detacheringsovereenkomst 
 • modelovereenkomst
 • oproepcontract
 • Nulurencontract (0-urencontract)
 • Min-maxcontract
 • Stageovereenkomst
Met contractbeheer van HoorayHR creëer je overzicht over al je contracten Probeer HoorayHR direct gratis

Vast arbeidsovereenkomst

Een vast arbeidsovereenkomst wordt ook wel een vast dienstverband genoemd. Een vast contract is een contract voor onbepaalde tijd. Bij een vast contract kies je samen met je werknemer voor de lange termijn. 

Voordelen vast arbeidsovereenkomsten

 • Goed voor de continuïteit van het bedrijf
 • Vast contract laat zien dat je vertrouwen hebt in de werknemer
 • Werknemer zal zich loyaal opstellen tegenover je bedrijf

Nadelen vast arbeidsovereenkomsten 

 • Ontslag is minder makkelijk
 • De werkgever moet er zeker van zijn dat de medewerker de perfecte kandidaat is voor de functie

Tijdelijk arbeidsovereenkomst

Een tijdelijk contract sluit je af voor een beperkte periode, bijvoorbeeld een jaar. Vervolgens eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch. Je kan tot drie keer een medewerker een tijdelijk contract aanbieden. Hierna ontstaat er automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

Voordelen tijdelijk arbeidsovereenkomsten 

 • Wendbare organisatie 
 • Kostenbesparend bijvoorbeeld bij ziekte  

Nadelen tijdelijk arbeidsovereenkomsten 

 • Lagere betrokkenheid van de medewerker 
 • De werkgever betaald een hogere WW premie 

Uitzendovereenkomst 

Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij drie partijen betrokken zijn: uitzendkracht, uitlener en inlener. Een uitzendcontract is een overeenkomst tussen de uitlener en de uitzendkracht, hierbij werkt de uitzendkracht onder toezicht van de inlener. 

Voordelen uitzendovereenkomst: 

 • Geen sollicitatieprocedure, dus tijdswinst
 • Geen loondoorbetaling bij ziekte 
 • Flexibele organisatie

Nadelen uitzendovereenkomst:

 • Doordat het uitzendbureau ook een marge ontvangt, zijn uitzendkrachten dure werknemers
 • Uitzendkrachten zijn niet gebonden aan een opzegtermijn

Detacheringsovereenkomst

Bij een detacheringscontract ontvang je vanuit een ander bedrijf personeel. Deze medewerkers staan niet op de loonlijst. In een situatie waarbij een medewerker tijdelijk vervangen moet worden is dit een goede oplossing. Ook als er een situatie ontstaat waarbij er plotseling extra capaciteit nodig is leent een detacheringscontract zich hier goed voor. 

Voordelen detacheringsovereenkomst:

 • Snel deskundig personeel
 • Flexibiliteit 

Nadelen detacheringsovereenkomst:

 • Medewerkers zijn minder betrokken bij je bedrijf 
 • Zaken als loonsverhoging en vakanties moeten ook worden overlegd met het detacheringsbureau. 
 • Detacheringspersoneel is duurder, doordat zij zelf het werkgeversrisico dragen

Modelovereenkomst

Een modelcontract is een opdrachtovereenkomst tussen een zelfstandige en een opdrachtgever. Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen deze invullen om duidelijk te krijgen of er loonheffing afgedragen moet worden. Een modelcontract dient vooraf goedgekeurd te worden door de belastingdienst. Een modelcontract is bijvoorbeeld te vinden bij de belastingdienst. Ook kunnen ZZP’ers en opdrachtgevers zelf een modelcontract voorleggen. 

Oproepcontracten

Een oproepcontract behoort tot de flexibele contracten. Ze worden vaak ingezet als de hoeveelheid werk niet vaststaat. Er bestaan twee soorten oproepcontracten: de voorovereenkomst en de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht bestaat uit het nulurencontract en het min-maxcontract

Voorovereenkomst 

Bij een voorovereenkomst komt er steeds een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot stand voor de duur van de oproep. De overeenkomst komt tot stand als de werkgever de werknemer heeft opgeroepen, en de werknemer de oproep heeft aanvaard. De werkgever is niet verplicht om de werknemer op te roepen en de werknemer is niet verplicht om de oproep te accepteren. 

De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht

De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht wordt ook wel een MUP-contract genoemd. Hierbij is niet vastgesteld wanneer de werknemer arbeid zal verrichten. De werknemer is wel verplicht gehoor te geven aan de oproep van de werkgever. Ook is de werkgever verplicht de werknemer op te roepen indien er werk voor de werknemer beschikbaar is.

Nulurencontract

Bij een nul urencontract is er vooraf geen aantal uren vastgesteld. De werknemer moet altijd gehoor geven aan de oproep van de werkgever. De werkgever is verplicht om minimaal drie uur per oproep te betalen. 

Min maxcontract

Bij een min maxcontract is er een minimum en een maximum aantal arbeidsuren afgesproken. De werkgever moet de minimum aantal uren altijd uitbetalen. Het min maxcontract kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd.

Stageovereenkomst 

Van een stageovereenkomst is sprake als een werkgever een stagiair als onderdeel van de opleiding ervaring op laat doen in het bedrijf, al dan niet tegen een vergoeding. De afspraken tussen de werkgever en de stagiair staan vastgelegd in de stageovereenkomst. Bij een stageovereenkomst zijn de werkzaamheden van de stagiair gericht zijn op het vergroten van eigen kennis en het opdoen van werkervaring, en minder op het verrichten van productieve arbeid. 

Met contractbeheer van HoorayHR krijg je overzicht in al je contracten. Zo weet je eenvoudig welke contracten een medewerker heeft. Met slimme notificaties zorgen wij ervoor dat je niets meer vergeet.

Probeer HoorayHR direct gratis.